Топырақтардың жалпы физикалық және физика – химиялық көрсеткіштері. Топырақ түйіртпектілігінің агрохимиялық маңызы. Топырақтың физикалық пісуі
Презентация қосу
Тақырыбы:топырақтардың жалпы физикалық
және физика – химиялық
көрсеткіштері. Топырақ түйіртпектілігінің
агрохимиялық маңызы. Топырақтың
физикалық пісуі.

Жоспары:
1. Топырақтың гранулометриялық құрамы
2. Жалпы физикалық және физика – химиялық
қасиеттері.
3. Топырақтың физикалық пісуі.
ТМД мемлекеттерінде ең кең тараған Н.А.Качинский ұсынған жіктеу:

Механикалық фракциялардың жіктелуі

Фракция атауы Бөлшектер Бөлшектер
атауы диаметрі,мм

Тасты - қиыршықты Тас >3
Малта тас 3-1
Құмды Ірі құм 1-0,5
Орташа құм 0,5-0,25
Майда құм 0,25-0,05
Шаңды Ірі шаң 0,05-0,01
Орташа шаң 0,01-0,005
Майда шаң 0,005-0,001
Тұнбалы Тұнба <0,001
Топырақтың механикалық құрамын Н.А.Качинский бойынша жіктеу

Далалық топырақ түзілу типіндегі Механикалық құрам бойынша
топырақтағы физикалық балшықтар топырақтың аталуы
(бөлшектер мөлшері 0,01мм аз%.

0-5 Бос құм
5-10 Байланысқан құм
10-20 Құмайт
20-30 Жеңіл құмбалшық
30-45 Орташа құмбалшық
45-60 Ауыр құмбалшық
60-75 Жеңіл балшық
75-85 Орташа балшық
>85 Ауыр балшық
Тастылығы бойынша топырақтарды жіктеу

Бөлшек мөлшері >3мм Топырақ тастылық деңгейі
(топырақ массасына % -бен)
<5 Тасты емес
0,5-5,0 Әлсіз тасты
5,0-10,0 Орташа тасты

>10,0 Күшті тасты
Жалпы физикалық қасиеттерге табиғи
қалыптасқан
топырақтардың тығыздығы мен қатты
фазасының
тығыздығы және қуыстылығы
жатады.
Топырақтардың қуыстылығы деп ,қатты бөлшектер
арасындағы барлық бос жерлер көлемін айтады. Екі
түрге ажыратылады,олар әдетте су немесе ауамен толған.

Қуыстылық Қуыстылық топырақтардың органикалық
заттары мен механикалық
құрамына,түйіртпектілігіне , ондағы тірі
жандылар әрекетіне және
өңдеу тәсілдеріне байланысты
қалыптасады.

Қыл түтікті Қыл түтіксіз-ірі
қуыстар- су ұстап қуыстар су өткізу
тұру қабілетін және ауа алмасуды
анықтайды. қамтамасыз етеді.

Қуыстар еркін және берік су, сондай-ақ
ауамен толған түрлеріде бөлінеді.
Агрономиялық тұрғыдан топырақта
қыл түтік қуыстылықтың артқаны дұрыс
Физикалық пісу – топырақтың
гранулометриялық құрамына, алмаспалы
катиондар мен гумус мөлшеріне
байланысты. Көктемге жыртуға алдымен
құм және құмбалшық топырақтары
жетіледі. Сондай-ақ бірқалыптағы
механикалық құрамды және гумусы көп
топырақтар бұрын піседі.
Физикалықтан басқа топырақтың
биологиялық пісуін ажыратады. Ол
топырақтың тіршілікке қолайлы жылу
жағдайын, яғни оның температуралық
тәртібін сипаттайды. Мұндай жағдайда
биологиялық процестер жанданып және
тұқым себу кезі келеді.

Ұқсас жұмыстар
ТОПЫРАҚТАРДЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
Құнарлы топырақ – мол және сапалы өнім
Топырақ құнарлылығы
ТОПЫРАҚТЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚҰРАМЫН ДАЛАЛЫҚ ТӘСІЛМЕН АНЫҚТАУ
Топырақтың түрлері
ТОПЫРАҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
Топырақтың санитарлық жағдайының көрсеткіштері
Топырақ жайлы
Топырақтың сілтілігін анықтау
Тау жыныстарының үгілуі
Пәндер