ДЭЕМ – ніңбағдарламалық жабдықтары
Презентация қосу
Е М – н і ң
Д Э қ
л а м а л ы
ба ғд а р
ы қ т а р ы
СРО ж а бд

Орындаған: Ботаева Б.Н.
Тексерген: Жаксыгулова Д.Д.
Қазіргі замандағы ЭЕМ және олардың жүйелерінің жалпы
архитектурасында икемді компоненті болып программалық
жасақтама (ПЖ- Software) табылады. Программалық жасақтама
аппараттық жасақтаманың (АЖ: Hardware) әртүрлі режимдердегі
қызметін қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар есептерді
дайындап, жөндеуден өткізу, шығару үрдістеріне
ыңғайлы, жетілдірілген пайдаланушы интерфейсін береді. Қазіргі
заманда «ЭЕМ архитектурасында аппараттық құралдар (яғни
аппараттық жасақтама) басты орын алады» деген көзқарас
өзгерді, себебі программалық құралдардың жаңалықтары
аппараттық құралдардан басым түсуде (мұндай тенденциялар
әртүрлі халықаралық көрмелерден де айқын
көрінеді). Мысалы, мекемелерге қажетті автоматтандырылған
жұмыс орындары (АЖО; инженер – жобалаушының, ғылыми
қызметкерлердің, т,с,с,.) құндылығы тұрғысынан сәйкес класты
компьютерлерден бірнеше есе басым түсуде. Сондықтан да, қазіргі
уақытта программалық жасақтама аппараттық жасақтаманың
мүмкіндіктерін жетілдіретін және онымен пайдаланушының белгілі
бір программалық құралдардың негізінде тікелей жұмыс істеуіне
мүмкіндік беретін сыртқы қоршам болып табылады.
Аппараттық және программалық
жасақтамалардың жиынтығы ЭЕМ – нің жалпы
архитектурасын құрайды, ол ЭЕМ – нің есептеу
ресурстарын қажет ететін әртүрлі есептермен
анықталатын мәселелік ортамен (пәндік
аумақтармен) байланысын жүзеге асырады .
Сонымен, программалық жасақтама – белгілі
бір типтегі есептеуіш машиналар кластарына
арналған, оның аппараттақ құралдарының
жан – жақты қызметін, сонымен қатар
пайдаланушының оның есептеу ресурстарына
мұқтаж кез келген есептерін шығаруын жүзеге
асыратын программалар жиынтығы.
Аппараттық және программалық жасақтамалардың
жиынтығы ЭЕМ – нің жалпы архитектурасын
құрайды, ол ЭЕМ – нің есептеу ресурстарын қажет
ететін әртүрлі есептермен анықталатын мәселелік
ортамен (пәндік аумақтармен) байланысын жүзеге
асырады .
Сонымен, программалық жасақтама – белгілі бір
типтегі есептеуіш машиналар кластарына
арналған, оның аппараттақ құралдарының
жан – жақты қызметін, сонымен қатар
пайдаланушының оның есептеу ресурстарына
мұқтаж кез келген есептерін шығаруын жүзеге
асыратын программалар жиынтығы.
Бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ)-
компьютерде ақпаратты автоматтандырып
өндеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін
бағдарламалар жиынтығы.
Мақсаты мен жүзеге асыратын қызметтеріне
қарай кез келген бағдарлама екі топтың
біріне: БҚ-ның жүйелік (жалпы) және
қолданбалы (арнайы) тобының біріне
жатады.Жүйелік БҚ компьютердің міндет
атқаруы мен оған қызмет көрсетуін, сондай-
ақ, жаңа бағдарламалар жасау процесінде
автоматтандыруды қамтамасыз етеді.
Жүйелік БҚ-ға:
•операциялық жүйелер мен олардың
пайдалану интерфейсі;
•бағдарламалау жүйесі;
•техникалық қызмет көрсету бағдарламалары
жатады.
Операциялық жүйе (ОЖ)- бағдарламалардың ұйымдық
жинтығы, олардың мақсаты – компьютер жұмысын басқару.
ОЖ- нің бұл бөлігі ақпаратты енгізудің, сақтаудың, өндеу мен
құжаттаудың кейбір әмбебап құралдары ретінде компьютердің
қызмет атқаруын қамтамасыз етеді.
Бағдарламалау жүйесі- БҚ-ның бір бөлігі, оны пайдалана
отырып бағдарламалар жасалады. Бағдарламалау жүйелерінің
мақсаты- бағдарламалау тілдерінде жазылған
бағдарламалардың бастапқы мәтіндерін жасау процесін
оңайлату, сондай- ақ, оларды компьютер атқаратын
бағдарламаға түрлендіру. Бағдарламалау жүйесіне
бағдарламалаудың әр түрлі тілдеріндегі таратқыштар
(компиляторлар немесе имтерпретаторлар) жатады.
Техникалық және сервистік (ұйымдасқан) қызмет көрсету
бағдарламалары компьютердің, дискілердің және
басқаларының жұмыс қабілетін бақылаудың, анықтау мен
қалпына келтірудің бағдарламалық құралдары болып
саналады.
