КОРПОРАЦИЯНЫҢ АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ
Презентация қосу
КОРПОРАЦИЯНЫҢ
АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ
ОРЫНДАҒАН: МАҒРҰП Д.М.
Айналым капиталы дегеніміз — өндірістік айналым қорлары мен
айналыс қорларын құруды және олардың үздіксіз
айналымдылығын қамтамасыз ететін алдын ала бөлінген ақшалай
қаражаттардың жиынтығы.

Шикізат
Негізгі материалдар
Өңделген өнімдер
Аяқталмаған өндіріс
Қосалқы бөлшектер
Айналым капиталының мәні — ұдайы өндірістік
процестердің қажеттілігін қамтамасыз етудегі экономикалық
рөлімен анықталады.

Ерекшелігі

Тек бір өндірістік кезеңде
қызмет етеді

Өзінің құнын тікелей дайын
өнімге апарады
Ақшалай қаражаттың айналым кезеңін кәсіпорын
балансындағы ақпарат пен кіріс пен шығыс жөніндегі
есептегі ақпарат бойынша есептеуге болады. Бұл үшін
келесі көрсеткіштер бойынша есептеледі:

• Шикізат пен материалдар запасының айналымдылығы
• Кредиторлық берешекьің айналымдылығы
.

• Даяр өнім запасының айналыдылығы
• Дебиторлық берешектің айналымдылығы
.

• Ақшалай қаражаттың айналымдылығы
.
• Айналым капиталының құрылымы деп барлық
жиынтығындағы олардың бөлек элементтерінің
арақатынасын айтады. Кәсіпорындардағы айналым
капиталының құрылымына талдау жасау және оны жетік
білу маңызды мәселелерінің бірі болып саналады. Себебі,
белгілі бір шамада қаржы жағдайы кәсіпорын қызметінің
не ол, не бұл мезетін сипаттайды.
Айналым капиталының жіктелімі:

Өндіріс процесіндегі функционалдық рөліне байланысты:

Өндірістік айналым
қоры (құрал-жабдық) Айналыс қоры
Айналым қорлары Айналыс қорлары
өндірістік Аяқталмаған Болашақ Қоймадағы Жөнелтілген, Есептеулер Ақша және
запастар өнадіріс кезең дайын бірақ ақысы дегі ақша т.б. қаражат
шығындары өнімдер төленбеген құралдары айналымы
тауарлар

Нормаланған Нормаланбаған
Түзілу көздеріне қарай

• үнемі кәсіпорын
иелігінде болатын
және өз ресурстары
меншікті (пайдадан және т.б.)
есебінен құралатын
қаражаттар

• банк несиесі,
несиелік қарыз
несиелік (коммерциялық
несие) және басқа да
пассивтер
• Кәсіпорынның меншікті айналым капиталының жалпы
көлемін (норматив) жоғарғы басшылар бекітеді және ол
бір жыл ішінде тек кәсіпорынның өндірістік жоспары
өзгерген жағдайда ғана өзгеруі мүмкін. Өндіріс жоспарын
орындауға, өнімді өткізуге, сондай-ақ төлемақыларды
белгіленген мерзімінде төлеуге қажет кәсіпорынға
бекітілген аз мөлшерлі меншікті айналым капиталын құру
үшін норматив белгіленеді.
ӨТІМДІЛІК ДӘРЕЖЕСІ БОЙЫНША ҚҰРАМЫ МЕН
ҚҰРЫЛЫМЫ
Айналымның қаражатының топтары Енгізілетін қаражаттың құрамы

1. Ең өтімді актив 1. 1 Ақшалай қаражат:
o касса;
o есеп айырысу шоты;
o валюталық шот;
o өзге де ақшалай қаражат:
1. 2 Қысқа мерзімді қаржы салымдары;

2 Жылдам сатылатын актив 2.1 Жөнетілген тауар
2.2 Дебиторлық берешек
o тауар,жұмыс,қызмет үшін;
oАлынған вексель;
o еншілес кәсіпорындармен;
o бюджетпен;
o қызметкерлермен өзге операциялар бойынша;
o өзге дебиторлармен;
2.3 Өзге айналым капиталы

3 Баяу сатылатын актив 3.1 Алдағы кезеңде шығысы шегерілген запас және
сатып алынған құндылық бойынша ҚҚА
Айналым қаражатының жекелеген элементінің
нормативін есептейтін жалпы формула:

НОРМАТИВЭЛ = (ОЭЛ/ТД)*НЭЛ

НЭЛ – ЭЛЕМЕНТ БОЙЫНША МЕНШІКТІ
АЙНАЛЫМ ҚАРАЖАТЫНЫҢ НОРМАТИВІ
ОЭЛ- ОСЫ ЭЛЕМЕНТ БОЙЫНША КЕЗЕҢДЕГІ
АЙНАЛЫМ
ТД – КЕЗЕҢНІҢ КҮНМЕН ЕСЕПТЕЛГЕН ҰЗАҚТЫҒЫ
Назарларыңызға рахмет!

https://www.youtube.com/watch?v=7q7fkgB0wMQ

Ұқсас жұмыстар
Компанияның меншік капиталы
Өзге айналым капиталы
Қонақжайлылык бизнесіндегі кәсіпорындардың айналым капиталы
Айналым капиталын басқару
Негізгі капитал және айналымнан тыс активтер бір ұғым
Корпорацияның қарыз капиталының құрамына
Ауыл шаруашылығының негізгі және айналым капиталы
Менеджменттің жоспарлау қызметі
КӘСІПОРЫННЫҢ АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫСЫ
ШЫҒЫНДАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
Пәндер