МЕНІҢ ЖОБАМ
Презентация қосу
МЕНІҢ ЖОБАМ
№15 Орта мектебінің
9 “А” класс оқушысы
Самұрат Айымторы
Мақсұтқызы

Жетекшісі: информатика
пәнінің мұғалімі
Рахметова М.Қ.
Модельдер және
модельдеу түрлері
Менің жобамның мақсаты:
Модельдер және модельдеу түрлерін
жаңа технологиялық ақпаратты
қолдана отырып, динамикалық
еліктеуіш модельмен жұмысты
бейнелеп көрсету.
Модель дегеніміз – нақты объектіні, процесті
немесе құбылысты ықшам әрі шағын түрде бейнелеп
көрсету.
Модельдеу – объектілерді, процестерді немесе
құбылыстарды зерттеу мақсатында олардың
моделін (макетін) құру.
Модель – көрнекі түрде жазбаша жоспар, сызба
ретінде жасалады.
Бір объект (процесс, құбылыс) үшін әр түрлі модель
жасалуы мүмкін.
Модельді қасиеттеріне қарай
мынадай топтарға:
1. Қолданылу аймағы.
2. Модельде уақыт факторын
ескеру.
3. Білім саласына қарай топтау.
4. Модельді көрсету тәсіліне қарай
топтау.
Қолданылу аймағына қарай модель

Модель

Ғылыми –
Оқу Тәжірибелік
техникалық
Ойын Имитациялық
Модельді уақыт
факторына байланысты

Динамикалық Статистикалық

Динамикалық модель – уақыт барысындағы объектінің
қасиеттерінің өзгерісін көрсету мүмкіндігін береді.

Статистикалық модель деп объект жөнінде алынған
ақпараттың белгілі бір уақыт бөлігіндегі үзіндісін айтуға
болады.
Модельді көрсетілу тәсіліне қарай
Модель

Материалдық Ақпараттық

Таңбалық Вербальдік

Компьютерлік

Компьютерлік емес
Көрсету түріне қарай ақпараттық
модель
Геометриялық модель – графикалық пішіндер мен көлемді
конструкциялар.
Ауызша модель – иллюстрацияны пайдаланып, ауызша
және жазбаша сипаттаулар.
Математикалық модель – объект немесе процестің әр
түрлі параметрлерінің байланысын көрсететін
математикалық формулалар.
Құрылымдық модельдер – схема, графиктер мен кестелер.
Логикалық модель – ой қорытындысы мен шарттарды
талдау негізге алынған іс-әрекеттерді таңдаудың әр түрлі
нұсқалары көрсетілген модельдер.
Арнайы модельдер – ноталар, химиялық формулалар.
Тарату тәсіліне қарай
Модель

Компьютерлік
Компьютерлік
емес

Компьютерлік модель деп программалық орта
көмегімен іске асатын модельдерді айтады.
Модельдеудің негізгі кезеңдері

ПРОТОТИП

МОДЕЛЬДЕУ

ШЕШІМ ҚАБЫЛДАУ
Модельдеудің негізгі кезеңдері

1 – кезең.
Есептің
қойылуы

Есептің Модельдеу Объектіні
берілгені мақсаты талдау
2 – кезең.
Модельді
құру

Ақпараттық Таңбалық Компьютерлік
модель модель модель
3 – кезең.
Компьютерлік
эксперимент

Модельдеу Модельдеу
жоспары технологиясы
4 – кезең.
Модельдеу
нәтижесін
талдау

Нәтиже
Нәтиже мақсатқа
мақсатқа сай
сай келмейді
келеді
Цилиндр макеті
Геометриялық фигуралар
Геометриялық фигураларды пайдалана
отырып, үйдің макетін құрастыру.
“Модельдер және модельдеу
түрлері” тақырыбына сәйкес
жасалған презентациялық
жобама назар салғандарыңыз
үшін рахмет.
Сау болыңыздар!

Ұқсас жұмыстар
Өзен алаптары
Атаулар сөздігі
Ағаштар және оның пайдасы
Менің Туризм мамандығын таңдау себебім
Қазақ тілі-Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі туралы ақпарат
Менің ойымша - перископ
Менің ойымша - СССР
Қазақ тілі-Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі
Менің ойымша - реостат
Өмірде өз орным бар (эссе)
Пәндер