Кран асты рельстерді нивелирлеу
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«ГЕОДЕЗИЯ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС» КАФЕДРАСЫ

СӨЖ
Тақырыбы: «Кран асты рельстерді нивелирлеу»

Дайындаған: Несіпханов М.А.
Тобы: ГК - 507
Тексерген: : PhD Doctor, профессор Құттықадамов М.Е.
ЖОСПАР:

Кіріспе
Рельстерді нивелирлеу туралы түсінік
Кран асты рельстер
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ
Құрылыстық конструкциялар мен технологиялық құрылғылардың осьтерін тік күйге дәлдігіне байланысты әр
түрлі әдістермен қойылады: жіптік тіктеуіш көмегімен, теодолитпен көлбеу жобалау көмегімен, бүйірлік
нивелирлеумен, зенит – аспаптың оптикалық вертикалі бойынша.

Жіптік және электронды тіктеушілерді қолдану. Тіктеушінің жібін конструкцияның басындағы кішігірім
консольге (10-15 см) іледі де, бағана шегінен тіктеуші жібіне дейінгі аралықты асты мен үсті бойынша
өлшейді. Осы аралықтардың айырмашылығы көлбеудің сызықтық мәнін анықтайды.әдістің дәлдігі биіктігі
1/1000 құрайды. Осы әдістің басты қате көзі – жіптің шайқалуын азайту үшін ауыр тіктеушілерді қолданады.

Теодолиттің көлбеу сәулесімен жобалау. Аспапты конструкциядан белгілі бір аралықта орналастырады да
(биіктігінен кем емес) мұқият горизонтальдайды. Визирлік осьті төменгі осьтік таңбаға табады да құбырды
көтеріп конструкция үстіндегі нүктені белгілейді. Екіші айналымда да осындай жұмыстар жасап орташа
мәнін алады. Осы нүктенің конструкцияға дейінгі аралығы конструкцияны жазықтықта қаншаға бұру
керектігін көрсетеді.
Кранды рельстері(кран асты) KR-70, KR-
80, KR-100, KR-120, KR-140 түрлеріндегі
ГОСТ 4121-96 стандарттарына сәйкес
шығарылады, жүк көтергіштігі 10-50
тонналық көпір крандары үшін арналған
крандардың ұшу-қону жолақтарын салу
үшін қолданылады. Бұл рельстерді белгілеу
кезінде «K» әрпі «кран», «П» - темір жол,
ал сандық мән - миллиметрдегі теміржол
басының ені.
Темір жолдың стандартты ұзындығы - 9; 9.5; 10; 10.5; 11; 11,5 және 12 метр.
Өлшенбейтін ұзындық - 4-12 метр аралығында. Өнеркәсіптік өндірісте кранның
кран рельстері саңылауларсыз жасалады. Егер бұранда тесіктері талап етілсе, бұл
уақыт зауытпен нақты келісілуі керек.

KR-70, KR-80, KR-100, KR-120 және
KR-140 өндірісінің материалы - бұл
жоғары сапалы жоғары деңгейлі
көміртекті K63болаттан жасалған.
Рельстер ауыр крандардың бағыттарын салуға арналғандықтан, олардың
күшейтілген әлеуетін сипаттайды. Ерекше дизайн ерекшеліктері - дөңгелектенген
басы, қалыңдығының қабырғасы, тірек бетінің үлкен ені және профиль биіктігі
төмендейді. Мұның бәрі дөңгелектердің қысымын сәуленің жоғарғы белдеуінде
біркелкі таратуға мүмкіндік береді.
Кран рельстері 63-ші деңгейдегі көміртекті болаттан жасалуы тиіс, оның
химиялық құрамы біріктіру талдауы бойынша кестеде көрсетілгендей болуы керек.

Болат түрі Элементтің массалық үлесі

көміртегі марганец кремний күкірт фосфор мышья хром никел медь
к ь
63 0,53-0,73 0,60-1,00 0,15-0,35 0,050 0,050 0,08 0,30 0,30 0,30

Ескертулер

1 Болатта хром, никель, мыс және мышьяктың массалық үлесін өндіруші қамтамасыз етеді және
тұтынушының талабы бойынша анықталады.

