Отын-энергетика кешені. Отын өнеркәсібі. Электр энергетикасы
Презентация қосу
Шаруашылықтың салалық құрылымы

Өнеркәсіп Ауыл Қызмет көрсету
шаруашылығы
Отын
Отын Электр
Электр Тасымалдау
Тасымалдау
өнеркәсібі
өнеркәсібі энергиясы
энергиясы

Мұнай-газ
Мұнай-газ
Мұнай
Мұнай ЖЭС
ЖЭС құбырлары,
құбырлары,
СЭС
СЭС
Газ
Газ Электр
Электр
АЭС
АЭС желілері
Көмір желілері
Көмір

МАҚСАТ: ӨНДІРУ
МАҚСАТ: ӨНДІРУ ӨҢДЕУ
ӨҢДЕУ ТҰТЫНУШЫҒАЖЕТКІЗУ
ТҰТЫНУШЫҒА ЖЕТКІЗУ
Қазақстанның отын-энергетика картасы
Қазақстандағы минералдық
отынның қоры
Минералдық Қоры Әлемдегі Әлемдегі
отын орны қордағы
үлесі, %
Көмір, млрд т 31,3 7 3,8
Мұнай, млрд т 5,3 8 3,2
Табиғи газ, 3 10 1,6
млрд м
Уран, млн т 2,5 2 19
Мұнайды өндірісте пайдалану
Мұнай-газ өнеркәсібі
Өндіріс динамикасы
Жекелеген елдердің мұнай өндіру
көлемі (Д/ж 5 280 млн.т)
Каспий құбыр концорциумы
Құбыр жолдары
Көмір өндіру және шаруашылықта
пайдалану
Көмір өнеркәсібі географиясы
Көмір өндірісінің динамикасы
Венн диаграммасы

Қарағанды тас көмір Екібастұз қоңыр көмір
алабы алабы
Электр станциялары
ЖЭС СЭС АЭС

ЖелЭС ГЭС КүнЭС
Электр қуаты
АЭС

Ұқсас жұмыстар
Мұнай ЖЭС құбырлары және газ құбырлары
Қазіргі Атырау мұнай өңдеу зауыты
Қазақстан Республикасының отынэнергетика кешенінің қазіргі дамуы
КӨМІР ӨНЕРКӘСІБІ
ҚАБЫЛДАНҒАНЖОСПАРҒАСӘЙКЕС ЖЫЛҒАҚАРАЙЖАҢАРТЫЛАТЫН ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ 1040 МВТ
Машина энергетика химия
Дәстүрлі емес қайта өңделетін энергия көздері
Өнеге отбасынан
Қазақстанда және дүние жүзінде атом энергетикасының даму болашағы
Болашақтың сарқылмас энергия көздері
Пәндер