Археологиялы ескерткіштер
Презентация қосу
Тақырыбы: Археологиялы ескерткіштер
Жоспары:
• Негізгі бөлум
1. Археология
2. Археологиялық ескерткіштер
3. Қазақстанның археологиялық ескерткіштері
ҚІРІСПЕ:
• Археологиялық ескерткіштер
-халықтардың ежелгі тарихына қатысты
материалдық мәдениетінің ескерткіштері.
А. е-ге жататындар: қалашықтар мен
қалалар; ежелгі қоныстардың қалдықтары;
обалар, қабір үстіне орнатылған
ескерткіштер мен салт-дәстүрлік
құрылыстар; адамның еңбек қызметін
сипаттайтын ескерткіштер; тасқа және
үңгірде қашалған жазулар; табылған
жекелеген қазбалардың орындары.
Археология
• Археология-тарих ғылымының ежелгі дәуір мен
орта ғасырдағы адамзат қоғамы дамуының
зандылықтары мен негізгі кезеңдерін зерттейтін
саласы.
• Археология(ол гректің aarchaios-ескі, logos-
ғылым деғен сөздерінің қосылуынан шыққан)
термині біздің заманымыздан бурынғы 4 ғасырда
көне заманды зерттейтін ғылым ретінде (Платон)
қолданыла бастағанымен, ғылыми
археологиялық зерттеулер Еуропада кайта
өркендеу дәуірінде ғана журғізілді.
Археологиялық ескерткіштер
Археологиялық ескерткіштер -
халықтардың ежелгі тарихына қатысты
материалдық мәдениетінің
ескерткіштері.Оған:қалашықтар мен
қалалар,ежелгі қоныстардың қалдықтары;
обалар, қабір үстіне орнатылған
ескерткіштер мен салт-дәстүрлік
құрылыстар; адамның еңбек қызметін
сипаттайтын ескерткіштер; тасқа және
үңгірде қашалған жазулар; табылған
жекелеген қазбалардың орындары жатады.
Археология –ең алдымен алғашқы қоғам
тарихына байланысты материадар береди.
Сонымен қатар қул иеленушилілік,
феодалдық формациялар туралы материал
жинайтын ғылым.
Арххеология – жан-жанқты ғылым. Ол
адамның физиологиялық дамуынан бастап,
қоғамдық ақыл-ойдың шығуына дейінгі
аралықты зерттейтін ғылым. Археология
басқа ғылымдармен де тығыз байланысты.
• Жер астынан табылған заттай дереқтерді
археологиялық деректер дейміз.
Олар бірнеше топқа бөлунеді:

• -Еңбек қуралдар(соқа,кетпен,курек,балта)

• -Қару жарақтар(найза,садақ,жебе,айбалта)

• -Турмыстық заттар(қумыра)

• -Руханы мәдениеттер(діни нанымдарға
байланысты заттар)
• Археологиялық есқертқіштер-ескі
кала тамтықтары,қорғандар,ежелгі
қоныстардың,беқіністердің,өндірістер
дің,қаналдардың,жолдардың
қалдықтары,тас мусіндер,жер тастағы
бейнелер,қөне буйымдар,ежелгі
меқендердің тарихи мәдені
қабатының учаскілері.
• Қазақстанның археологиялық
ескерткіштері туралы алғашқы мәліметтер
орта ғасырлардағы ғалымдар мен
тарихшылар, географтар мен
саяхатшылардың еңбектерінде кездеседі.
Олар өз еңбектерінде өздері тікелей көзімен
көрген немесе өздеріне айту бойынша
мәлім болған әдеттен тыс заттар, бейнелер,
өз замандарынан көп бұрын болған қалалар
мен қоныстардың жұрттарын, оқиғаларды
айтып кеткен.

Ұқсас жұмыстар
Этнопедагогиканың зерттеулерін талдау
АРХЕОЛОГИЯ
АРХЕОЛОГИЯ. ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ АРХЕОЛОГИЯНЫҢ ЖЕКЕ САЛАЛАРЫ
Карта - белгілі бір топографиялық проекциялар көмегімен Жер бетінің үлкен өлшем бірліктерінде анықталатын аудандардың нақты жазықтықта кішірейтілен кескіні
Қазақстан аумағындағы қола дәуірі
Тарихи ескерткіштер
Тарихи­Археологиялық туризм
Белсенді және белсенді емес туризм
РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ТУРИЗМ ТҮРІ
Солтүстік қазақстан экономикалық ауданы
Пәндер