Қолданбалы БҚ пайдалану міндеттерін шешуді қамтамасыз етеді.
Мұндағы шешуші ұғым қолданбалы бағдарламалардың дестесі (пакеті)
болып табылады.
Қолданбалы бағдарламалардың дестесі (ҚБД) – белгілі бір тақырып
немесе пән бойынша міндеттер ауқымын шешуге арналған
бағдарламалар жиынтығы. ҚБД мына төмендегі түрлерге бөлінеді:
•жалпы мақсаттағы;
•әдістемелік бағдарлау;
•проблемалық- бағдарлау.
Жалпы мақсаттағы ҚБД міндеттердің кең тобын автоматтандыруға
бағдарланған.
ҚБД- нің тобына:
•мәтіндік процессорлар( мысалы, Microsoft(MS)Word);
•кестелік процессорлар (MS Excel);
•Деректер базаларын басқару жүйелері (MS Access);
•Серпінді тұсаукесерлер жүйелері(MS Power Point);
•Графикалық процессорлар(Corel Draw);
•Баспа жүйелері (Page Maket, Quark XPress)
•Ықпалдасқан жүйелер(M8 Works)
•Жобалауды автоматтандыру жүйелері (CASE технология)
•Сараптау жүйелерінің, шешім қабылдауды қолдау жүйелерінің және
басқаларының қоршауы.
Қолданбалы БҚ пайдалану міндеттерін шешуді қамтамасыз етеді. Мұндағы шешуші
ұғым қолданбалы бағдарламалардың дестесі (пакеті) болып табылады.
Қолданбалы бағдарламалардың дестесі (ҚБД) – белгілі бір тақырып немесе пән
бойынша міндеттер ауқымын шешуге арналған бағдарламалар жиынтығы. ҚБД
мына төмендегі түрлерге бөлінеді:
•жалпы мақсаттағы;
•әдістемелік бағдарлау;
•проблемалық- бағдарлау.
Жалпы мақсаттағы ҚБД міндеттердің кең тобын автоматтандыруға бағдарланған.
ҚБД- нің тобына:
•мәтіндік процессорлар( мысалы, Microsoft(MS)Word);
•кестелік процессорлар (MS Excel);
•Деректер базаларын басқару жүйелері (MS Access);
•Серпінді тұсаукесерлер жүйелері(MS Power Point);
•Графикалық процессорлар(Corel Draw);
•Баспа жүйелері (Page Maket, Quark XPress)
•Ықпалдасқан жүйелер(M8 Works)
•Жобалауды автоматтандыру жүйелері (CASE технология)
•Сараптау жүйелерінің, шешім қабылдауды қолдау жүйелерінің және басқаларының
қоршауы.
WinRaR және (7-Zip, WinZip) - құжаттарды
сығуға арналған бағдарлама. Оны архиватор
деп те атайды. Онсыз кейбір құжаттар тіпті
ашылмайды.
Adobe Acrobat немесе Foxit Reader (өз
таңдауыңыз бойынша) - бұл
бағдарлама PDF және кейбір
кітаптарды, құжаттарды ашуға
қолданылады.
Microsoft Office және OpenOffice - кеңсе
автоматтандыру бағдарламаларының
жиынтығы. Оған Word, Excel, PowerPoint
және тағы басқалары кіреді.
K-Lite Codec Pack немесе Media Player Classic
- фильмдерді, кескіндерді көруге және
музыка тыңдауға арналған бірнеше
бағдарламалардың жиыны. Nero немесе оған
ұқсас бағдарламалар - бос CD немесе DVD
дисктерге сандық мәліметтерді, аудио, бейне
жазбаларды жазуға арналады. Сонымен бірге,
компьютеріңізге қажетті қосымша
бағдарламалар да жетерлік. Мысалы: Қала
Agent, Skype сияқты бағдарламаларды да бірден қойып
алу маңызды. Ал егер сіз ғаламтор желісін үнемі
пайдаланатын болсаңыз, онда сізге қосымша тор
шолғыштар (браузерлер) қызметі керек. Әрине, сіздің
компьютеріңізде бұрыннан бері Internet Explorer атты
тор шолғыш бар. Бірақ, ол көпшілікке өзінің
жайбарақат жұмысымен және сайттарды дұрыс
ашпауымен ұнамайды. Сондықтан сізге интернет үшін
Opera немесе Mozilla Firefox бағдарламалары өте
қолайлы болады. Кейінгі кезде Google Chrome да үлкен
сұранысқа ие болып жүр. Егер жұмысыңызда шет
тілімен жиі ұшырасатын болсаңыз, онда сізге
аудармашы керек: Google аудару бағдарламасы-
интернеттегі сайттарды аударумен айналысады. Promt-
ең мықты аудармашылар қатарында. Ішінде барлық
тілдің қатары бар. Осы аталған бағдарламалардың
қызметі сіздің де жұмысыңызға аса қажетті болуы
мүмкін. Сондықтан оларды жүктеп, тезірек жұмыс
жасау принциптерін меңгеріп алсаңыз, жұмыс жасауда
сізге үлкен көмекші болатыны анық.
