Мемлекеттік бағдарлама


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттақ Университеті

Студенттің өзіндік жұмысы

Орындаған:
Тексерген:
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы

ҚР үрдіс алған мемлекеттік
бағдарламалар – әлемдік тәжірибе
нәтижелері
Мемлекеттік бағдарлама

Мемлекеттік бағдарлама – ресурстар,
орындаушылар, ғылыми-зерттеу, өндірістік, әлеуметтік-
экономикалық, ұйымдық және басқа шаралар.
Мемлекеттік бағдарлама экономиканы тікелей реттеу
құралы ретінде мемлекетті дамытудың басым
міндеттерін шешуге бағытталады.

Мемлекеттік бағдарламалар 1922 – 33
жылдардағы Үлкен тоқырауға байланысты негізгі реттеу
құралы ретінде қолданыла бастады. Кейінірек 60 – 70 ж.
өнеркәсібі дамыған елдерде, ең алдымен, АҚШ-та
үздіксіз жоспарлау жүйесінің қажетті құрамы ретінде
қарала бастады, негізінен мемлекеттің келешектегі
мақсаттары мен міндеттерін оның ағымдағы бюджеттік
саясатымен байланыстыру көзделді.
«Қазақстан – 2030»

«Қазақстан-2030»
Ел дамуының 2030 жылға
дейінгі кезеңге арналған
стратегиялық бағдарламасы.
1997 жылы 1 – қазанда
қабылданған.
Президент Н.Ә.Назарбаевтың
Қазақстан халқына жолдаған Көзделген мақсат – ұлттық
бірлікке, әлеуметтік
арнауында баяндалған. әділеттілікке, бүкіл
жұртшылықтың экономикалық
әл-ауқатын жақсартуға қол
жеткізу үшін тәуелсіз,
гүлденген және саяси тұрақты
Қазақстан мемлекетін орнату.
Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен
қолданудың мемлекеттік бағдарламасы

Қазақстан Республикасы - \
Президентінің 2011 Өзекті міндеттері
жылғы 29 маусымдағы
№110 жарлығымен - Мемлекеттік тілді оқытудың
қабылданды. әдіснамасын жетілдіру және
стандарттау;
Бағдарлама мақсаты:
- Мемлекеттік тілді оқытудың
Қазақстанда тұратын
инфрақұрылымын дамыту;
барлық этностардың
тілдерін сақтай отырып, - Мемлекеттік тілді оқыту процесін
ұлт бірлігін нығайтудың ынталандыру;
аса маңызды факторы
ретінде мемлекеттік - Мемлекеттік тілді қолданудың
тілдің кең ауқымды мәртебесін арттыру;
қолданысын қамтамасыз
ететін үйлесімді тіл - Мемлекеттік тілге сұранысты
арттыру;
саясаты
Бизнестің жол картасы - 2020
Кезеңдері
«Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасы (одан әрі – Бағдарлама) I. 2011–2014 жж .
Қазақстан Республикасы Президентінің міндеттемелердің шешілуі жаңа
«Жаңа онжылдық – Жаңа экономикалық бағдарламаларды қолдау,
өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері » шетелге тауар шығарушыларды
атты Қазақстан халқына Жолдауын және қолдау сияқты екі бағыт
Қазақстанның 2020 жылға дейінгі
бойынша іске асырылатын
стартегиялық даму жоспарын іске асыру
үшін әзірленген. болады.
II. 2015-2020 жылдар
аралығында жаңа
бағдарламаларды қолдау,
шетелге тауар шығарушыларды
қолдау сияқты екі бағыт
бойынша іске асырылатын
болады.
«Мәдени мұра»

«Мәдени мұра» мемлекеттік
бағдарламасы – мәдени, экономикалық және
әлеуметтік капитал, жалпы адамзаттық
мәдениеттің құрылымдық бөлігі, этнос, қоғам,
адам парасатының дамуы мен құрылуының
бастауы, тарихи естеліктердің маңызды
қоймасын жасау және қорғау бағдарламасы.

