Пластикалық хирургия мен трансплантология негіздері
Презентация қосу
Тексерген:
Орындаған:
Факультет: Жалпы медицина
Алматы-2009
Транспозиция немесе қоректендіруші
аяқшасы бар пластика ағзаларды немесе
тіндерді ауыстырып отырғызу кезінде
отырғызылатын бөліктің аналық қоректенуі
сақталатын әдіс.
Трасплантация немесе бос отырғызу
ауыстырып отырғызылатын ағза немесе тін
операция барысында өзі орналасқан денедегі
немесе донор денесіндегі аналық қореқтенуін
жоғалтатын әдіс.
Реплантация зақымдалған ағзаны немесе тінді
бұрынғы орнына қайта отырғызу болып табылады.
Имплантация тіндерді немесе жасушаларды
жақын орналасқан жерге әкеліпқоюды айтады.
Кесінді - денеден операциялық жолмен
немесе жарақат алудың салдарынан
ажыраған тіндердің белгілі көлемді жұқа
бөлігі болып табылады.
Кейінгі кезде түріне және өлшеміне тәуелсіз
ауыстырып отырғызылатын “тіндердің
кешені” қолданып жүр.
Трансплантат - пластика жасау мақсатымен
өзінің немесе донордың денесінен толық
ажыратылып алынған тіндердің бөлігі.
Аутогенді трансплантация - донор мен
реципиент бір адам болып табылады.
Аллогенді трансплантация (гомопластика)-
донор мен реципиент бір түрге
жатады.Изогенді және сингенді болып бөлінеді.
Ксеногенді трансплантация (гетерогенді)-
донор мен реципиент әр түрге жатады.
Ағзалар мен тіндерге протез салу-
синтетикалық заттарды, металлдарды немесе
басқа да бейорганикалық заттарды
пайдаланады.
Бос терілік пластика. Бос емес терілік
Толық қабатты және пластика
ажыратылған бос тері Жергілікті жылжытылған
кесінділер терілік кесінділерді қолдану:
пайдаланады.Ұзақ уақыт 1.Кең етіп ажырату жолымен
мобилизациялау.
жазылмаған жаралар
2.Босатушы тіліктер
мен трофикалық ойық
3.Z-тәрізді пластика
жараларды емдеу
4.Тіл тәрізді айналмалы тері
үшін,мына әдістерді кесіндісі
қолданады: Дененің алшақ орналасқан
1.Яценко-Реверден әдісі аймақтарынан кесіндіні
жылжыту:
2.Янович-Чаинский-Дейвис 1.Тік ауыстырып отырғызу
әдісі 2.Көпір тәрізді пластика
3.Тирша әдісі 3.Жылжымалы пластика
4.Лоусон-Краузе әдісі 4.Сабақ тәрізді кесінді

Ұқсас жұмыстар
Пластикалық хирургия және трансплантология негіздері
Пластикалық хирургия мен трансплантология негіздері туралы
АҚПАРАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРАМДЫ БІРЛІКТЕРІ
Косметикалық операциялардың түрі
Пластикалық хирургия
Пластикалық хирургияның және трасплантологияның негізі
Ақпараттық технологиялардың медицинада қолданылуы
Хирургиялық аурулар
Қалпына келтіру операцияларын жоспарлау
Хирургия мен травматологиядағы жаңа синтетикалық материалдар
Пәндер