Жүйелік жабдықтау операциялық
жүйелерден және бақылау,
диагностика жасау құралдарынан
тұрады.
Бағдарламалау жүйелеріне- бағдарламалау тілдері және
трансляторлар кіреді. Бағдарламалау тілдері – мәліметтерді өңдеу
алгоритмдерін сипаттау мақсатында жасалған тілдер. Қазіргі
кезде бірнеше жүздеген тілдер бар, бірақ тек олардың ондағаны
ғана кең қолданылады. Олар Фортран, Кобол, Паскаль, Бейсик,
СИ, СИ++, Турбо Паскаль, Турбо Си, Пролог, т.б. Бағдарламалау
тілдері көмегімен дербес компьютер үшін бағдарламалар
жасалады.
Бағдарлама қолданылған – синтаксистермен сәйкес жазылған
командалар жиынтығы. Әдетте бағдарлама ағылшын тіліне
жақын символдық тілде жазылады. Бұл тіл компьютерге түсінікті
болуы үшін аудару қажет болады. Аудармашылардың ролін
трансляторлар атқарады.
Бағдарламалық қабықшалар- қолданушының дербес
компьютермен байланыс жасауын жақсы және қолайлы түрде
қамтамасыз ететін бағдарламалар. MS-DOS-үшін әдетте Norton
Commander бағдарламасының қабықшасы қолданылады, ал
Windows 3.1.-үшін Norton Desktop және Windows 95-ке Norton
Navigator.
Драйверлер- операциялық жүйелердің сыртқы құрылғыларымен (принтер, CD-
ROM дискілер, клавиатура, тышқан және т.б.) қарым –қатынасын қамтамасыз
етуші бағдарламалар.
Утилиттер- операциялық жүйе мүмкіндіктерін қамтамасыз етуші көмекші
бағдарламалар (антивирустік бағдарламалар, дисктерді оптимизация жасау және
т.б.) Бақылау және диагностика жүйелері дербес компьютер құрылғыларын
тексеру үшін арналған. Олар қателерді автоматты түрде тауып қолданушыға
хабар береді.
Транслятор - бағдарламалу тілінен ЭЕМ-тіліне аудармашы, яғни ЭЕМ-
кодтарынан тұратын командалар. Транслятордың негізгі түрлері:
интерпретаторлар және компиляторлар.
Интерпретаторлар - машиналық кодтарға командалық аударма және дәл сол
уақытта әр команданың орындалуын қамтамасыз етуші транслятор.
Интерпретатордың ерекшелігі дербес компьютерді қолданушы сұхбаттық
режимде жұмысты ұйымдастыратын мүмкіндігі бар. Ал, кемшілігі
бағдарламаның орындалу жылдамдығы баяу жүреді.
Компилятор - барлық бағдарламаны машиналық командаға оның
орындалуынсыз аударатын транслятор. Компилятор жұмысының нәтижесінде
жұмыс жасауға дайын емес жеке модуль пайда болады. Қолданбалы
бағдарламалық жабдықтау - әртүрлі ақпаратты өңдеуді автоматтандыру үшін
және ғылым мен техникадағы есептеулерді орындау үшін әр түрлі негіздегі
бағдарламалар жиынтығы.
Қолданбалы бағдарламалар – арнайы бір қолданушыға арналып жасалынған
немесе қолданушылардың өз қажеттері үшін жасаған бағдарламалар.
Қолданбалы бағдарламалардың арнайы пакеті
- нақты бір мәселеге, есептердің анықталған
класына арналған бағдарламалар. Қолданушылар
программалаушылардың көмегінсіз пайдалана
алатын бағдарламалар. Мұндай пакеттерге:
редакторлар (лексикон,Word), электрондық
кестелер (Super Calc), мәліметтер қоры (dBase),
механизмдерді проектілеу пакеті (AutoCad),
математикалық есептеулер пакеті (NortonUtilite)
және басқалар жатады.
Интегралданған қолданбалы жүйелер - ақпаратты
өңдеудің әмбебап мүмкіндіктеріне ие қолданбалы
бағдарламалардың комплексті пакеті. Оның
құрамына: текстік редакторлар, текстік
процессорлар, МҚБЖ, электрондық кестелер және
іскер графика құралдары кіреді. Мұндай
жүйелердің өкілдері: QuartPro, Works, Русский
офис, Microsoft Officе.

Ұқсас жұмыстар
ЭЕМ-ң қызметі, құрамы және жіктелуі. IBM PC және басқа осы тәріздес дербес компьютерлер жұмысы жайында мәліметтер. Алгоритмдік тілдер туралы мәліметтер
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары.Программалар
Дербес электронды есептеуіш машинаныі программалық жабдықтары.Программалар
ДЭЕМ – нің программалық жабдықтары туралы
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары туралы ақпарат
ДЭЕМ-нің программалық жабдықтары жайлы ақпарат
ДЭЕМ - нің жабдықтары туралы ақпарат
ДЭЕМ­нің программалық жабдықтары
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар - 2 нұсқа
Дискідегі информация жинақтауыш
Пәндер