КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ ТӘУЕКЕЛ ТУРАЛЫ
Презентация қосу
КӘСІПКЕРЛІК
ҚЫЗМЕТТЕГІ ТӘУЕКЕЛ
ЖОСПАР
1. ТӘУЕКЕЛ МӘНІ МЕН ТҮРЛЕРІ
2. КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ
ӘДІСТЕРІ
3. ТӘУЕКЕЛДІЛІКТІ ТӨМЕНДЕТУ
ТӘСІЛДЕРІ
4. ТӘУЕКЕЛДІЛІКТІ БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІ
5. ПІКІРТАЛАС
6. S.W.O.T ТАЛДАУ
Нарық жағдайында тәуекел
кәсіпкерліктің шешуші элементі.
Тәуекелдің ерекшеліктері кәсіпкерлік істе
белгісіздік, күтпегендік, сенбеушілік
болжамдылық жетістікке жетуге кедергі
болуы мүмкін.
ТӘУЕКЕЛДІҢ ТҮРЛЕРІ

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КОММЕРЦИЯЛЫҚ

ТӘУЕКЕЛ

ӨНДІРІСТІК НАРЫҚТЫҚ

ҚАРЖЫЛЫҚ
Өндірістік тәуекел – бұл өнімді өндірумен және оны өткізумен
байланысты. Бұл тәуекелге өнімнің өнімнің белгіленген көлемінің өзгеруі
және өткізу қарқыны, материалдық және еңбек шығындарының артық
жұмсалуы.

Коммерциялық тәуекел – бұл кәсіпкердің сатып алған өнімді нарықта
өткізуінде пайда болады. Коммерциялық келісім жағдайында бағаның
төмендеуін, тауар өткізуде кездесетін қосымша шығындарды ескеру керек.

Қаржылық тәуекел – қаржылық кәсіпкерлік ісінде кездеседі. Мысалы,
қаржылық келісім тәуекелділік шарттасушылардың бір жағының төлем
қабілеттілігінің кемдігінен пайда болуы, т.б.

Инвестициялық тәуекел – бұл кәсіпорынның өзінің және сатып алған
құнды қағаздарының құнсыздануы арқылы болуы мүмкін.

Нарықтық тәуекел – бұл ұлттық ақша бірлігінің нарықтағы процент
ставкасының немесе шет ел келісім серіктестіктерінің валюта курсының
өзгеруімен байланысты.
КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ

Статистикалық әдіс белгілі бір Эксперттік бағалау әдісі эксперт-
кəсіпорында немесе соған ұқсас мамандардың тəуекелдің болу
кəсіпорындарда мүмкіндік мүмкіндігі жөнінде пікірлесуге
негізделген. Эксперттің білімі мен
жағдайларды, тəуекел көлемін тəжірибесі негізінде берілген
анықтау мақсатында жоғалтулар сипаттамалар көп жағдайда
мен кіріс статистикасын оқып білу. нақты баға береді.

Есептеу-аналитикалық әдіс жаңа
жобаның тəуекелдерін талдауда
көбінесе пайдаланады. Жобаның
өмірлік циклін зерттей отырып,
əрбір этаптары жөнінде ақпарат
алуға, кейінгі керек емес себептерді
анықтауға, тəуекел дəрежесін
бағалауға болады.
ТӘУЕКЕЛДІЛІКТІ ТӨМЕНДЕТУ
ТӘСІЛДЕРІ
кəсіпкерлік жоба жасауға істі жетік
білетін кеңесшілерді, мамандарды тарту;
өндірілетін өнімге сұранысты болжау;
тəуекелділікті жобаға қатынасушылардың
өзара бөлісуі;
сақтандыру;
болжамсыз шығындарды жабуға керекті
қаражатты кезекке ұстау.
ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ ӘДІСТЕРІ

ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ КЕЗІНДЕ ӘР
ТҮРЛІ ӘДІСТЕР ҚОЛДАНЫЛАДЫ,
ОЛАР КЕЛЕСІ ТӨРТ ТОПҚА
ЖІКТЕЛЕДІ:
1. Тәуекелден бас тарту әдістері;
2. Тәуекелді локализациялау әдістері;
3. Тәуекелді әртараптандыру әдістері;
4. Тәуекелді компенсациялау әдістері.
ПІКІРТАЛАС
І ТОП ІІ ТОП

Кәсіпкерліктегі Кәсіпкерліктегі
тәуекелдің тәуекелдің
артықшылықтары кемшіліктері
S.W.O.T ТАЛДАУ
S.W.O.T – компанияның(фирманың) менеджері өзінің
қызметін жүзеге асыратын экономикалық жағдайды, сондай-ақ
қолда бар (немесе ықтимал) ресурстарды талдау үшін
пайдаланатын қысқарған сөз.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Кәсипкерлік қызметтегі тәуекел
Тәуекелді бағалау
Тәуекелді басқару әдістерін таңдау
Кәсіпкерлік қызметті несиелеу
Кәсіпкерлік қызметтегі қауіптер
Кәсіпкерлік тәуекелдері
Кәсіпкерлік тәуекелдің жіктелуі
КӘСІПКЕРЛІК туралы
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер жайында
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер
Пәндер