Шағын және орта бизнес


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
СӨЖ №1
Шағын және орта бизнес

Орындаған:
Тексерген:
Шағын және орта бизнес

Алматы 2013
Шағын және орта бизнес
Шағын және орта бизнесті дамыту - кез келген елдің экономикасының
негізі.

Шағын және орта бизнесті дамытпай, мемлекеттердің
макроэкономикалық жағдайының тұрақтылығы туралы айту қиын.

Нарықтық экономикасы дамыған елдерде кішігірім кәсіпорындар ЖІӨ-нің
40-60% -ын құрайды, ол экономикалық өсу қарқынын анықтайды,
экономиканы сауықтыруға қолайлы жағдайлар жасайды, еңбекке
қабілетті халықты жұмыспен қамтуды арттырады және әлеуметтік
шиеленісті төмендетеді.

Нәтижесінде, тәуелсіздіктің басында Қазақстанда шағын және орта
бизнес экономиканың маңызды секторы ретінде анықталды.

Шағын және орта бизнесті жан-жақты қолдау мемлекеттік саясаттың
басымдығы болып табылады. Осыған орай, елдегі қиын экономикалық
жағдайға қарамастан, шағын және орта бизнестің саны үнемі артып
келеді.
ШОБ субъектілерінің әлеуметтік маңызы және кәсіпкерлікті
мемлекеттік қолдаудың әлемдік тәжірибесі

Жыл сайын 2/3 жұмыс орны шағын
Шет елдердегі ШОБ кәсіпкерлік есебінен құрылады.

ЕО-да жұмыспен қамтылған халықтың
Жұмыспен қамтудың негізгі бағыты 50% -ы шағын бизнесте жұмыс істейді

АҚШ-та жұмыспен қамтылған халықтың
«Орта таптың» негізі - әлеуметтік 53% -дан астамы шағын бизнесте жұмыс
және саяси тұрақтылық істейді.
факторлары Жапонияда жұмыспен қамтылған
халықтың 72% -ы шағын бизнесте
жұмыс істейді.

Қазақстанда ШОБ-те 2,5 млн. Адам жұмыс істейді - жұмыспен қамтылған халықтың 31%
Сектордың дамуына үлкен резервтер бар

Көптеген елдерде ШОБ (AMB), PARP (Польша), OSEO (Франция), SBC (Корея), SPRING
(Сингапур) және т.б. қолдау көрсету үшін арнайы құрылымдар мен қорлар бар.

«Даму» қоры ШОБ субъектілерін қолдау үшін шетелдік үкіметтік мекемелердің тәжірибесінен
әріптестік қарым-қатынастарды дамыту және белсенді жұмыс жүргізуде белсенді жұмыс
жасайды
Шағын орта бизнестің артықшылықтары

Жаңа жұмыс орындарын құру.
Шағын фирмалардың тиімділігі.
Табыстылық.
Жұмысқа ерекше көзқарас.
Үлкен бәсекеге қабілеттілік.
Ұтқырлық.
Терең мамандандыру және сұраныс.
Сапалы өнімдер мен қызметтер.
Үлкен кішкентайдан басталады.
Мемлекет бұл саланы жоғары басымдылыққа ие етіп, оны қолдау
үшін елеулі бюджеттік қаражат бөлді.
Қазақстанның шағын және орта бизнесінің
жағдайы
Қазақстанның шағын және орта бизнесінің
жағдайы
Қазақстанның шағын және орта бизнесінің
жағдайы
Қазақстанның ШОБ секторын басқа елдермен
салыстыру

«Жалпы ішкі өнімдегі
өнімдердің үлесі» және
«Жұмыспен қамтылғандар
үлесі» көрсеткіштері бойынша
Қазақстанның шағын және
орта бизнесінде елеулі артта
қалу байқалады,

