Тура емес гемаглютинация реакциясы. Тәжірибелік ветеринарияда қолданылуы
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі
Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Тақырыбы: Тура емес гемаглютинация реакциясы. Тәжірибелік
ветеринарияда қолданылуы.
Орындаған: Куатбек М.М.
Тобы: ВМ-503
Жоспары

• Кіріспе
• Негізгі бөлім
Гемагглитинация реакциясы
Реакцияға қажет компоненттер
Тура емес гемагглютинация реакциясы
Гемагглютинацияны тежеу реакциясы
• Қорытынды
• Пайдаланған әдебиеттер
Гемагглютинация
реакциясы
• Бұл құбылысты 1941 жылы Хэрест ашқан.
• Гемагглютинация (haemagglutinatio; грек, һаіша —
• қан, лат. agglutinatio — жабысу) — әртүрлі әсерлер
• (бактериялар, вирустар антиденелері)
нәтижесінде
• қан эритроциттерінің бір-бірімен жабысып , қан
• сұйығының тұнбасына түсу реакциясы .
• Гемагглютинациялық қасиет тек құрамында
• гемагглютинин белогы бар вирустарда болады .
• Вирустар эритроциттер бетіне тек рецепторлары
• сәйкес келсе, адсорбцияланады
РЕАКЦИЯҒА ҚАЖЕТ
КОМПАНЕНТТЕР:

• ►Зерттеліп отырған вирустық
материал
• ►1% эритроциттер жүзіндісі
• ►Физиологиялық ерітінді
ГАР қою жолы
• Реакцияны полистерольді планшеттерде немесе пробиркаларда қою ға болады . Алдымен
• вирустың жүзіндісін екеселеп 0,25 немесе 0,5 мл к өлемде с ұйылтады. Б ұл үшін:
• ►Планшеттің әрбір ұясына 0,25 мл-ден физиологиялы қ ерітінді құяды.
• ►Бірінші ұяға 0,25 мл вирустық матерал қосып жақсылап сл т үтікпен араластырады.
• ►Бірінші ұядағы вирус – физиологиялық ерітінді қоспасынан 0,25 мл-ін сорып алып, оны
• екінші ұяға құйып араластырып, одан 0,25 мл-ін алып – үшіншіге, үшіншіден – т өртіншіге
• және т.с.с. жалғастыра отырып ең соңғы ұядан 0,25 мл-ін дезинфекциялы қ ерітінді құйыл
ған
• ең соңғы ұядан 0,25 мл-ін дезинфекциялы қ ерітінді құйыл ған сауыт қа құяды. Сонымен,
• вирус жүзіндісінің екі еселеніп с ұйылтуы дайындалды.
• ►Барлық ұяға 0,25 мл-ден эритроциттерді ң 1 –тік ж үзіндісін қосып планшетті а қырын
• шайқап араласытырады.Жеке ұяға – 0,25 мл физиологиялы қ ерітіндіге 0,25мл эритроцит
• қосып, эритроциттердің өздігінен агглютинациялануы бар – жо қты ғын аны қтау ма
қсатында –
• бақылау ұясын қояды.
• ►Эритроциттердің вируспен байланысуы үшін, планшетті немесе пробиркаларды б өлме
• температурасында 40 – 60 минут ұстайды.
• ►Белгілі уақыттан кейін реакцияны ң н әтижесін тексереді .
Гемаглютинацияны тежеу
реакциясы

• ◄Антидене өзіне сәйкес антигенмен
кездескенде ол вирусты тек
• бейтараптандырып қана қоймай, оның
гемагглютинациялық қасиетін же
• тоқтатады. Антиденелер қан сарысуында
болатын себепті антиген
• менантиденелердің организмнен тыс
жағдайда байланысу реакцияларын
• серологиялық реакциялар дейді. Осы
реакциялардың ыңғайлы т үрі – ГАТР.
ГАТР – ын мына мақсатта
қолданылады:

