Гидрокүштік қондырғылар


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
Гидрокүштік
қондырғылар
Оқытушы:Мамырова.Г
Орындаған:Есимханова.Н
Топ:ВР-303
Насостың
сипаттамасын
құру принциптері
Жоспар
1.Кіріспе
2.Негізгі бөлім
2.1Сорап және оның түрлері
2.2Сорғыш станциялары.Түрлері
3.Қорытынды
4.Пайдаланылған әдебиеттер
Сорап - қысымның әсерімен сұйықты,
немесе газды жылжытып қозғайтын құрал
және механикалық энергияны өзгертетін
гидривликалық машина.
Жоғары қысымды сорап - қозғағыштың
цилиндріне үлкен қысыммен белгілі
мөлшерде отын беретін сорап.
Шыныжуғыш сорап - сұйықты шанақ
шынысына немесе автомобиль шам
шынысына жуу үшін мөлшерлеп беретін
сорап.
Отынды сорып айдайтын сорап - отын
багынан жоғары қысым сорабына немесе
іштен жану қозғағышына жанармайды
айдауға арналған сорап.
Үдеткіш сорап - дроссельді жапқыштың күрт
ашылуы кезінде жанғын қоспаның жетіспей
қалуын қамтамасыз ететін мөлшерлегіш
құрылғы.
Шина сорабы - қаныққан қысымда көлік
құрапдарының дөңгелек шинасына ауа
жібереді.
Сумен жабдықтау, суды әкету, жылыту және жылу
энергетикасы жүйелерінде көбінде қалақты
сорғыштар, арын мен берудің үлкен кеңістігінде
(диапазонында) жұмыс істейтін ортадан тепкіш және
өстік сорғыштар қолданылады. Ортадан тепкіш
сорғыштардың жұмыс істеу принціпі мынадай: жұмыс
доңғалағының айналуы кезінде сұйыққа ортадан
тепкіш күш Fо әсер етеді, осы күштің әсерінен сұйық
жұмыс доңғалағынан арынды қысқа құбырға
беріледі. Fо-ның пайда болуына байланысты жұмыс
доңғалағының ортасында разрядталу пайда болады.
Ал жұмыс доңғалағының шеткі бөлігінде қысым
көбейеді.
Вакуум жүйе (латынша: vacuum —
бос) — сорғы корпустарын және
сорғыш құбыр желісінің қуыс-
қуыстарын суға толтыруды
қамтамасыз ететін жүйе. Бос
кеңістіктерді суға толтыру, ондағы
қысымды сирету арқылы
атқарылады. Ондай жүйелер вакуум
сорғылармен, эжекторлармен,
котеріңкі сорғыш қүбырлармен,
шанақ-аккумуляторлармен
жабдықталады. Орталықтан тепкіш
сорғыға су құятын тетіктің деңгейі
суару көзінен жоғары болу қажет.
Вакуум сорғы, эжектор, су сорғыш
қүбыр білігі жоғары көтеріліп
пайдаланылады.
Вакуум сорғымен және вакуум қазандықпен жабдықталған
вакуум жүйелер ең көп тараған түрге жатады. Вакуум сорғының
құю шанағы қызметін атқаратын вакуум қазаңдықтың төменгі
бөлігіне суды құбыр желісі арқылы кол сорғымен береді, ал
сорғыш келте құбырлары толтыру шанағына жөне вакуум-
қазандық қақпағына жалғасқан негізгі сорғылар корпусына су
вакуум-сорғылармен беріледі. Вакуум сорғылар жұмыс атқара
бастағанда, қазандыктың вакуумды бөлігіңде қысым төмендей
бастайды, сөйтіп су көзінен ауаүрлегіш арқылы негізгі сорғылар
корпусына су сорыла бастайды. Вакуум- сорғының жұмысы
вакуум қазандықтағы су деңгейі жоғарғы шегіне (↓-I)
жеткенше жалғаса береді. Қазандықта судың үш бақылау
деңгейі орнатылады: ↓III— екін- ші вакуум-сорғы апатты
жағдайда іске қосылады, ↓II — бірінші вакуум-сорғы апатты
жағдайда іске қосылады, ↓I— вакуум-сорғылардың жұмысы
тоқтатылады.
Сорғыштың параллель жұмысы дегеніміз сорылатын
сұйықтың бірнеше сорғышпен бір су өткізуші құбырға бір
мезгілде берілуі. Сорғыштың параллель жұмысына
қажеттілік керекті су шығынын бір сорғыштың беруімен
қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда туындайды.
СОРҒЫШТАРҒА МЫНАЛАР ҚОЛДАНЫЛАДЫ:
-СОРҒЫШТЫҢ АРЫНЫ Н-БҰЛ МЕНШІКТІ ЭНЕРГИЯ СОРҒЫШТЫҢ СОРАТЫН
ҚЫСҚА ҚҰБЫРЫНАН (СОРҒЫШҚА КІРЕТІН ЖЕРІ)АЙДАУЫШТЫҢ ҚЫСҚА
ҚҰБЫРЫНА ДЕЙІНГІ(СОРҒЫШТАН ШЫҒАТЫН ЖЕРІ) ӨСІМІ. ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ
ТАЛДАУДА (ИНТЕРПРИТАЦИЯДА) АРЫН ДЕГЕНІМІЗ ОЛ СҰЙЫҚТЫҢ КӨТЕРІЛУ
БИІКТІГІ НЕМЕСЕ АРЫН КӨТЕРУ ҚАШЫҚТЫҒЫ,М;
-СОРҒЫШТЫҢ БЕРЕТІН (ШЫҒЫН) Q –БҰЛ М3/С, М3/САҒ,Л/С УАҚЫТ БІРЛІГІНДЕ
СОРҒЫШПЕН БЕРІЛЕТІН СҰЙЫҚ КӨЛЕМІ НЕМЕСЕ СОРҒЫШТЫҢ ӨНІМДІЛІГІ ;
-СОРҒЫШТЫҢ ҚУАТЫ N ҚАЖЕТТІ АРЫННЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНА ЖӘНЕ
КЕДЕРГІНІ ЖЕҢУГЕ ҚОЛДАНЫЛАДЫ, КВТ;
-ПАЙДАЛЫ ӘСЕР КОЭФФИЦИЕНТІ (ПӘК) ҚОЗҒАЛТҚЫШ ТЕТІКТІҢ
МЕХАНИКАЛЫҚ ЭНЕРГИЯСЫНЫҢ СОРҒЫШ АРҚЫЛЫ ҚОЗҒАЛЫСТАҒЫ
СҰЙЫҚТЫҢ ЭНЕРГИЯСЫНА АЙНАЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ШЫҒЫНДЫ ЕСКЕРЕДІ
ЖӘНЕ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАСҚА ПАРАМЕТРЛЕРІ ӨЗГЕРГЕН КЕЗДЕГІ СОРҒЫШТЫҢ
ПАЙДАЛАНЫЛУЫНЫҢ МАҚСАТҚА СӘЙКЕСТІГІН АНЫҚТАЙТЫН
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ПАРАМЕТР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.
Сумен жабдықтау жүйелерінде
орналасу жеріне байланысты
сумен жабдықтау сорғыш
станцияларын былай жіктейді:

1) 1 -ші көтеру сорғыш
станциясы;

2) 2-ші көтеру сорғыш
станциясы;

3) арынды арттыру станция;

4) айналма станция.
1-ші көтеру станциялары суды табиғи
кездерден алып тазартқыш ғимараттарға
жеткізеді .

2-ші көтеру станциялары суды тазартқыш
ғимараттардан тұтынушыларға жеткізуге
арналады.

Арын арттыру сорғыш станциялар сумен
жабдықтау жүйелерінде арынды арттыруға
арналады
СОРҒЫ СТАНЦИЯСЫ ҮШ ТҮРЛІ ЖҮЙЕДЕ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУДЫ
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ

Желі
Мұнара соңында
Мұнарасыз орналасқан орнатылған
желі контррезерв
басында уарлы
мұнара
Қорытынды

Сорғыштың агрегатын таңдау және есептеу кезінде оның
жұмысының шамаланған (құю кезіндегі жұмыс,су көзінен суды
алу), суды тұтынушыға беру (бірқалыпты немесе бірқалыпсыз
беру) және де тұтынушының суды қолдануды көбейту
мүмкіншілігін немесе жоғары деңгейде қосымша су беруді
ескеру қажет. Жұмыс сорғыштарының саны оларды іске қосу
сызба нұсқасы (сорғыштың қатар және тізбектелген жұмысы),
сорғыш сипаттамасы (жұмыс доңғалағының айналу саны
немесе диаметрі), сорғыштар мен тораптың бірлескен жұмысы
өзгерген кездегі сорғыш станцияларының немесе сорғыштың
жұмысын реттеуге мүмкіндік береді.
Пайдаланылған
Пайдаланылған әдебиеттер:
әдебиеттер:
1. http://www.inform.kz/kaz/article/1179909
http://www.inform.kz/kaz/article/1179909
2.
http://e-priroda.gov.kz/index.php?page=10_1_1_2_3_3&hl
http://e-priroda.gov.kz/index.php?page=10_1_1_2_3_3&hl=
=kz_KZ
kz_KZ
3. http://www.google.kz/
http://www.google.kz/

Ұқсас жұмыстар
Жылу процестерінің аппараттары
Электр қауіпсіздігі және техникалық қауіпсіздік
Орнатылған қуаттың төмен бірлігі
Табиғи газдың жалпы әлемдік қоры шамамен
Теңізде ұңғыларды бұрғылау
ГАЗ ТУРБИНАЛЫҚ ОТЫНДАР
Мембраналық процестер
Мал терісін сыпыруға арналған жабдықтар
Медициналық құралдар мен аппараттардың жіктелуі. Медициналық құралдардың қауіпсіздігі және сенімділігі
Ауыл шаруашылық агрегаттарды, қондырғыларды және дәстүрлі емес энергия көздерін автоматтандыру
Пәндер