100% 1%
2% 4%
7% 10% 13%
11%
26%
11%
80% 11%
5%
21%
2%
Қазақстандағы ШОБ салалық
3%
12% 32% 47%
Сельское хозяйство құрылымы арасындағы негізгі
60%
6%
Промышленность
айырмашылық өнеркәсіптік
39% Строительство
58% 7% кәсіпорындардың төмен үлесі
40% Торговля
23%
Транспорт и связь
және қызмет көрсетудің төмен
4%
35% 37% Услуги үлесі болып табылады.
20% 16%
27% Другие
12% 10%
0% 5% 4%
США Велико- Польша Турция Казахстан
британия
Банктік кредит беру динамикасы
Берілген қарыздардың жылдық көлемі ЕДБ кредит портфелі
(млрд. АҚШ доллары) (млрд. АҚШ доллары)

2007 жылдан бастап:
банктік кредиттеудің жылдық төмендеуі
Екінші деңгейдегі банктердің несие портфелінің іс жүзінде өзгермегендігі
Шағын бизнес дамуына кедергі келтіретін кейбір себептер

қаржыландыруға қолжетімділік және жоғары қарыздар
бойынша шығындар;
өндірістік инфрақұрылымның дамымауы;
бизнес қолдау инфрақұрылымының дамымауы.

Бұған қоса, өткен жылдарда қалыптасқан кәсіпорындарға
өздерінің инвестициялық белсенділігін шектейтін үлкен
борыштық жүктеме қалады.
Елдегі шағын бизнестің дамуына кедергі келтіретін
себептердің бірі - негізгі құралдардың тозуының жоғары
деңгейі.
Қазақстанның ШОБ мемлекеттік қолдау
ШОБ субъектілерін мемлекеттік қолдау

3. ШОБ өнімдеріне
1. Қаржылық қолдау 2. Біліктілікті арттыру
сұранысты ынталандыру

Сыйақы мөлшерлемесін
Инфрақұрылымды Ірі бизнестегі ШОБ
субсидиялау
қалыптастыру интеграциясы
Несие кепілдігі
Ақпараттық-аналитикалық
Мемлекеттік тапсырыс
қолдау
Банктерге, лизингілік Консалтинг, оқыту жүйесін дамыту
компанияларға, микроқаржы
ұйымдарына қаражат бөлу Бәсекелестікті қорғау
Тарифтік және тарифтік емес
реттеу шаралары
Капиталды қаржыландыру

6. Физикалық
4. Әкімшілік реттеу 5. Фискалды реттеу инфрақұрылымға
қолжетімділікті қамтамасыз
ету
- «Даму» қорының белсенді рөлі
Қор бағдарламалардың операторы немесе агенті ретінде әрекет етеді.

- «Даму» Қорының консалтингтік рөлі

«Жеке кәсіпкерлік туралы» Заң

жеке және мемлекеттік емес заңды тұлғалардың
жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыруға байланысты
туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді,
Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерліктің
еркіндігін қамтамасыз ететін негізгі құқықтық,
экономикалық және әлеуметтік жағдайлар мен
кепілдіктерді айқындайды.
«Бизнестің жол картасы» бағдарламасы

Бұл Қазақстанның 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму
жоспарын іске асыру тетіктерінің бірі.
Бағдарламаның мақсаты: Экономиканың шикізат емес
секторларында өңірлік кәсіпкерліктің орнықты және теңгерімді
өсуін қамтамасыз ету, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған және
жаңа тұрақты жұмыс орындарын құру. Бағдарламаны іске
асыру шеңберінде міндеттерді шешу үш бағытта жүзеге
асырылады:
1) жаңа бизнес-бастамаларды қолдау;
2) бизнес-секторды қайта құру;
3) экспортқа бағытталған салаларды қолдау;
Аталған міндеттерді шешу үшін уәкілетті орган нормативтік-
құқықтық базаны жетілдіру жөнінде шаралар қабылдайды.
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы

Мақсат - экономиканың шикізаттық емес секторларында өңірлік кәсіпкерліктің
тұрақты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету.
Бағдарламаның 25.04.2011 ж. Нәтижелері:

