Кремний қышқылы және силикаттар
Презентация қосу
Кремний қышқылдарының тұздары
силикаттар

жай күрделі
Na2SiO3 Табиғи силикаттар
K2SiO3 kЭ2O3 · nSiO2 · mH2O
CaSiO3
Алюмосиликаттар:

ортоклаз К2О · Al2O3 · 6SiO2 (дала шпаты)
альбит Na2О · Al2O3 · 6SiO2
анортит СaО · Al2O3 · 2SiO2
слюда 2Э2О·2Н2О · 3Al2O3 · 6SiO2 (Э=Na,K)
Каолин Al2O3 · 2SiO2 ·2Н2О
Асбест СaО · 3MgO · 4SiO2
Тальк 3MgO · 4SiO2 ·Н2О
Силикат
өнеркәсібі

Қыш шыны Цемент

Тұрмыс- Кәдімгі,
Құрылыс тық
химиялық,
материал нәрселер:
дары: кәрден хрустальді, Цемент,
кірпіш, ыдыс- кварцты, бетон,
құбырлар аяқтар шынытал- темірбетон
және т.б. шықтар
Шыны өндірісі
Na2CO3+SiO2=Na2SiO3+CO2
CaCO3+SiO2= CaSiO3+CO2
Шынылардың негізгі түрлері:
Әкті натрийлі шыны;
Әкті калийлі шыны;
Қорғасынды калийлі шыны;
Бор силикатты шыны;
Ситалдар;
Құрамы:
Na2O·CaO·6SiO2
Шынының бұл
түрінен
тұрмыстық,
асханалық
ыдыстарды
дайындайды
Әкті калийлі шыны:
.

Құрамы:
K2O · CaO · 6SiO2
Натрий оксидін
калий оксидіне
алмастырсақ шыныға
мөлдірлік, беріктілік
және сәулелендіру қабілеті
жоғары болады.
Шынының
бұл түрінен терезе
әйнектері мен жоғарғы
сортты химиялық,
оптикалық шыны түрлерін
алуға болады
Қорғасынды калийлі шыны:

Құрамы:
SiO2·K2O·PbO.
Шынының бұл
түрінің сәулелендіру
қабілеттілігі
жоғары. Егер:24-30%
аралығында болса
қорғасынды
хрусталь деп атайды.
18-24% аралығында болса
төменгі хрусталь
деп атайды.
Бор силикатты шыны:

Құрамы:
В2О3·SiO2
Шынының бұл түрінің
термиялық қасиеттері
жоғары және химиялық
тұрақтылығы ерекше
болғандықтан одан
ыстық пен отқа төзімді
ыдыстарды
жасауға болады.
Шыны өндірісі үшін
қолданылатын шикізаттар :
Негізгі шикізаттар Қосымша шикізаттар
• Құм (SiO2), Бояғыштар:
• сода (Na2CO3), алтын , күміс , марганец
• натрий сульфаты , оксидтері – күлгін ,
• поташ (К2CO3), кобальт (ІІ) оксиді-көк түсті
• бор (СаCO3), Хром (ІІІ) оксиді – жасыл ,
Никель (ІІ) оксиді – көк
• қорғасын жосасы (Pb3O4),
күлгін түс береді.
• мырышты ақ сырлар(ZnO),
• каолин (Al2O3·2SiO2·2H2O),
• доломит (СаCO3 ,MgCO3)
Цемент алудың технологиялық сызбанұсқасы
Бетон көпір, бассейін,
тұрғын үйлер жасалатын
бағалы құрылыс
материалы. Бетонға темір
өзектен қаңқа жасап
салып, қатайған соң пайда
болатын ерекше затты
темір-бетон деп атайды
«Бұқтырма цемент компаниясы» АҚ
1997 жылы Өскемен цемент зауыты
негізінде құрылған.
Ұйымдағы цемент сапасының мінсіздігі
теңдессіз шикізаттың (батпақ және әк)
қоры есебінен қамтамасыз етіледі. Тек
осындай сападағы шикізаттан құрылыста
жоғарғы маңыздылығымен кеңінен
қолданылатын 500-маркалы және одан да
жоғарғы сападағы цемент алынуады. 2008
жылдың сәуір айынан бастап бетонды
және темірбетонды, ішкі ауыр
бетондардың гидротехникалық
құралдары үшін цементтің жаңа түрі –
шлакопортландцемент (ШПЦ 400)
шығарылады.
Қыш өндірісі
Саз балшықтан және кейбір
металл оксидтерінен тұратын
заттарды қыш дейді.
Қолданылуына қарай отқа
төзімді, химиялық берік,
техникалық, тұрмыстық және
құрылыстық қыш бұйымдар
жасалады.
Қыш бұйымдар жасау процессі
бірнеше сатыдан тұрады.
Алдымен су қосып сазды илеп,
созылғыш масса даярлайды, оған
тиісті пішін береді де, кептіріп
күйдіреді.
Электронды
Күн батереясы, техникада
фотоэлементтер

Si

Отқа төзімді
Электроника болат алу

SiO2
Қыш
бұйымдар
алу
Оптикалық
өнеркәсіпте

Қыш
материалдардан
Терезе шынысы Медицинада
оқшаулағыш
жасау

Ұқсас жұмыстар
Металдар өндірісі
Магмалық тау жыныстары классификациясы
Кремний және оның қосылыстары
Негіздік оксидтер Тұз оксидтер
Интрузивті тау жыныстары
Металлдар өндірісі
Магмалық тау жыныстары
Оксидтердің жіктелуі
Негіздік, сілтілі және екідайлы қышқылдар
Азот қышқылының өндірісі
Пәндер