Елбасымыз осыдан 15 жыл бұрын,
яғни 2003 жылы сәуірде Қазақстан халқына
жолдауында арнайы «Мәдени мұра»
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруды
тапсырған болатын. Елбасының жолдауымен
қабылданған «Мәдени мұра» мемлекеттік
бағдарламасы қазіргі Қазақстанның әлемдік
өркендеуінің дәлелі.
«Қазақстан - 2050»

"Қазақстан-2050" Стратегиясы - 2012 жылы
желтоқсанда Мемлекет басшысының ел
халқына жолдауында таныстырылды.

Оның басты мақсаты

Мықты мемлекеттің, дамыған
экономиканың және жалпыға ортақ
еңбектің негізінде берекелі қоғам
құру, Қазақстанның әлемнің ең Бағдарламаның
дамыған 30 елінің қатарында болуы.
қарастыратын
істері
Инвестициялар мен
Инвестициялар мен бәсекеге
бәсекеге қабілеттіліктен
қабілеттіліктен қайтарым
қайтарым алу
алу принципіне
принципіне
негізделген түгел
негізделген түгел қамтитын
қамтитын экономикалық
экономикалық прагматизм
прагматизм

Кәсіпкерлікті ––ұлттық
Кәсіпкерлікті ұлттықэкономиканың
экономиканыңжетекші
жетекшікүшін
күшін жан-жақты
жан-жақты қолдау
қолдау

Әлеуметтік саясаттың
Әлеуметтік саясаттың жаңа
жаңа принциптері
принциптері–– әлеуметтік
әлеуметтік кепілдіктер
кепілдіктержәне
және жеке
жеке
жауапкершілік;
жауапкершілік;

Білімжәне
Білім және кәсіби
кәсіби машық
машық–– заманауи
заманауибілім
білімберу
беру жүйесінің,
жүйесінің,кадр
кадрдаярлау
даярлаумен
менқайта
қайта
даярлаудыңнегізгі
даярлаудың негізгі бағдары
бағдары

Мемлекеттіліктіодан
Мемлекеттілікті оданәрі
әрі нығайту
нығайту және
және Қазақстандық
Қазақстандық демократияны
демократияны дамыту;
дамыту;

Дәйектіжәне
Дәйекті және болжамды
болжамды сыртқы
сыртқысаясат
саясат –– ұлттық
ұлттықмүдделерді
мүдделердіілгерілету
ілгерілетумен
мен
аймақтықжәне
аймақтық және жаһандық
жаһандық қауіпсіздікті
қауіпсіздікті нығайту
нығайту

Жаңа Қазақстандық
Жаңа Қазақстандық патриотизм
патриотизм–– біздің
біздіңкөп
көпұлтты
ұлттыжәне
және көп
көпконфессиялы
конфессиялы
қоғамымыз табысының
қоғамымыз табысының негізі
негізі
Бұл мемлекеттік
жобалардың барлығы да
еліміздің қарқынды
дамуына өте көп септігін
тигізіп жатыр.
Елбасымыздың ұтқыр
саясаты арқасында осындай
жетістіктерге жетудеміз!
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы - тарихи естеліктерді құрметтеу, қадірлеу және қорғау бағдарламасы
МӘДЕНИ МҰРА
Қазақстанның мәдени мұрасын үгіттеу. Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы - тарихи естеліктерді құрметтеу, қадірлеу және қорғау бағдарламасы
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ
МӘДЕНИ МҰРА БАҒДАРЛАМАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗЫ
Өндірістік бағдарламаны қалыптастырудың мәні және мазмұны
Қазақстанның мәдени мұрасын үгіттеу
Мәдени мұра бағдарламасы
Президентінің мемлекеттік бағдарламасы
Компьютерлік вирустар.Антивирустық программалар
Пәндер