Түскен Бекітілген Жасалған
Бағыттар
өтініштер өтініштер шарттар
1 бағыт - пайыздық
331 258 147
мөлшерлемені субсидиялау
2 бағыт - несие кепілдігі 50 14 8
3 бағыт - пайыздық
377 94 60
мөлшерлемені субсидиялау
4 пайыздық мөлшерлеме
45 38 27
субсидиялар бағыты
Жауабы 803 404 242

Бағдарламаны іске асырудағы проблемалық мәселелер:
Өтініштерді бекітудің ұзақтығы (өтініштерді әртүрлі деңгейде бірнеше кезеңде қарау),
оның ішінде кепілдік беру туралы> кепілдіктегі келісімшарттардың аздығы
2011 жылдан бастап «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы бойынша (кәсіпкерлік
тренингтер, сервистік қолдау, шетелдік тәжірибелер) «Даму» қоры «Кәсіпкерлік әлеуетті
күшейту» 4-ші бағытының операторы болып тағайындалды 16
Даму қоры

«Даму» қоры ШОБ субъектілерін қолдау үшін шетелдік
үкіметтік мекемелердің тәжірибесінен әріптестік қарым-
қатынастар орнату және тәжірибе алмасу бойынша белсенді
жұмыс жүргізуде.

2012-2022 жылдарға арналған «Даму» кәсіпкерлікті дамыту
қоры »АҚ Даму стратегиясы« Даму »қоры қызметінің
салаларында индустриялық-инновациялық, әлеуметтік-
экономикалық және басқа салалардағы мемлекеттік
саясаттың негізгі бағыттарын ескере отырып әзірленді және
оның миссиясын, көзқарасын, стратегиялық бағыттарын,
мақсаттары мен міндеттері
Даму қоры

«Даму» қоры өзінің миссиясын орындау үшін төрт негізгі
стратегиялық бағыт бойынша жұмыс істейтін болады:
Даму әлеуетіне ие барлық ШОК-ке қаржыландыруды
қамтамасыз ету арқылы белсенді кәсіпкерлік субъектілерінің
санын және жұмыс орындарының санын арттыруды
ынталандыру;
Экономиканың шикізаттық емес секторларында кәсіпкерлікті
ынталандыру;
ШОБ кәсіпқойлығын арттыру және халықты кәсіпкерлікке тарту;
«Даму» қорының тиімділігін арттыру.
Жоба шеңберінде белгіленген 17 стратегиялық мақсаттарға қол
жеткізу жоспарлануда.
«Даму» қоры арқылы мемлекеттік қаржылық
бағдарламаларды іске асырудың нәтижелері
Аймаққа бойынша бөлу (млн АҚШ долл.)

г. Алматы 805
Карагандинская 390
г. Астана 351
ВКО 276
Актюбинская 254
Павлодарская 239
Костанайская 229
ЗКО 198
Акмолинская 172
ЮКО 138
СКО 126
Алматинская 123
Мангистауская 120
Кызылординская 101
Атырауская 94
Жамбылская 79

«Даму» қорының бағдарламалары бойынша СПД жобаларының 10 мыңнан астамын
қаржыландыруға 3,7 млрд. АҚШ долларынан астам қаржы бөлінді.
2008-2010 жылдардағы ШОБ-қа арналған әрбір 5-ші несие қаражаты мемлекеттік қаражат
есебінен шығарылған
Орындалған бағдарламалардың әсері:
Екінші деңгейдегі банктердің өтімділігін қолдау
Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету, 20 мыңнан астам жұмыс орындарын құру және
қолдау 19
Более подробная информация: www.gis.damu.kz
Қаржыландырудың 68 пайызы өңірлердегі жобаларды қаржыландыруға жұмсалды, оның
ішінде 18% - облыс орталықтарынан тыс
Программы Фонда «Даму» по повышению компетенции
предпринимателей

С 2009 г. Фонд «Даму» приступил к реализации программ по повышению компетенции предпринимателей

