Пемзаны алу технологиясы
Презентация қосу
Пемзаны алу
технологиясы

Орындаған:Исказиева
А.К
Тексерген:а.о Досов Қ.Ж
Мазмұны:

Кіріспе
Кеуекті толтырғыштар
Табиғи кеуекті толтырғыштар
Жасанды кеуекті толтырғыштар
Пайдаланылған әдебиеттер
Кеуекті толтырғыштар

Табиғи Жасанд
ы
Табиғи кеуекті толтырғыштар

жанартаулық шөгінділік

Жанартаулыққа пемзадан Шөгінділік
алынған шағал тас және толтырғыштарға кеуекті
құм, жанартаулық шлак, әктасы және әктік туф,
туф және туфтық құйылма опока, трепель,
Жасанды кеуекті
толтырғыштар Жасанды кеуекті толтырғыштарға -
өнеркәсіптік түрлі қалдықтар:
отындық және металлургиялық
шлактар, күл, күл шлактық
араластар және т.б.; арнаулы
жасалынатын толтырғыштар
керамзит және оның түр-турлері
( шунгезит, күлдік гравий, саздық
күлден алынатын керамзит ) ,
аглопорит , шлактық пемза,
гранулданған шлак, күптірілген
перлит және вермукулит жатады.
Пемза
Пемза жанартаулық жынысқа
жатады . Жанар таулық жыныстар
деп – қысымдылықпен
бөлшектенген қалпында аспанға
атылған жанартау лавасын – бос
массаны айтады. Түйіршіктерінің
ірілігіне байланысты оларды
ж.таулық күлдер (түйіршік диаметрі
1 мм дейін ) , құмдар ( т. Диам – 5мм
дейін) және пемзалар деп атайды.
Пемза - өте жеңіл кеуекті жыныс. Табиғатта
пемза ірілігі 5 – 30 мм кеуекті
түйіршіктерінен тұратын материал қалпында
жатады. Кеуектерінің ірі және жабық
болатындығынан пемза, әдетте суды онша
сіңірмейді, сондықтан, аязға төзімді.
Пемзаның кеуектілігіне ( 80 дейін ) сай оның
жылу өткізгіштік коэффициенті - 0,14 - 0,23
Вт (м* К) , орташа тығыздығы - 500-600 кг/ м3
, қысқандағы мықтылық шегі - 2- 4 МПа.
Құрылыста пемзаны жылытосқауылдағыш
( жылу қоршаушы) материал ретінде , жеңіл
бетондар үшін толтырушылар алуға , құрылыс
әгіне және цементке минералдық активті
қоспа ретінде пайдаланады.
Пемза - саңылаулы шыны, вулкан атқыланғанда
шығарылған магманың көпіріп қатаю нәтижесінде
пайда болады. Ең ipi пемзаның пайдалы казбалар
көздepi Арменияда орналаскан. Пемза Солтүстік
Кавказ және Камчаткада бар. Талшықты және
саңылаулы кұрылымды, түci ақ-сұрдан коңыр түске
дейін.
Пемза көбіне құм, қиыршықтас және ipілеy
сынықтары қабаты түрінде кездеседі. Пемзалық
толтырғыштың өндipici карьерде өндіру, ұсақтау және
материалдарды сорттаудан тұрады.
Көп жағдайда пемза химиялық құрамы бойынша
қышқыл жыныстарға жатады және негізінен
шыныдан тұрады (кристалды минералдардың құрамы
әдетте 1 % темен).
Пемзадағы саңылау өлшемдері миллиметр үлесінен
3 мм дейін, формасы дөңес немесе созылымды.
Түйіршік саңылаулығы 85 % жетеді. Пемзалы
құмның төгілмелі тығыздығы әртүрлі жерлерде 600-
1100 кг/м3, қиыршықтастың 400-900 кг/м3, түйіршік
тығыздығы - 0,5-1,9 г/см3.
Сығылу кезіндегі пемзаның беріктік шeгi 2,5-40
МПа. Пемза ұялы құрылымға ие.
Саңылаулығы төмен, ауыр және берігірек
пемзаларды (оларды литоидты, яғни тас сияқты)
жеңіл конструктивті бетон алу үшін қолданады.
Кавказда мұндай жоғары тиімділікті бетондардан
әртүрлі конструкциялар, соның ішінде
жабынаралық, көпір, гидротехникалық құрылыстар
соғылады. Пемзаның жеңілірек түрлерін толтырғыш
ретінде жылуоқшаулағыш және конструктивті-
жылуоқшаулауғыш жеңіл бетондарда
пайдаланылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:

Үдербаев С.Н «Құрылыс материалдары мен
бұйымдары»
Сатеков Б.С «Табиғи және жасанды құрылыс
материалдары»
Садуақасов М,Батырбаев Ғ «Құрылыс
материалдары»

Ұқсас жұмыстар
Қазақ тамақ өнеркәсібі ғылыми зерттеу институты
Биология курсын оқытуда заманауи технологияларды пайдаланудың психология-педагогикалық негіздемесі
Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары
Күріштен жарма өндіру
Бейсу еріткіштер
Мультимедиалық оқыту технологиясы
Полимерлі электролиттер
Сүттің түзілуі және сүт алу технологиясы
Инновациялық технологиялар
Денсаулық сақтау технологиясы
Пәндер