SPSS қолданбалы бағдарлама пакетінің биомедициналық деректерді талдануға қолданылуы
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім жане Ғылым
Министрлігі.
С.Ж Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина
Университеті

Кафедра: информатика, биофизика, мат.статистика

Тақырыбы:SPSS қолданбалы бағдарлама пакетінің
биомедициналық деректерді талдануға қолданылуы

Орындаған:
Низамова Р.А
Топ:
07-045
Факультет:
Жалпы медицина
Тексерген:
Жоспар:
І.Кіріспе
1.Ғылыми білімнің статистикадағы орны.
ІІ.Негізгі бөлім
1.Медико-биологиялық статистиканың
қолданылуы.
2.SPSS статистикасы
3.SPSS дестесін зерттеуші- дәрігерлердің
қолданылуы
4.Мәліметтердің бағандарда орналасуы.
ІІІ.Қорытынды
Бізғылыми білімнің даму дәуірінде өмір
сүреміз.Жүйелік талдау тұрғысынан
қарайтын болсақ Жоғарғы Оқу
Орындарында білім беру процессі мен
ғылыми білім күрделі және шексіз
болып көрінеді. Оқу процессіндегі
өзгерістерді тек қана Ж.О.О
информатикалық технологиялардың
енгізудің бір жолы болып,’’Қолданбалы
бағдарлы” оқу процессіне енгізу болып
табылады.Қолданбалы бағдарлама
дестелері студенттерге ғылыми жұмыс
жолында өте қолайлы.
SPSS дестесі статистикалық
анализді орындаудың барлық
кезеңдерінде қолданылады. Ол
негізінен Statical Package for Social
Science (әлеуметтік ғылымдарға
негізделген статистикалық десте).
Ол АҚШ- та 20ғасырдың
60жылдары Чикаго
университетінде құрылып, ең
бірінші психологиялық, әлеуметтік,
антропологиялық мәселелерді
шешуде қолданылды. Қазір SPSS
дестесінің 13 версиясы бар.
Зерттеуші дәрігерлер немесе биологтар кез
келген зерттеуде және алгоритмді
кластерлік анализдеуде статистикалық
дестелер бағдарламасын қолданады. Ол
төмендегідей болуы қажет:
А) таңдауға алынған өлшенетін
шкаланың түрі: интервалды,
тізбектелген, номиналды,дихотомды
шкала және олардың біртүрлілігі
Б)Кластерлік анализ үшін
статистикалық десте сәйкес келе ма
жоқ па?
В) Кластеризацияның бағыты
Г)мазмұнды интерпретациялық
кластеризация
Есепті немесе оқу тапсырмаларын
орындау кезінде талапкерлер
көптеген қиындықтарға кездеседі
және уақытты көп жоғалту мен
есептің шықпауымен аяқталады.
Қолданбаны бағдарларламаларды
қолдану уақытты аз жұмсауға
шешетін есептің құрамдас бөлігін
жақсартады,оқу процессінің
эффективтілігін жоғарылатады
және шешудің басқа да
жолдарымен шығатынын көрсетеді.
Қолданбалы дестелердің базары
үлкен және бірнеше мыңға
жетеді.Бұл кәсіби дестелер
(SAS,BMDP),үш версалды дестелер
(STADIA,OUMPарнайы
(BIOSTAT Қазіргі заманғы медициналық
мекемелерде компьютерлік
технологияларды қолдану, және
өңдеудің кәдімгі әдісі мен
материалдарды талдаудың негізі болған
жоқ. Кейбіреулер озінің есептермен
шығару үшін Excell bary статистика
дестелерін қолдануда
Біздің тәжірибеміз көрсеткендей жақсы
сақталуымен статистикалық дестелерді
SPSS, SAS қолдану ғылыми жұмыстарда
жақсы нәтиже береді.
SPSS дестелеуді қолдануқың негізгі
ерекшеліктері.
Пиктогрмманы-ерекшелегеннен
кейін команданың атауы
шығады.SPSS-гі кез-келген әрекетті
мәтіндік меню немесе құралдар
панелі арқылы орындауға болады.
Сондықтан қолданушы өзіне
ыңғайлы әрекетті таңдап алып
жұмыс жасай алады.Кейде бірнәрсе
түсініксіз болғанда,справкаға
жүгінуге болады,бірақ мұны істеуге
болмайды.
Мәліметтермен жұмыс істеудегі негізгі

операциялар
Дестені іске қосқаннан кейінгі терезеде
өлшенген мәліметтер нәтижесі тік бұрышты
таблица немесе мәліметтер матрицасы түрінде
беріледі. Көлденең бағытта енгізген
ақпараттар:бағаналар,белгілер,жолдар,нәтиж
ені өлшеу.Дестеде баған мен жолдардың
мөлшері үлкен болуы мүмкін,бірақ шексіз емес.
Сипатталған дестедегі миездік ерекшелік
болып,ол зерттеуші өзінің мәліметтермен екі
әдіспен енгізу мүмкін:
-Жеке бағандарға
-Бір немесе сол бағанға
Одан кейін әрбір топ мәліметтерінің
келесі бағанда оның таңдау номері
жазылып тұрады яғни топтаушы
(Grouping Variable) ол,маркер сияқты
таңдауды бір-бірінен ажыратып
тұрады.Мәліметтерді енгізу
стратегиясы өңдеудің әдісіне
байланысты,сондықтан практикада
мәліметтерді енгізуде зерттеушінің
өзі таңдауы дестемен жұмыс
жасалынады
Өзгерістерді анықтау
Statisticafor Windows дестесіндегі
өзгерістер алғашқыда Var1,Var2,Var3
атауларына йе болады. Бұл атауларды
өзінің қалауыңша өзгертуге болады.
Егер осы атауға тышқанда басқаннан
кейін терезе ашылады да ,ал оған
қайта түзету енгізе аласыз. Өзгеріс
атауы 8-символдан тұрады және ол
ағылшынша. Егер қолданушы ол
дестеге орыс алфавитін қолданатын
болса онда ол программа
орындалмайды.
Қорытынды
Медико-биологиялық статистикадағы
компьютерлер:

Дайын статистикалық бағдарламаға
тола дестелерді эффективті қолдану
үшін жоғарғы ғылыми білімді дәрігер
кәсіби компьютермен жұмыс істей білу
керек.
SPSS, SAS дестелері жалпы
қолданыстағы статистикалық дестелер
болып табылады
Пайдаланылған
әдебиеттер:
1.www.google.ru
2.www.yandex.ru
К.С Жижин “медициналық
статистика” Ростов, 2007
А.Н. Герасимов “мед.
статистика” Москва, 2007
Назарларыңызға!

рахмет

Ұқсас жұмыстар
SPSS бағдарламасы
SAS,SPSS,STATISTICA дестелерін биостатистикалық тұрғыда қолдану
Ақпараттық - аналитикалық жүйенің компоненттері және құрылымы
Сапалық зерттеудің негізгі әдістері
Қолданбалы бағдарламалар
MS Excel кестелік процессоры. MS Access мәліметтер қорын басқару жүйесі
Қолданбалы бағдарламалық қамсыздандыру
Басқару жүйесінің маңызды бөлігі қоғамның қалыпты қызмет етіп, қолайсыз жағдайларға жол бермеу үшін әлеум
Бағдарламалық қамтамасыздандыру
Қолданбалы программаның дестелері
Пәндер