• Центры поддержки
• Программа «Бизнес-Советник» предпринимательства
• Бизнес-портал
Консульта-
• Call-центр
Образование ционная
поддержка
Информа-
Обратная
• Отчет по сектору МСБ ционная •Проведение
связь
• Ежемесячный журнал поддержка круглых столов и
«Мой бизнес. Казахстан» форумов МСБ Казахстана
• Геоинформационная система • Маркетинговые исследования

Интеграция информационно-консультационной и финансовой поддержки позволяет
достичь синергического эффекта, снизить транзакционные издержки и бизнес-риски
МСБ, в т.ч. через повышение профессионализма и прозрачности заемщиков

Обучение, разъясни- Консультации, Поручительства, Консультации,
тельная деятельность услуги ЦПП гарантии услуги ЦПП

1 этап: 2 этап: 3 этап:
4 этап:
Пропаганда Формирование идеи, Привлечение
Ведение бизнеса
предпринимательства защита бизнес-плана финансирования
Шағын бизнестің үлкен пайдалары бар ...

Мемлекет басшысының
шағын және орта бизнесті
қолдауға бағытталған күш-
жігері тез арада елеулі
жеңілдіктерге қол жеткізді,
және бүгінгі таңда бұл
аймақта Қазақстан бұрынғы
кеңестік кеңістікте
көшбасшылардың бірі
болып табылады.
Бірақ, әрине, көп нәрсе істеу керек.

Экономиканың қазіргі жағдайы мен Қазақстанда
шағын және орта бизнесті дамытудағы
жағымды үрдістер осы саланың нақты дамуына
бағытталған әдістер мен құралдарды әзірлеуге
және іске асыруға үлкен назар аударуды талап
етеді. Қазақстан нарығында шағын және орта
бизнестің белсенді өсуі мен дамуы үшін жағдай
жасау қажеттілігін түсіну үшін шағын және орта
бизнесті дамыту федерациясы құрылды.
Шағын және орта бизнесті дамыту
федерациясы

Федерацияның мақсаты:

Қазақстандағы шағын және орта бизнестің дамуына ықпал ететін
бағдарламалар мен тетіктерді дамыту және жылжыту.

Федерацияның міндеттері:

- шағын және орта бизнеске арналған перспективалық жобаларды
әзірлеу, сараптау және іске асыру бойынша іс-шараларды
ұйымдастыру; - Қазақстан Республикасы мен шет елдердің
кәсіпорындарымен қатынастарды үйлестіру, белсенді ынтымақтастық
үшін қажетті жағдайлар мен іс-шараларды ұйымдастыру; ? - Шағын
және орта бизнесті дамыту және жобаларды жүзеге асыру үшін
қажетті серіктестер мен тиімді қаржы құралдарын іздестіру.
Федерацияның қызметі Қазақстан Республикасындағы Корея
Республикасының Елшілігі, KOTRA сауда агенттігі және басқа да
шетелдік серіктестер тарапынан белсенді түрде қолдауда.
Шағын және орта бизнесті дамыту
федерациясы

Дегенмен, бүгінде шағын
және орта бизнестің
Қазақстан экономикасын
дамытудағы басты
ұстанымына ие
болғандығын айта аламыз
бұл халықты жұмыспен
қамту мәселесін шешуге,
отандық тауарлар мен
қызметтермен
толықтыруға, бәсекелестік
ортаны қалыптастыруға
ықпал етеді. Шағын және
орта кәсіпкерліктер
Қазақстанның
экономикалық дамуы мен
өркендеуінің басты бағыты
болды.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Шағын және орта бизнесті несиелеу ерекшіліктері
Шағын және орта кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
РЕСПУБЛИКАСЫ НДА ШАҒЫН
Шағын кәсіпкерлік
Шағын және орта бизнесті дамыту комитеті
ШАҒЫН БИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ САЛЫҚ САЛУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Жеке кәсіпкерлік бастамаларды көтеу саласында мемлекеттік саясат саласының негізгі бағыттарын анықтайтын
Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті қолдау
Экономикадағы кәсіпкерліктің мәні
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПОРЫНДАРЫНДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ
Пәндер