Бух. есептің қағидалары, әдістері,принциптері
Презентация қосу
АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
СОРБОННА-ҚАЗАҚСТАН ИНСТИТУТЫ

Тақырыбы: Бух. есептің
қағидалары,
әдістері,принциптері.
Орындаған: Әлбен Ә
2 курс қаржы
Пәні:Бухгалтерлік есеп
Тексерген: Абиева С
Мақсаты:

Бухгалтерлік есеп дегеніміз не?
Бухгалтерлік есептің әдістері
Бухгалтерлік есептің қағидалары
Бухгалтерлік есептің принциптері
Бухгалтерлік есеп — кәсіпорынның
қызметі туралы расталған деректер
алу мақсатымен оның қаржы-
шаруашылық қызметін бақылау,
қорытындылау және бейнелеу
әдістемесі мен жүйесі
Бухгалтерлік есеп үш түрге
бөлінеді:

Басқару есеп Қаржылық есеп Салық есеп
Бух. Есеп әдісі бұл олардың көмегімен бухг.есеп пәні
зерттелетін тәсілдер мен әдістер жиынтығы.

Бухгалтерлік есеп әдісінің элементтері деп аталатын 6 тәсілдері мен әдістері бар.

Шоттарға қосарлы
Құжаттау Бағалау Баланс
жазу
Түгендеу Калькуляция

Шаруашылық
Бухгалтерлік есеп
операцияларды Шаруашылық Бухгалтерлік есеп
ақпараттарын
тіркеу және оларды операциялардың обьектілерін құндық
қорытындылық
жүзеге асыруды ағымдағы есебі өлшеу үшін
жинақтау үшін
бақылау үшін үшін пайдаланады. пайдаланады.
пайдаланады.
пайдаланады.
Түгендеу – іс жүзіндегі мүліктің бухгалтерлік есеп мәліметтерімен сәйкестігін тексерудің
тәсілі. Түгендеу кәсіпорын мүлкінің дұрыстығын анықтау үшін қажет. Түгендеуге негізгі
құралдар, материалдық – товарлық бағалықтар, ақшалай қаржылар жатқызылады.
Түгендеу белгіленген уақытта, материалды жауапты адам ауысқанда, тергеу
орындарының, аудитордың талабымен өткізіледі.

Бухгалтерлік баланс – қасіпорының мүлкі туралы ақпаратты жинақтау және топтау тәсілі.
Кәсіпорын қаржылары бухгалтерлік баланста ақшалай бейнеде екі топта бейнеленеді.
Біріншісі кәсіпорын қандай қаржымен иеленеді, екіншісі қандай қайнар көздерден
құралғанын көрсетеді..

Калькуляция - өзіндік құнды анықтау мен шығындарды топтау тәсілі. өнімнің өзіндік
құнын есептеу - өнімнің бір өлшеміне кеткен шығындарды ақшалай формада көрсету.
Құжаттау – жасалған уақытта шаруашылық опреацияны алғашқаны тіркеу. Бухгалтерлік
есепің айрықша белгісінің өзі осы – құжаттау. Бухгалтерлік есепте шаруашылық операция
құжаттарда бейнеленуі керек. Қазіргі уақыттағы жетілген бағдарламалардың арқасында
құжаттаудың барлығы компьютерлерде жүргізіледі.

Шоттарға қосарлы жазу - бухгалтерлік есепте шаруашылық операциялар счеттар
көмегімен (синтетикалық және аналитикалық) қосарлы жазу әдісімен жүргізіледі.

Бағалау – кәсіпорын мүлкін және олардың қайнар көздерін ақшалай өлшеу тәсілі.
Бухгалтерлік есеп жүйесінің дұрыс құрылуы үшін бағалау процесі дұрыс жүруі керек.
Мүлікті бағалаудың негізінде нақты шығынлар жатады.
Бухгалтерлік есептің қағидалары

Есептеу қағидасы
Қаржылық есептіліктер есептеу қағидасының
негізінде құрылады,өйткені табыстар тауарлар Үздіксіздік қызмет қағидасы
сатылған және қызметтер көрсетілген кезеңде, ал
шығындар табыстар алу үшін пайдаланылған
кездегі есептік кезеңде көрсетіледі.Есептеу
қағидасына сәйкес қандай да бір жанама түрде
байланысты шаруашылық әрекеттер мен Шаруашылық субьектісі өз қызметін белгіленбеген
оқиғалардың нәтежиесінде есептік кезеңде уакыт аралығында жағастыра береді және жақын
алынатын табыстар мен шығындарды сәйкестікке арада оның таратылуы күтілмейді.
келтіру үшін есептеу мерзімін шегеру және тарту
рәсімдерін пайдалану қажет болып болып
табылады.
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік
есеп стандарттарында бухалтерлік есептің
мына төмендегідей принципі анықталған:
Есептеу принципі.
Қаржылық есептеу саясатының негізінде құрылады.

