ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАРДЫ БАКТЕРИОЛОГИЯЛЫҚ БАЛАУ
Презентация қосу
ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАРДЫ
БАКТЕРИОЛОГИЯЛЫҚ
БАЛАУ
Жұқпалы ауруды балау, немесе диагаоз қою, аурудың кез
келген түрі /ішкі жұқпайтын, оташылық, т.б./ балаудың
ортақ зандылықтарына негізделген. Әйтсе де жұқпалы
ауруларды балаудың өзіңдік үш түрлі ерекшеліктері бар.
1. Жұқпалы аурудың әрқайсысының өзіне тән тірі
қоздырушысы болатындықтан, сол қоздырушыны ауырған
жануардың денесінен тауып, оны анықтау диагноз қоюға толық негіз
болады.
2. Жұқпалы ауру кезінде денеде ауру қоздырушыға қарсы өзіне тән
иммундік жауап реакциялары болатындықтан, осы
өзгерістерді аллергиялық немесе серологиялық тәсілдермен
анықтау – ауруды балаудың аса бір тиімді әдістері болып
табылады.
3. Жұқпалы ауруға іңдет процесі тән болғаңдықтан, іңдетте
ерекшеліктерін ескеру арқылы балау жұмыстарына тиісті 6 бағдар
беруге болады.
Індеттанулық, клиникалық және патологоанатомиялық
әдістердің көмегімен кейбір жекелеген жұқпалы
ауруларға ғана диагноз қою мүмкін. Көбінде бұл
зерттеулердің нәтижесіңде белгілі бір ауруға
күдіктенуге болады. Ал соңғы тұжырым тек қана
арнаулы әдістердің көмегімен жасалынады. Бұл
арнаулы әдістер аурудың өзіне тән қоздырушысын
немесе оған қарсы жануар денесіндегі өзгеше
иммунологиялық құбылыстарды айқыңдауға
негізделген. Мұндай арнаулы әдістерге
микробиологиялық /бактериологиялық,
вирусологиялық/, серологиялық және аллергиялық
зерттеулер жатады.
Бактериологиялық .Бактериологиялық балау
әдісі жұқпалы ауруларға шалдыққан
жануардың денесінен ауру қоздырушы
зардапты микробты табуға негізделген. ерттеу.
Микробты табу “индикация” оның қай түрге
жататындығын айқындау “идентификация”
деп аталады. Бактериологиялық зерттеу үш
түрлі буыннан тұрады. Олар: микроскоппен
көру яғни микроскопия /микроскоптау/,
бактерияны қоректік ортада өсіріп, өсін алу
және лабораториялық жануарларға жұқтырып
биосынама қою.
Бактериологиялық зерттеу оң нәтиже берген
жағдайда іс жүзінде тұжырымды диагаоз қоюға
болады. Тек кейбір шартты түрдегі зардапты
микробтар /сальмонеллалар, пастереллалар,
эшерихиялар/ табылған кезде басқа балау
әдістерінің көмегімен ауру немесе микроб алып
жүру екенін ажыратуға тура келеді. Еңді бір
жағдайда табылған микробтың індеттік штамы
немесе вакциналық штамм екенін айқындау
қажет болады. Қазіргі замандағы әдістер бұл
қиындыктарды жеңуге толық мүмкіндік береді.
Зардапты материалдарды микроскопиялау ар0ылы ауру қоздырушысын
анықтайды. Ол үшін жүғынды дайындап бекітіп бояп микроскоппен қарайды.
Жұқпалы ауруларда мысалы лептоспирозда препаратты боямай бекітпеяқ
микроскопты арнаулы конденсорын пвйдалану арқылы зерттеуге болады.
2. Зардапты материалдардан өсін алу үшін оны қарапайым және арнайы
қөоректік ортаға себеді. Алынған таза қсіндіге қоздырушыны жіктеп түрін
анықьау үшін:
-Микросткоппен қарап микробтын морфологиялық тингтеориялық
ерекшеліктерін зерттейді
-Қоздырушының қоректік орталарда (тығыз орталарда, колониялардың
морфологиясын және сұйық орталарда пайда болатын тұнбаның түрін түсін
лайлану бет жағында қабықшаның пайда болу болмауын т.б) ескеріліп оның
биохимиялық қасиеттері анықталады.
- арнайы диагностикалық сарысуларды қолдану арқылы серологиялық
реакциялардың көмегімен антигендік ерекшеліктерін анықтайды
3. Биологиялық сынама қою зардапты материалдан немесе алынған өсіннен
езінді дайындап, оны 2-3 лабаратриялық жануарларға қоян теңіз шошқасы
енгізіп бақылап жануар өлгеннен кейін сойып ондағы өзгерістерді анықтап
басқада орталарға себеді.
Қорытынды. Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде бактериологиялық балау
расталып
Күдіктенген аурулардан ажыратылады. Қажет болған жағдайда ауру
қоздырғышының типі идентификацияланады мысалы: туберкулез
қоздырғышының типін анықтау өте маңызды. Практикада бұл індеттің мал
арасында таралуына туберкулезбен ауыратын адамдардың себеп болатына
жиі кездеседі.
Топалаң пстереллез тағы басқа жіті өшитін инфекциялық аурулардың
нақтылы балауы бактериологиялық зерттеудің нәтижесінде қойылады.
Түрлі инфекциялық ауруларға паталоги ялық материалды толық
бактериологиялық зерттеу мерзімі ветеринариялық заңдылық кітабында
көрсетілген.
Бактериолог аса қауіпті инфекциялыө ауруларда (микроскопиялау
преципитациялау ) мүмкіндігінше ( -) сағатта шаруашылықұқа хабарлауы
міндетті. Бактериологиялық зерттеу нәтижесі патологялық материалдыі
дұрыс ерте алуына байланысты.

Ұқсас жұмыстар
Індеттанулық балау
Жалпы індеттану
ІНДЕТКЕ ҚАРСЫ САУЫҚТЫРУ ШАРАЛАРЫ
Лептоспирозды диагностикалау
Жүзу жарғағының қабынуы
ИТ ОБАСЫ
Серологиялық реакция
Бруцеллезды балау әдістері
Жұқпалы емес аурулар
Сібір жарасы. Сібір жарасының белгілері
Пәндер