Білім беру ұйымындағы маркетинг


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
«Білім беру
ұйымындағы
маркетинг»

Магистрант: Адилов С.
К.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ..
І ТАРАУ Білім беру ұйымдарындағы маркетинг.
1.1 Білім беру ұйымдарындағы маркетинг деген не?
1.2 Білім беру қызметтерінің маркетингі
1.3 Білім беру маркетинг және алушылардың контингеті мен сегменттерін бағалау,
сонымен қатар таңдау критерийлері
ІІ ТАРАУ Білім беру саласындағы маркентингтің Қазақстан мен шетел арасындағы
айрымашылықтар мен ерекшеліктері
2.1 Еліміздегі білім беру саласындағы маркетингтің негізгі ерекшеліктері мен
университеттердің маркентигтік жүйесі
2.2 Шетелдік білім беру саласының маркетингтік жүйесі, оның ерекшелігі мен ұтымды
тұстары
2.3 АҚІІІ-тағы Гарвард университетінің маркетингтік жүйесі мен Ұлыбританяидағы
Кембридж университеті мен Оксфорд университетінің маркетингтік жүйелері
2.4 Жапониядағы Токио, Осако университеттерінің білім беру жүйесі мен Үндістандағы
Мумбай, Калькутта университеттерінің білім беру жүйесіндегі ерекшеліктер.
ІІІ ТАРАУ Білім беру саласындағы маркетингтік зерттеу
3.1 . Білім беру саласындағы маркетингтік зерттеу әдістерін талдау
3.2 Білім беру саласындағы маркетингтік сауалнама әдісімен жүргізілген зерттеуді
талдау
3.3 Білім беру саласындағы маркетингті жетілдіру үшін ұсыныстар
Қорытынды..
Сілтемелер...
Пайдаланаған әдебиеттер тізімі
Зерттеу жұмысының мақсаты. Нысанды зерттей отырып, еліміздегі білім беру саласының
маркетингтік саласы қандай деңгейде екендігін шетелдегі білім берудегі маркетингтік жүйемен
салыстыра отырып зерттеу. Осы мақсатта менің диссертациялық жұмысымда АҚІІІ-тағы әлемдегі
базасы мықты оқу орындарының бірі Гарвард университеті, Ұллыбританиядағы Кембридж,
Оксфорд университеттері мен бірге Үндістанның ірі университтерінің бірі саналатын Мумбай,
Калькутта, Раджастхан университтерін салыстыру.
Міндеттері
•Шетелдік білім беру саласының маркетингтік жүйесі, оның ерекшелігі мен ұтымды тұстары
•Білім беру саласындағы маркетингтік зерттеу әдістерін талдау
•Білім беру саласындағы маркетингтік сауалнама әдісімен жүргізілген зерттеуді талдау
•Білім беру саласындағы маркетингті жетілдіру үшін ұсыныстар
Tақыpыптың зеpттелy деңгейі. Жүргізілген зерттеулер үш кезеңнен тұрады:
Бірінші кезең – зерттеу мәселелерін қарастыру мен қойылым қою; зерттелетін тақырып бойынша
басқару фактілерін сипаттау, сонымен қатар жіктеу; зерттеудің тұжырымдамасын айқындау.
Зерттеудің бірінші кезеңінде педогогикалық зерттеудің келесі әдістері қолданылған: тарихи,
сонымен қатар логикалық талдау әдісі, тарихи, сонымен қатар дерек көздерінің теоретикалық
талдауы; отандық, сонымен қатар шет елдік зерттеу жұмыстарының, сонымен қатар заманауй
мерзімді басылымдардың материалдары.
Екінші кезең – білім беру ұйымдарындағы маркетингтің теориялық негізін құрау: ҚР-ның
шеңберінде алынған фактілерді талдау, интерпретациялау; зерттеу нәтижелерін нақтылау.
Үшінші кезең –маркетингтік зерттеулерді дамыту жолдарын қарастыру, нақты мәліметтердің
салыстырмалы талдау; қорытындыларды тұжырымдау, сонымен қатар диссертациялық жұмысты
ресімдеу.
Білім беру саласындағы маркетингке келесідей анықтамалар берілген:
- Білім беру саласындағы маркетинг – ол қызмет көрсетудің, бағаның, бәсекелестік білім беру
нарығындағы жоғарғы оқу орнының коммуникативті саясаттың жүзеге асыруының экономикалық
үдерісі.
- Білім беру саласындағы маркетинг- ол ақылы білім беретін нарықты зерттейтін ғылым, оларды
жылжытуды, сонымен қатар орналастыруды қарастырады сонымен қатар білім беру бизнесінің
философиясы.
- Білім беру саласындағы маркетинг деп, ең алдымен білім саласындағы қызметтерге халық
сұраныстарының қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған нарықтың қызметі.
Мектеп басшыларына мектепте маркетингтік қызметті
ұйымдастыру бүгінгі күннің өзекті мәселесі.

Мектеп басшыларының маркетингтік қызметінің кезеңдері

Бірінші кезең – маркетингтік ақпаратты жинау және талдау

Екінші кезең – маркетингтік жоспарлау

Үшінші кезең – маркетингтік қызметті ұйымдастыру

Төртінші кезең – маркетингтік бақылау
Білім беру саласындағы кешенді маркетинг

№ Оқу орнындағы тоғыз "Р" Төрт «С» қажеттілігі

Өнім (Prоduсt) - ассортимент саясаты - нарықта ұсынылатын білім беру
1. Тұтынушының шешімі (Сustоmеrsоlutіоn)
қызметтерінің жиынтығы (қызметтік тапсырма, студенттердің контингенті)

Бағасы (Prісе) - білім алушы мен мүдделі тараптардың (мемлекет, жұмыс беруші,
2. Оқу шығыны (Сustоmеrсоst)
отбасы) берген білім беру қызметі үшін төленген ақшалай сомасы

Орны (Plасе) - білім беру мекемесі тұтынушыға (филиалдарға, филиалдарға,
3. Ыңғайлылық(Соnvеnіеnсе)
ақпаратты беру жолдарына) өз қызметтерін ұсыну үшін құрылған мекеме.

