Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар рөлі. Акт саласындағы стандарттар
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН-РЕСЕЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

СӨЖ
Тақырыбы:
Тақырыбы: Ақпараттық
Ақпараттық және
және
коммуникациялық
коммуникациялық технологиялар
технологиялар рөлі.
рөлі. Акт
Акт
саласындағы
саласындағы стандарттар.
стандарттар.

Орындаған: Ерденбек І.Б.
101 б тобы фарм.
Тексерген: Жабаев Е.Х.

Алматы қаласы 2018ж.
АҚПАРАТТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР (АКТ)

АҚПАРАТТТЫҚ

КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР (АКТ)-
ақпаратты таратудың жаңа құралдары
мен жүйелері, ақпаратты жинақтау
мен олардың қорын жасау, сақтау мен
өңдеу, оларды жан - жақты таратуды,
одан қалды компьютерлік жүйелердің
ақпараттар қорына енуді қамтамасыз
ете алатын программалық,
программалық - аппараттық және
техникалық құралдар мен
құрылымдарды айтамыз.
АКТ - ға жататындар: ЭЕМ, дербес
компьютерлер, терминалдық
құралдардың жинақтары, жергілікті
есептеу жүйелері, мәтіндік және
графикалық ақпараттардың
құрылымдары, көлемі үлкен
мұрағаттық ақпараттарды сақтау
құралдары т.б.
АКТ
ТҮРЛЕРІ
Ескі АКТ: радио,
теледидар,телефо
н т.б.

Ең бірінші телефон Ең бірінші фотоаппарат Ең бірінші радио
Жаңа АКТ:
компютерлер,
спутниктік
жүйелер және
сымсыз
технологиялар,
сондай-ақ
интернет және
т.б.
БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ КӨП
ҚОЛДАНЫСТА ЖҮРГЕН АКТ
ҚҰРАЛДАРЫ:

Интерактивті тақта;

Мультимедия;

Интернет кеңістігі;

Электронды оқулық.
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ АКТ
КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Сандық

Аналогтық

Синхронды

Асинхронды
АКТ-НЫҢ МЕДИЦИНАДА
ҚОЛДАНЫЛУЫ
Күн сайын тәулік
бойы медициналық
консультацияларға,
пациенттердің
жағдайын
динамикалық
бақылауға,
пациенттің тіршілік
әрекетінің негізгі
көрсеткіштерін және
төтенше жағдайды
түзетуді бақылау
технологиялары
қолданылады
Қан қысымы, қандағы қант деңгейі және т. б. сияқты пациенттердің
физиологиялық параметрлеріне мониторинг жүргізіледі.
Географиялық алыс аудандарда тұратын халықтың топтарына, мүмкіндігі
шектеулі адамдарға, сондай-ақ тұйық немесе ұйымдастырылған ұжымдардағы
пациенттерге медициналық қызметтер мен көмектің қолжетімділігі артады. Егер
шетелдік тәжірибеге қарайтын болсақ, АҚШ-та (Техас және Джорджия штаты)
медициналық мекемелер, Штаттар түрмелері мен хоспистер арасындағы
телекоммуникациялық байланыс жүзеге асырылады.
Операциядан кейін емделушілер үшін оңалту іс-шараларына қолдау көрсетіледі,
сондай-ақ туыс алдындағы және босанғаннан кейінгі кезеңде әйелдер үшін
оңалту және телемедициналық қызметтер көрсетіледі.
Психологиялық немесе психиатриялық көмекке мұқтаж пациенттерді оңалту
жүргізіледі. Аудиовизуалды қарым-қатынас арқылы дәрігер пациентке қажетті
қолдау көрсетеді, адаммен белгілі бір жұмыс жүргізеді, соның салдарынан
психологиялық ғана емес, Физикалық деңгейде де жақсарады.-
Жоғары білікті мамандар тарапынан төтенше жағдайларда медициналық көмек
көрсету кезінде консультациялық қолдау көрсетіледі.
Қарт адамдар сапалы амбулаториялық бақылаумен қамтамасыз етіледі.
Зейнетақы жасына сәйкес келетін адамдар әртүрлі созылмалы ауруларға
анағұрлым бейім және олардың денсаулығы үшін аурудың алдын алу мен
емдеуді қамтамасыз ету үшін физиологиялық параметрлерге бақылау жасау өте
маңызды болып табылады.
АКТ-НЫН СТАНДАРТТАРЫ
Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар (АКТ) қазіргі
уақытта экономикалық даму
мен халықаралық бәсекеге
қабілеттіліктің маңызды
факторларының бірі болып
табылады, сондықтан акт
нарығын реттеу және
ынталандыру стратегиясы
туралы мәселе өзекті. Бұл
ретте осы саланы мемлекеттік
реттеудің тиімділігі өзіне тән
кейбір ерекше белгілерді (атап
айтқанда, желілік сыртқы
әсерлер мен ауқым әсерінің
үлкен рөлі, салалық
стандарттардың мәні) есепке
алу кезінде артуы мүмкін.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі қоғамның даму жағдайында
ақпараттық технологиялар адамдардың
өміріне терең енеді. Олар әлемдік
экономиканы ғана емес, сонымен қатар адами
қызметтің басқа да салаларын дамытудың
өмірлік маңызды ынталандыруына өте
жылдам айналды. Қазір ақпараттық
технологиялар пайдаланылмайтын саланы
табу қиын.Жыл сайын ақпараттық
технологиялар барлық қызмет салаларына
(автобизнес-тен құрылысқа дейін) берік кіреді.
Соңғы онжылдықтарда қарқын ала отырып,
компьютерлік ақпараттық технологияларды
(IT-технологияларды) жаппай енгізу аясында
ілгерілеу медицинаны да қамтыды. Бүгінгі
таңда медицинадағы Ақпараттық жүйелер кең
қолданылады: IT-құраушысыз Елеулі клиника
құру кезінде бұған дейін орын алған жоқ.
Әсіресе, оларды коммерциялық клиникалар
мен медициналық орталықтар қызметінің
тәжірибесіне енгізу өзекті, өйткені
медициналық қызметкерлер мен пациенттер
үшін пайдадан басқа, Ақпараттық жүйелер
таза экономикалық тұрғыдан тиімді.

Ұқсас жұмыстар
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар
Үшінші бағыт
Ақпараттық жүйелер
АКТ құралдары
Компьютерді өшірген жады
Ақпараттандыру бағдарламасы
Дамыту технология Рөлдік технологиясы ойындар
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар және білім беру ортасы
КӨЛІКТЕГІ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
Ақпараттық коммуникациялық технологияның білім беруде қолданылуы
Пәндер