SAS,SPSS,STATISTICA дестелерін биостатистикалық тұрғыда қолдану
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім жане Ғылым
Министрлігі.
С.Ж Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық
Медицина Университеті

Тақырыбы:SAS,SPSS,STATISTICA дестелерін
биостатистикалық тұрғыда қолдану.

Орындаған: _____________
Тексерген: ______________

Алматы 2009
Жоспар:
І.Кіріспе
1.Ғылыми білімнің статистикадағы орны.
ІІ.Негізгі бөлім
1.Медико-биологиялық статистиканың
қолданылуы.
2.SPSS статистикасы
3.Мәліметтермен жұмыс істеудегі негізгі
операциялар.
4.Мәліметтердің бағандарда орналасуы.
ІІІ.Қорытынды
Біз ғылыми білімнің даму дәуірінде өмір
сүреміз.Жүйелік талдау тұрғысынан
қарайтын болсақ Жоғарғы Оқу
Орындарында білім беру процессі мен
ғылыми білім күрделі және шексіз
болып оқу көрінеді. Оқу процессіндегі
өзгерістерді тек қана Ж.О.О
информатикалық техналогиялардың
енгізудің бір жолы болып,’’Қолданбалы
бағдарлы” оқу процессіне енгізу болып
табылады.Қолданбалы бағдарлама
дестелері студенттерге ғылыми жұмыс
жолында өте қолайлы.
Есепті немесе оқу тапсырмаларын орындау
кезінде талапкерлер көптеген
қиындықтарға кездеседі және уақытты көп
жоғалту мен есептің шықпауымен
аяқталады.
Қолданбаны бағдарларламаларды
қолдану уақытты аз жұмсауға шешетін
есептің құрамдас бөлігін жақсартады,оқу
процессінің эффективтілігін
жоғарылатады және шешудің басқа да
жолдарымен шығатынын көрсетеді.
Қолданбалы дестелердің базары үлкен
және бірнеше мыңға жетеді.Бұл кәсіби
дестелер (SAS,BMDP),үш версалды
дестелер (STADIA,OUMP арнайы (BIOSTAT Медико-биологиялық статистикадағы
компьютерлер:

Дайын статистикалық бағдарламаға тола
дестелерді эффективті қолдау үшін
жоғарғы ғылыми білімді дәрігер кәсіби
компьютермен жұмыс істей білу керек.Енді
біз компьютердің негізгі түсініктерін еске
түсіріп көрейік.
Файлдық жүйе-бұл ақпаратты сақтау
жүйесі болып табылады.Бұл система
иерархиалды және 3-кезеңнен тұрады:
1.Файлдар
2.Папкалар
3.Логикалық дискілер
Папка(folder) немесе (Direktory)-бұл бір
атты иеленген файлдар жүйесі. Папкалар
MS Windows операциялық жүйесінде екі
түрге бөлінеді:
1.Стандартты-компьютерді басқару
жөніндегі ақпараттар сақталған,арнайы
папкалар.
2.Қолданушы-қолдануға арналған
папкалар.
Логикалық дискілер-құрамына файлдар
тобы мен папкаларды кіргізе алатын
мөлшері 10000 Мгб болатын файлдар
жүйесінің ең үлкен бөлімі.
Интерфейс(interface)-қолдануы мен
бағдарлама арасындағы байланысты
туғызатын әдіс.Ол бағдарламаларды
пернетақта мен тышқанмен басқару әдісі.
Жұмыс терезе(Window)-басқарудың
стандартты элементтерін құрайды.
Windows ұсынысы-операциялық жүйенің
сол ортада жұмысын қамтамассыз ететін
компьютерлік бағдарлама.
Қазіргі заманғы медициналық
мекемелерде компьютерлік
технологияларды қолдану, және
өңдеудің кәдімгі әдісі мен
материалдарды талдаудың негізі болған
жоқ. Кейбіреулер озінің есептермен
шығару үшін Excell bary статистика
дестелерін қолдану.
Біздің тәжірибеміз көрсеткендей жақсы
сақталуымен статистикалық дестелерді
SPS STATISTICA қолдану ғылыми
жұмыстарда жақсы нәтиже береді.
SPSS дестелеуді қолдануқың негізгі
ерекшеліктері.
Пиктогрмманы-ерекшелегеннен кейін
команданың атауы шығады.SPSS-гі кез-
келген әрекетті мәтіндік меню немесе
құралдар панелі арқылы орындауға
болады. Сондықтан қолданушы өзіне
ыңғайлы әрекетті таңдап алып жұмыс
жасай алады.Кейде бірнәрсе түсініксіз
болғанда,справкаға жүгінуге болады,бірақ
мұны істеуге болмайды.
Мәліметтермен жұмыс істеудегі негізгі

операциялар
Дестені іске қосқаннан кейінгі терезеде
өлшенген мәліметтер нәтижесі тік бұрышты
таблица немесе мәліметтер матрицасы түрінде
беріледі. Вертикаль бағытта енгізген
ақпараттар:бағаналар,белгілер,жолдар,нәтиж
ені өлшеу.Дестеде баған мен жолдардың
мөлшері үлкен болуы мүмкін,бірақ шексіз емес.
Сипатталған дестедегі миездік ерекшелік
болып,ол зерттеуші өзінің мәліметтермен екі
әдіспен енгізу мүмкін:
-Жеке бағандарға
-Бір немесе сол бағанға
Одан кейін әрбір топ мәліметтерінің келесі
бағанда оның таңдау номері жазылып
тұрады яғни топтаушы (Grouping Variable)
ол,маркер сияқты таңдауды бір-бірінен
ажыратып тұрады.Мәліметтерді енгізу
стратегиясы өңдеудің әдісіне
байланысты,сондықтан практикада
мәліметтерді енгізуде зерттеушінің өзі
таңдауы дестемен жұмыс жасалынады
Өзгерістерді анықтау
Statistica for Windows дестесіндегі
өзгерістер алғашқыда Var1,Var2,Var3
атауларына йе болады. Бұл атауларды
өзінің қалауыңша өзгертуге болады.
Егер осы атауға тышқанда басқаннан
кейін терезе ашылады да ,ал оған қайта
түзету енгізе аласыз. Өзгеріс атауы 8-
символдан тұрады және ол ағылшынша.
Егер қолданушы ол дестеге орыс
алфавитін қолданатын болса онда ол
программа орындалмайды.
Statistica дестесіне жеке мағыналы
өзгерістерге белгі қоюға болады және
сандық нәтижелерге мәтіндік атау енгізсек
те болады. Жаңа өзгерістер үшін SUM
белгісін енгіземіз,түрі –сандық,ұзындығы
-1және үтірден кейін белгілер саны -0.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.www.google.ru
2.www.yandex.ru

Ұқсас жұмыстар
SPSS қолданбалы бағдарлама пакетінің биомедициналық деректерді талдануға қолданылуы
Ақпараттық - аналитикалық жүйенің компоненттері және құрылымы
SPSS бағдарламасы
Сапалық зерттеудің негізгі әдістері
Регрессиялық талдау
Жаңа ақпараттық технология
Клиникалық микробиология
Архиваторлар және антивирустық бағдарламалар
Фотосалон
Химиялық қасиеттері
Пәндер