Бетон толтырғыштары туралы
Презентация қосу
Презентация
“Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларының
технологиясы” кафедрасы

Бетон толтырғыштары

Орындаған: Нурдилла Ж.
Группа: СМ-16-8k1
Қабылдаған: Ақылбекова А.У.

Шымкент 2018
Жоспары:
Толтырғыштар
Толтырғыштардың артықшылығы
Толтырғыштардың шығу тегіне байланысты бөлінуі
Толтырғыштардың түйір ірілігіне байланысты бөлінуі
Қазіргі кездегі құрылыстағы қолданылатын ең негізгі құрылыс материалы, ол бетон.
Бетон - белгілі мөлшерде алынатын қиыршық тас, құмнан, қоспалардан тұратын
бетондық араластың қалыптану және қатаю нәтижесінде пайда болатын жасанды тас
материалы. Бетондар өнеркәсіптік, азаматтық, гидротехникалық және басқа да
ғимараттарда кеңінен қолданылады.Бетондардың түрі өте көп. Бірақ олардың физика-
механикалық және механикалық қасиеттері, бетонның құрамына қосылған
толтырғыштардың қасиеттеріне тәуелді болады.
Бетон көлемінің басым көпшілігін - 85-90% дейін құм мен тұратын толтырушылар
құрайды. Толтырғыштар дегеніміз байланыстырғыш материалмен және сумен белгілі бір
құрам бөлікте араласа отырып, бетон түзетін, белгілі бір дәндік құрамдағы табиғи
немесе жасанды материалдар.
Бетон араласпасы

Ірі толтырғыш 45%
Майда толтырғыш 25%
Су 15%
Цемент 10%
Ауа 5%
Толтырғыштард
ы бетонда
қолданудың
негізгі
артықшылықтар
ы
Толтырғыштар
Майда толтырғыш
Пайдаланылған әдебиеттер:
https://stud.kz
http://kzref.org
Ицкович С.М. «Технология заполнителей бетона»М.:ВШ, 1981г.
365с.
Элинзон М.П. «Производство искусственных пористых
заполнителей»-М.: Стройиздат, 1974.254с.
Васильков С.Г.. «Искусственные пористые заполнители и
легкие бетоны на их основе».- М.: Стройиздат, 1987г.
Бурлаков Г.С. «Основы технологий керамзитовых
искусственных пористых заполнителей». М.: ВШ, 1977г

Ұқсас жұмыстар
БЕТОНДАР ЖƏНЕ БЕТОНТАНУ
Керамикалық бұйымдар
Табиғи және жасанды бетон толтырғыштары
Бетон толтырғыштары
Бетон және бетонтану
Химиялық қоспа қосылған бетондар
ТҰТАС ҚҰЙМАЛЫ БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН
Бетон қоспасын төселген бетон
БЕТОН ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ
Бетон толтырғыштарының түрлері
Пәндер