Науқанды өткізу (Prоmоutіоn) - бұл мақсатты нарыққа қызмет көрсетуде білім
беру мекемесінің қызметі, оның маңыздылығы туралы ақпаратты тарату, сонымен
4. Коммуникация (Соmmunісаtіоn)
қатар абитуриенттерді тартуды ынталандыру (жарнама, жарнамалық акциялар,
конкурстар, фестивальдар, жеңілдіктер, жеңілдіктер)

Оқу орнының мамандары (Pеоplе) - білім беру қызметтерін жылжыту процесіне
қатысты контингент
Қоршаған орта (Physісаlprеmіsеs) - білім беру қызметін тиімдірек алға жылжыту
үшін тұтынушыға арналған қоршаған орта

7. Шетелдегі қызметті жүзеге асырудан түскен ақшалай түсімдер (Prоfіt)

Білім беру мекемесін (Prосеss) таңдау процесі білім беру қызметтерін таңдауда
тұтынушының қызметіне байланысты
Қоғаммен байланыс (PR) - тұтастай алғанда білім беру қызметі мен білім беру
мекемесі үшін оң бедел қалыптастырады
Білім жүйесіне қанағаттанушылығы бойынша

25%-ы Маңғыстаудың қазіргі білім беру жүйесіне қанағаттанбайтындығын білдірсе, ал
75%-ы қанағаттанатындығын білдірген. Яғни, кредиттік технологияны
қолдайтындықтарын білдірді. Бұл жүйеде кемшіліктерін толықтырып, одан да жақсартып,
дамыту қажет.
Кітапханадағы қызмет көрсетуі бойынша

Кітапханадағы қызмет көрсетуі бойынша
Бұл суретті талдап кетсек, студенттердің ең сүйікті жері кітапханадағы қызметтің көрсетілуі. Респонденттердің
70%- ы кітапханада жақсы қызмет көрсетіледі десе, қалғандары көңілдері толмайтындығын білдірген. Бұл да
болса кемшілігіміз, мұны дұрыс ұйымдастыру қажет
Кредиттік технология жүйесіне көзқарастарына байланысты

Респонденттер, яғни, студенттердің 55%-ы кредиттік жүйені
қолдамайтындықтарын, алдыңғы ескі жүйені дұрыс деп бағаласа, ал
45%-ы бұл жүйе дұрыс, бұл жүйені толықтай енгізу қажет, дұрыс
ұйымдастырып, бақылау қажет деген тұжырымдамаға келдік. Алдыңғы
бөлімдерде айтылып кеткендей, шетелдік тәжірибеде бұл жүйе жақсы
дамыған, сол себепті біз өзімізге қажетті, пайдалы жағын алуымыз,
үйренуіміз керек.
Сапалы білім алуға мүмкіншіліктер бойынша
Қорытындылайтын болсақ, қазіргі таңда біршама ЖОО-дарында Маркетинг бөлімшелері немесе
департаменттер жұмыс жасайды. Ұсыныстарымыз: осындай бөлімдерді барлық университеттерде
ашып, жұмысын іске асыру керек деп ойлаймын.Бұл ең бірінші,бұл сол ЖОО на пайда әкелсе, екінші
жағынан, қоғамға, ондағы оқушыларға да оң әсерін тигізер еді деп ойлаймын. Білім саласын
жетілдіруде Батыс елдерінің тәжірибесіне сүйене отырып дамыту керек, сонымен қатар білікті
мамандарды дайындауға көп көңіл бөлу керек деп тұжырымдадық.
Сонымен қатар, жалпы еліміз бойынша білімнің барлық салаларында маркетингті дамытуға көп көңіл
бөлу керек.Бұған қаржылай да, еңбектей, бақылай отырып көңіл бөлу керек. Білім саласындағы
маркетингтің қаншалықты маңызды екенін түсінген соң, өздері оны әрі қарай дамытып әкететіне
сенемін.Тек қана білім саласында емес, барлық қызмет көрсету салаларына енгізіп, одан ары дамыту
қажет деп ойлаймыз. Елімізде бұл сала мүлдем енгізілмеген деп айта алмаймыз, бірақ одан да күшті
дамытсақ, нұр үстіне нұр емес пе?! Мұның бәрі жастардың қолында, яғни өзіміздің қолымызда. Біз,
маркетологтар, оқуымызды жақсылап бітіріп, сапалы білім алып шықсақ, Қазақстандағы маркетингті
дамытатынымыз сөзсіз.
Ұқсас жұмыстар
Білім беру жүйелері және білім беру психологиясы
Білім беру мекемелерінің имиджі
Заманауи білім беру
БІЛІМ БЕРУ СТАТИСТИКАСЫ
Білім беру жүйесі
Білім беру мазмұнының компоненттері
Жаңартылған білім беру бағдаралмасы
Халыққа білім беру
Компьютерлік білім беру
Музыкалық – педагогикалық білім беру әдіснамасы
Пәндер
Stud.kz
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рақмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Жабу / Закрыть