Информатиканы оқыту әдістемесі мен теориясы
Презентация қосу
Жалпы білім беретін орта мектепке
"Информатика және есептегіш техника негіздері"
курсының енгізілуіне байланысты педагогика
ғылымының жаңа саласы пайда болды, оның
зерттеу объектісі — информатиканы оқыту
әдістемесі деп аталады. Мұнда қоғамның алға
қойған мақсатына байланысты информатиканы
оқытудың заңдылықтары қарастырылады.
Оқыту заңдылықтары информатика дамуының
нақты кезеңіне сай зерттеледі.
Қазіргі уақытта
информатиканы оқыту
әдістемесі қарқынды
даму үстінде; оның
көптеген мәселелері
теориялық жағынан
зерттеуді талап етеді.
Информатиканы оқыту
әдістемесі оқытудың жалпы
мақсаттарына сәйкес өзінің алдына
келесі негізгі міндеттерді қояды:

Информатика
Информатика мен есептегіш
және есептегіш техниканы оқытудың
техниканы үйретудің барлық құралдарын
нақты мақсатын қарастыру (оқу құралдары,
және орта мектептегі программалық құралдар,
жалпы білім беру пәнінің компьютерлер және т.б.),
мазмұнын анықтау, мұғалімнің практикалық
оқыту түрлерін жұмысына оларды
ұсыну; қолдануға нұсқаулар
беру.
Информатиканы оқыту әдістемесінің алдына
қойылатын сұрақтар:
1. Оқытудың мақсаты
(Не үшін оқытамыз?)
2. Оқытудың мазмұны
(Нені оқытамыз?)
3. Оқытудың әдісі
(Қалай оқытамыз?)
4. Оқыту туралы
(Неден оқытамыз?)
5. Оқытуды ұйымдастыру жолы
(Қайтіп оқытамыз?)
Информатиканы оқыту әдістемесі
жаңадан қалыптасып келе жатқан жас
ғылым.
Педагогика ғылымының іргелі бөлігі
ретінде өзінің дамуында информатиканы
оқыту әдістемесі философияға, педагогикаға,
психологияға, информатикаға сүйенеді.
Сонымен қатар, орта мектептің өтілген
практикалық тәжірибесін басшылыққа
алады.
Информатика әдістемесіне біріктірілген барлық
әдістемелік педагогикалық білімдер мен тәжірибелер
жиынтығынан "Информатиканы оқыту әдістемесі"
деп аталатын пән бөлініп шығады. Бұл оқу пәнінің
мазмұнында информатиканы оқыту әдістемесінің
жалпы теориялық негіздері, типтік техникалық
құралдар жиыны және сонымен бірге мектеп курсының
нақты тақырыптарын оқыту әдістері
қарастырылады.
Информатиканы оқыту
әдістемесінің негізгі мақсаты:

1) білім беру; 2) тәрбиелік;

3) практикалық.
Информатиканы оқытудың
білім беру мақсаты
Әрбір оқушыға информатика ғылымы
негіздерінің алғашқы фундаментальды
білімін беру, оқушыларға осы білімді
мектепте оқытылатын басқа ғылымдардың
негіздерін түпкілікті және сапалы түрде
меңгеруге қажетті іскерліктер мен
дағдыларды қалыптастыру болып
табылады.
Информатиканы оқытудың
практикалық мақсаты
Оқушыларды практикалық
қызметке, еңбекке, басқа
пәндерді оқыту процесінде
практикалық есептер шешуге
және оны информациялық
қоғамда өмір сүруге дайындауға
бағытталған.
Информатика курсының
тәрбиелік мақсаты
Оқу барысында ой еңбегінің
мәдениеті жаңа саналы деңгейде
қалыптасады; оқушы өзінің жұмысын
жоспарлай білу, оны ұтымды
орындай білу, бастапқы жоспарды
оның орындалуымен байланыстыра
білу сияқты жалпы адамзаттың мәні
бар қасиеттер де қалыптасады.
Информатиканы
оқытудың кезеңдері:

ІІ кезең
І кезең (10-11 сыныптар)
(7-9 сыныптар) бағдарлы курс,
негізгі курс деп аталады, оқушылардың сұранысына,
информатика пәні бойынша қабілетіне және
оқушыларды міндетті қызығушылығына
жалпы біліммен байланысты кәсіптік
қамтамасыз етуге мамандық деңгейіндегі
бағытталған. дәрежеде
білім беріледі.
Информатиканы оқытудағы
дидактикалық принциптер
Ғылымилық принципі
Бірізділік және қайталау
Іс-әрекетті меңгерудің ұғынықтылығы
Мазмұнның тиімділігі
Іс-әрекеттің мазмұнның көрнекілігі
Белсенділік және өз бетінділік принципі
Білімнің беріктігі мен жүйелілігі.
Оқытуды дербестендіру мен
коллективтендіру
Іс-әрекеттің тиімділігі
Теория мен практиканың байланысы
Информатиканы
оқытудың әдістері:
Сөздік әдіс
Көрнекілік әдіс
Иллюстрация
Демонстрация
Практикалық әдіс
Дидактикалық функциясы бойынша
оқу сабақтарын топтау:

Сабақ
Лекция
Конференция
Әңгімелесу
Консультация
Фронтальдық
лабораториялық жұмыс
Практикум

Ұқсас жұмыстар
Информатика сабағын түрлендірудегі жаңа ақпараттық технологиялар
Тәрбие әдістері
КІШІ ЖАСТАҒЫ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА ИНФОРМИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ МАҚСАТЫ
Оқыту әдістері ( СӨЖ )
Мұғалімнің аты - жөні
Информатиканы оқытуда қолданылатын электрондық ресурстардың құрамы және қолданылу бағыттары
Бастауыш мектепте информатика негіздерін енгізудің қажеттілігі
Математиканы оқытудың пәні. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі
Оқыту технологиялары
Компьютерлік білім
Пәндер