Үздіксіздік принципі.
Шаруашылық субъектісі өз қызметін белгіленбеген уақыт аралығында жалғастыра береді
және жақын арада оның таратылуы күтілмейді.

Түсініктілік принципі.
Бухгалтерлік есептің ақпараттық мәліметтері оны пайдаланушыларға шешім қабыддауы
барысында түсінікті болу керектігімен түсіндіріледі. Ол үшін бұл мәліметтерді
пайдаланушылар бухгалтерлік есеп жайында белгілі бір дәрежеде білімді болулары қажет.
Маңыздылық принципі.
Бухгалтерлік ақпараттық мәліметгердің, қаржылық есептің сыртқы пайдаланушыларға олардың шешім
қабылдауы үшін қажет болуымен түсіндіріледі.

Сенімділік принципі.
Берілген ақпараттық мәліметтерде қате болмаса, сондай-ақ пайдаланушылар оған сенімді болса, онда бұл
сенімді ақпарат болып табылады.

Салыстырмалық принципі.
Қандайда бір кезеңнің бухгалтерлік есеп мөліметтері (қаржылық есебі) өткен уақыттардағы мәліметгермен
салыстырылып көрсетілген кезде ғана оның пайдалылығы мен мазмұүндылығы арта түседі.

Сақтық принципі.
Бухгалтерлік есептің ақпаратгық мәліметгерінде жазылатын цифрлар кәсіпорынның экономикалық
жағдайын (бейнелейді) жөне пайдаланушылар осы мәлімет түрлі шешім қабылдайды. Сондықтан да әрбір
жаңа цифрдың дұрыс жазылуы үшін сақ болу қажет.

Мәнділік принципі.
Ұйымның бухгалтерлік есеп ақпараттары пайдаланушылардың қажеттілігін қанағаттандыруы қажет.
Сондай-ақ пайдаланушылардың кәсіпорын жұмысына (қызметіне) бағаберуіне көмектесуі керек.
Бейтараптық принципі.
Ақпарат сенімді болуы үшін алдын ала бір шешімді қабылдауға арналмаған болуы керек. Егер ақпарат өзінің
іріктеліп дайындалуымен немесе ұсынылуымен белгілі бір шешім қабылдауға немесе ойды қорытындылауға
жету мақсатымен қалыптастыруға әсер ететін болса онда ондай ақпараттар бейтарап болмайды.

Әділетті әрі тура көрсету принципі.
Кәсіпорынның қаржылық қорытынды есебі осы мәліметтерді пайдаланушыларды қаржы жағдайы жөне
ақша қаражаттарының қозғалысы туралы нақты әрі әділетті ақпараттармен қамтамасыз етуі қажет.

Толықтылық принципі.
Ұйымның қаржылық қорытынды есебіндегі акпараттық мәліметтер сенімді болу үшін толық болуды қажет
етеді және шыққан шығынға қарай олар мәнді болуы қажет. Мәліметтің толық болмауы оны теріс немесе
жалған етеді. Сондықтан да ол сенімсіз және маңызсыз болады.

Дәйектілік принципі.
Кәсіпорын өзінің қызметі барысында тандап алған есеп жүргізу саясатын есепті кезеңнің басынан соңына
дейін дәйекті түрде қолдануы қажет.
Қорытындылай келе:
Бухгалтерлік есеп заңды тұлғалардың қорлары мен қор
көздерін және қаржы айналысын, шаруашылық
операцияларының мазмұнын нақты құжаттар негізінде
үздіксіз және өзара байланысын сақтай отырып, арнайы
өлшеу бірлігімен тіркеп отыру. Бухгалтерлік есеп жүргізу
құжаттау мен түгелдеу, есеп-шоттар мен екіжақты жазу,
бағалау мен өзіндік құнын шығару, баланс пен қорытынды
есеп әдістеріне негізделген.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Бух.есеп концепциялары мен қағидалары
Статистика агенттігінің ұйымдастырылуы және оның міндеттері
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары жайында
Бухгалтерлік есеп концепциялары мен қағидалары
Қазынашылық қызметтің теориялық негіздері
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары туралы
Бухгалтерлік есептің принциптері
І.Бухгалтерлік есептің концепциялары
Ұлттық клиникалық басқарушылық,құрылу қағидалары
Пәндер