Ынтымақтастық педагогика жайлы ұғым


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
Ынтымақтастық
педагогика жайлы ұғым
Көп жылдар бойы жалпы білім беретін орта
мектептің оқыту және тәрбие жұмысын зерттеу
арқылы жетілдіру жаңғырту мақсатында бірнеше
мұғалімдер мен ғалымдар эксперимент жүргізіп,
тұтас педагогикалық процесті жоғары ғылыми
әдістемелік деңгейде ұйымдастыруды қажет деп
тапты. Өйткені олар ескі дәстүр бойынша оқытудың
әдеттегі әдістерін, принциптерін қолданып, жастарға
білім және тәрбие беру ісі, қазіргі заманның
талаптарын қанағаттандырмайды деп қорытынды
жасады. Жаңашыл – экспериментшіл мұғалімдердің
әрқайсысы өз сыныптары мен мектептерінде жеке –
жеке, керек десе бірін – бірі білмей 25 жылдай
эксперимент жұмысын жүргізген.
Ынтымақтастық педагогика – бұл тәрбие мен өзін
өзі тәрбиелеудің, мұғалім мен балалардың
шығармашылық еңбегінің диалектикалық бірлігі
емес пе? Мектепке, жоғары оқу орнына жаңа
кадрларды дайындауда қоғамның әлеуметтік
тапсырмасын орындау үшін ынтымақтастық
педагогика керек. Бұл педагогика жас мұғалімнің
ғылыми педагогикалық теория мен озат
педагогикалық тәжірибенің нәтижесімен
қарулануына мүмкіндік береді..
Орта және жоғары оқу орындарының мақсаты – жастарды әр жақты
жарасымды етіп дамыту, олардың жоғары құлықтық, азаматтық
көзқарасын қалыптастыру. Мұндай мақсат кешенділік міндеттерді
шешуді қажет етеді. Олар: әлеуметтік тәрбие беру жолымен дүниеге
көзқарасын кең мәдени ой-өрісі жоғары тұлғаның үйлесімді жан –
жақты дамуының негізін қалау; әлеуметтік функцияларды еңбек,
танымды, қоғам үйелмен және бос уақытты пайдалану тағы
басқаларды орындау үшін жастарды ойдағыдай даярлауды
қамтамасыз ету; кәсіптік дайындықтың жолдарын таңдап алу үшін,
өз тағдырын өзі шешу үшін жастарға жағдай жасау, тұлғаның өзін
өзі тәрбиелеуге, өз білімін алуына оны өмірде пайдалана білуіне
мүмкіндік жасау.
Тұлғаның дамуы мен тәрбиесі идеологиясының жаңаруы көптеген идеяларға негізделді. Олар:
- тәрбие мақсатының реализм идеясы;
- тәрбие бағыттылығының ұжымдық идеясы;
- өзін өзі талдау (анализдеу идеясы);
- бала күнінің жартысы;
- қиын мақсаттық идеясы;
- сүйеніш идеясы;
- ірі блоктар идеясы;
- ата – аналармен ынтымақтастық;
- мұғалімдердің ынтымақтастығы;
- өзін - өзі сыйлау идеясы;
- өзін - өзі басқару (реттеу) тағы басқа .
Назар аударғандарынызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Педагогтың тұлғасы және оның кәсіби құзыреттілігі
Психология пәнінің теориялық және методологиялық негізі, ғылыми негізі
Педагогика ғылымының дамуы мен міндеттері
ПЕДАГОГ КӘСІБИ СТАНДАРТЫ
Ізгілік педагогикасының манифесі
Тә рбие ұғ ымы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы
Субъектілік қасиеттер құрылымы
Ғылыми зерттеудің мәні
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ДИДАКТИКАСЫ
Пәндер