• Белгілі қан сарысуын ГАР реакциясы
көмегімен табылған вирустың түрін
анықтау үшін.
• Белгілі врустық антигенмен белгісіз
антиденені табу үшін.
• Қосқан сарысуындағы антиденелердің
титрінің өсуін анықтау арқылы
ретроспективті диагноз қою үшін.
• Екі вирустың антигендік туытылық
дәрежесін анықтау үшін
РЕАКЦИЯ НӘТИЖЕСІ
ГАТР нәтижесін эритроциттердің тұнбасының
пішініне қарай анықтайды.
ГАТР-дың оң нәтижесінде эритроциттердің түйме
тәрізді тұнба түзгені.
ГАТР-дың теріс нәтижесі эритроциттердің шатыр
тәрізді тұнба түзгені
Тура емес (пассивті-енжар)
гемагглютинация реакциясы.
(ТГАР)
• ТГАР қоюға эритроциттерге сорбцияланған
(сіңірілген) ерігіш микробтық антигендер
(антигендік диагностикум) немесе эритроциттерге
сорбцияланған (сіңірілген) белгілі иммундық қан
сарысуының антиденелері (антиденелік
диагностикум) пайдаланылады. Антигенді
диагностикумдарды- сералогиялық балауға, ал
антиденелі диагностикумдарды- зерттелініп
отырған материалдағы антигенді табуға
қолданылады. Антигендік диагностикумдарды
дайындағанда эритроциттерді формальдегидпен,
глутарлы- немесе акрильді альдегидтермен
өңдейді. Осы жолмен өңделген эритроциттер өз
бетіне оп-оңай полисахаридтерді жабыстырады. Ал
танинмен өңделген эритроциттер, олармен қоса,
белоктарды да сорбциялайды.
Эритроциттерге антигендерді немесе
антиденелерді сіңіру – сенсибилизациялау
деп аталады. Эритроциттерді
сенсибилизациялау үшін қанша оптимальды
мөлшерде антиген немесе антидене керек
екендігін тәжірибелік жолмен анықтайды.
ТГАР қою техникасы
мынада:
• Мысалы, антиденелерді анықтағанда зерттеу алдында қан
сарысуын 56С – 30 мин су моншасынада инактивтейді.
Эритроциттердің өзінің антигендеріне антиденелердің бар
–жоғын тксереді. Өйткені, кейбір қан сарысуларында
олардың болуы мүмкін. Антиэритроцитарлы антиденелерді
жою үшін, зерттелінетін қан сарысуын алдын ала
сенсибильденбеген эритроциттермен адсорбциялайды .
Зерттелінетін адсорбирленген қан сарысуын поистиролды
планшеттерде 0,5 мл көлемде 1:100 сұйылтудан бастап
1:800-ге дейін физиологиялық ерітіндімен сұйылтады.
Содан кейін планшеттің әрбір ойшығына 0,25 мл-ден
антигендік диагностикум құяды, планшетті айналдыра
қозғап компоненттерді араластырады . 37 С температурада
2-2,5 сағат термостатта ұстайды.
Реакция нәтижесін 4 крест(++++)
белгісімен бағалайды:

• «++++» (4+) - барлық эритроциттер
агглютинацияланған, ойшықтың түбін шатыр
тәріздес тұнба жауып жатады;
• «+++» (3+) - эритроциттердің көбі шөккен, шатыр
фоныында агглютинацияланбаған
эритроциттердің әлсіз көрінетін шеңбері
байқалады;
• «++» (2+) - және «+» (1+) - шатыр әлсіз нашар
көрінеді және агглютинацияланбаған
эритроциттердің тұнбасы сақина тәріздес болады;
• « -» эритроциттер жабыспаған және ойшық түбіне
түйме тәріздес, шеттері тегіс тұнба түзген.
Тура емес гемагглютинация реакциясы

Вирустар эритроциттерге адсорбциялынғанымен оларды бір
– біріне жабыстырмайды, яғни оларда гемагглютинациялық
қасиет жоқ. Осындай вирустарды анықтау үшін кейінгі кезде
тәжірбиеде енжар гемагглютинация реакциясы ЕГАР кеңінен
қолдануда. Бұл реакцияның мәнні мынада: алдын ала белгілі
антигенмен немесе антиденемен өңделген эритроциттер
гомологті антиденемен немесе антигенмен кездескенде ғана
өзара байланысады. Осы себепті бұны тура емес – енжар
агглютинация дейді.
ЕГАР-Ң ҚҰРАМЫ

• Физиологиялық ерітінді.
• Зерттелінетін қан сарысуы
• Сенсибилденген эритроциттер
• Бақылау қан сарысу – оң және теріс
• Сенсибилденген эритроциттер
ЕГАР ҚОЮ ЖОЛЫ

Арнайы планшетте зерттеліп отырған қан сарысуын
физиологиялық ерітіндіде 0,2 мл көлемде екі еселеп
сұйылтады.
Барлық ұяларға 0,2 мл-ден сенсибилденген
эритроцитарлық антигаенді қосады.
Планшетті 2 – 3 сағат мерзімде бөлме
температурасында ұстайды. Осы мерзімде бақылау
ұяларындағы эритроциттер тұнбаға түсе
бастамасымен
реакция нәтижесін бағалайды.
ЕГАР НӘТИЖЕСІ

• Реакцияның нәтижесін ГАР
реакциясындағыдай төрт плюс
жүйемен
бағалайды. Реакция оң болса ұяның
түбінде қан
түйіршіктері шатыр тәрізді
жайылып тұнады, ал
теріс болса эритроциттер
домаланып бір жерге
жиналып түйме құрады.
Пайдаланылған
әдебиеттер:
1. Google.kz

Ұқсас жұмыстар
Ауески ауруы
Ветеринарияда пайдаланылатын дәрілік заттар мен биологиялық препараттар қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
Ветеринариялық медицинада микробтарға қарсы препараттардың қауіпсіздік қолдануы
Бензол молекуласының құрылысы
Альдегидтер мен кетондар
Зертханалық жануарларды пайдалану тәсілдері және виваримен танысу
Сары раушан
АЛКЕНДЕР – ҚАНЫПАҒАН КӨМІРСУТЕКТЕР.АЛЫНУЫ, ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Химиялық реакцияның жіктелуі
Қазақстанның ара шаруашылығы, оның қазіргі кезеңдегі жағдай және болашағы
Пәндер