2. Өндірушінің тұтынушымен келісімі бойынша көміртегінің массалық үлесі 0,54-0,72% шегінде болуы
тиіс, күкірттің және фосфордың массалық үлесі 0,045% -дан (әр элементтен) аспауы тиіс.
Нивелирлеудің мақсаты - жоспардан тыс биіктіктен
ауытқулардың нормадан асып кетпеуін анықтау және
оларды оңтайлы жою үшін бірқатар ұсыныстар әзірлеу.
Бірінші поезд жолдарда осындай жұмыстарды қазіргі
заманғы өлшем құралдарымен өз қызметінде қолданатын
тәжірибелі геодезисттер жүзеге асырады.
Теміржол жүйесінің элементтерінің позицияларының өзгеруіне
әкелетін көптеген факторлар бар. Мұндай факторларға ең көп
тарағандар жатады:

Арнайы
Гетерогенді
гидрогеологиялық
топырақ негіздері;
жағдайлар;

Дизайнерлер
Жабдықтың немесе
дірілінің әсері; орнатушылар
жасаған қателер.
Нивелирлеу кезінде ақаулары анықталған жағдайда, крандардың ұшу-қону
жолақтарын түзету қажет. Кран жолының элементтерінің аздап жылжуы тіпті
рельстердің және көтергіш механизмдердің бөліктерінің тозуына әкеліп соғады,
бұл кейінгі жұмыстарды қауіпті етеді.
Крандардың ұшу-қону жолақтарын теңестіруді бірінші рейс
компаниясының мамандары келесі ережелерді міндетті түрде
орындаумен жүзеге асырады:

Түзету тек қана теміржол
жүйесі мен геодезиялық
іздестіру жұмыстарының
нәтижесі болған жағдайда
ғана жүзеге асырылады;

Жөндеуден кейін кран
Бөлшектерді түзетуді жүзеге
жолдарын жеткізу актімен
асыру кезінде қосымша
орындалады, оған
қауіпсіздік шаралары
геодезиялық зерттеулердің
әзірленді және енгізілді;
нәтижелері қосылады.

Крандардың ұшу-қону
жолақтарын түзетуді жүзеге
асыру барысында
крандардың жұмысы
қалпына келтіру жұмыстары
жүргізілетін барлық
аудандарда тоқтатылады;
Крандардың ұшу-қону жолақтарын теңестіруге
және түзетуге арналған уақыт:

Зауытта
Темір жол Сіздің қауіпсіздіктің
бизнесіңіздің
жүйесінің тиімділігі.
жоғары
немесе кранның деңгейі;
күтпеген жөндеуіне
Өндірістің мәжбүрлі тоқтауының жоқтығы;
қосымша шығындар болмайды;
ҚОРЫТЫНДЫ
Кран жолдарында ажыратқыштар пайдаланылмайды. Бір деңгейдегі қиылысу жолдары, кейде
қиылысу орнында кранды жылжыту үшін бұрылмалы табақша орнатуға болады. Кранды жоғары
немесе төменгі деңгейге ауыстыру үшін жалғастырушы жол мен лента қолданылады.
Байланыстырушы жолдың көлбеуі 0,050 дейін, ал аударым шамамен 2-5 сағатты алады.
Жіптік және электронды тіктеушілерді қолдану. Тіктеушінің жібін конструкцияның басындағы
кішігірім консольге (10-15 см) іледі де, бағана шегінен тіктеуші жібіне дейінгі аралықты асты мен
үсті бойынша өлшейді. Осы аралықтардың айырмашылығы көлбеудің сызықтық мәнін
анықтайды.әдістің дәлдігі биіктігі 1/1000 құрайды. Осы әдістің басты қате көзі – жіптің
шайқалуын азайту үшін ауыр тіктеушілерді қолданады.
Электронды тіктеушілерді қолданғанда вертикаль ілінген болат сыммен беріледі, ал одан ауытқу
индуктивті датчик көмегімен алынады. Болат сым конструкцияның жоғары жағында ілініп ауыр
жүкпен керіледі де сұйық құйылған бакқа түсіріледі.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

Сундуков Я.А. Геодезические работы при возведении крупных промышленных сооружений и
высотных зданий. М., Недра
Лебедев Н.Н. и др. Практикум по прикладной геодезии. М., Недра
Андреева Ф.В. и др. Геодезическое обеспечение жилищногражданского и промышленного
строительства. М. Недра
Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений: Учеб. пособ
ие для студентов строительных специальностей. – М.: Архитектура – С, 2005. – 168 с.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Мұнаралы кран
Ғимарат деформациясы
Жер үсті ғимараттарының конструктивті схемасы және элементтері
Жоғары дәлдікті нивелирмен танысу және олардың тексерулері
Жүк көтергіш крандарды металлдық конструкциялар
Көтергіш кран
Геодезиялық құралдар
Техникалық нивелирлеудің нәтижесін өңдеу
Трассаны нивелирлеу кезіңдегі бақылау жұмыстары
Көпірлі крандар және трассаның геометриялық траекториясын анықтау
Пәндер