Қазақстан Республикасының прокуратурасы
Презентация қосу
ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК КАЗАХСКИЙ

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент
және маркетинг Құқық негізімен кафедрасы

Қазақстан СӨЖ
Республикасының
Тақырыбы:

прокуратурасы
Қабылдаған: Сүлейменов А.
Орындаған: Қалниязова С. Т.
Факультеті:ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА
Тобы:09-057

Алматы 2009
Жоспары:
I. Кіріспе
II. Негізгі бөлім
a) Прокуратура органдар жүйесі, прокуратура
қызметкерлерінің міндеттері, құқықтық
актілер жүйесі;
b) Прокуратура органдары қызметінің негізгі
бағыттары мен мазмұны.
c) Республика Бас Прокуратурасы.
d) Прокуратуралық қадағалаудың міндеттері.
III. Қорытынды
IV. Пайдаланған әдебиеттер
Қазақстан Республикасының
прокуратурасы
Қазақстан Республикасының
прокуратурасы- Республика аумағында
заңдардың Қазақстан Республикасының
Президенті жарлықтарының және өзге
нормативтік құқықтық актілердің дәл және
бірыңғай қолданылуына, жедел іздестіру
қызметінің, анықтама мен тергеудің,
әкімшілік және атқарушылық істер
жургізудің заңдылығына жоғарғы
қадағалауды жүзеге асыратын, Қазақстан
Республикасының Президентіне есеп
беретін мемлекеттік орган.
Прокуратура қызметкерлері үшін төмендегі
көрсетілген міндеттер талап болып есептеледі:
1)Қазақстан Республикасының азаматтығы;
2)Заңгерлік жоғарғы білімі;
3)Сотталмағандық, мемлекеттік қызметтен теріс
себептермен босатылмағандық;
4)Денсаулық жағдайы;
5) Іскерлік және моральдық
Прокуратураның барлық қызметкерлері үш
жылда бір рет аттестаттаудан өтуге тиіс, ол
прокуратураның қызметтерін қорытындылайды,
кәсіпқойлық жарамдылығын, атқарып жүрген
қызметіне сәйкестігін және қызметке
жоғарылату немесе кезекті сыныпты шен н\е
атақ беру мүмкіндігін анықтайды.
Прокуратураның құқықтық
актілерінің жүйесі:
1)прокурорлық қадағалау актілері: наразылық,
қаулы, ұйғарым, өтініш, санкция, нұсқау,
ұсыным, заңға түсіндірме;
2)Прокуратураның ұйымдастыру және оның
қызмет мәселелерін реттейтін актілер:
бұйрықтар, нұсқаулар, өкімдер, ережелер,
нұсқаулықтар құрайды.
1-1. Нормативтік құқықтық актілердің
қолданылуын тоқтата тұратын прокурорлық
қадағалау актілері жариялануға тиіс.
2. Прокуратураның ережелері мен
нұсқаулықтары тиісті прокурорлардың
бұйрықтарымен бекітіледі.
Прокуратура органдарының
қызметінің негізгі бағыттары мен
мазмұны.
Конституцияның, Заң актілерінің және Республика Президенті
актілерінің бұзылуын анықтап, оларды жою шараларын қолданады;
Жедел іздестіру қызметінің, анықтама мен тергеудің, әкімшілік
және атқарушылық істер жүргізудің заңдылығына қадағалауды
жүзеге асырады;
Сотта мемлекет мүддесін білдіреді;
Республиканың Конституциясы мен заңдарына қайшы келетін
заңдарға және басқа да құқықтық актілерге наразылық жасайды;
Заңда белгіленген тәртіп пен шекте қылмыстық қудалауды жузеге
асырады;
Статистикалық көрсеткіштің тұтастығын, объективтілігін және
жеткіліктілігін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік құқықтық
статистиканы қалыптастырады, арнайы есепке алуды жүргізеді,
құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы
заңдардың қолданылуын қадағалауды жүзеге асырады.
Бас прокуратура
1) ҚР-ның Бас прокуратурасына Республика Бас Прокуроры басшылық
етеді.
2) Республиканың Бас Прокурорының бірінші орынбасары және
орынбасарлары болады.
3) Бас Прокуратураның құрылымын және оның қызметкерлерінің
өкілеттііктерін Бас Прокурор белгілейді.
4) Республика прокуратура органдарының іс-қимылдарын олардың
қызметінің негізгі бағыттары бойынша үйлестірілуі мен
ойластырылуын қамтамасыз етеді.
5) Республикада заңдардың орындалуын, заңдылықтың жай-күйін
қадағалау практикасына талдау жасайды.
6) Прокурорлық қадағалауды жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді.
7) Республика прокуратура органдарының заңдарың орындалуын
қадағалау жөніндегі жұмысын бақылайды.
8) Норма шығарушылық қызметіне қатысады.
Заңдардың қолданылуына тексерісті прокурор
өз өкілеттілігі шегінде тексеріс жүргізу туралы
қаулы шығарылғаннан кейін:
1) ҚР-сы Президентінің тапсыруына;
2) Заңды бұзушылық туралы өтініштерге,
шағымдарға, хабарларға және басқа да
мәліметтерге;
3) Заң бұзушылық белгілерінің тікелей
анықталуына;
4) Жоғары тұрған прокурордың тапсыруына
және сұрау салуына байланысты жүргізеді;
Жедел
Қадағалаудың міндеттері:
Адамның және азаматтың құқықтары мен
бостандықтарын, органдардың, ұйымдардың, лауазымды
адамдар мен азаматтардың құқықтық актілері мен іс-
әрекеттерінің заңға сәйкес келуін қамтамасыз ету;
Заңдылықтың кез келген бұзылуын, осындай заң
бұзушылыққа ықпал еткен себептер мен жағдайларды
анықтап, жою, бұзылған құқықтарды қалпына келтіру
шараларын қолдану болып табылады;
Прокуратура басқа мемлекеттік органдарды
алмастырмайды және ұйымдардың қызметі мен
азаматтардың жеке өміріне араласпайды;
Қорытынды:
Конституцияға және «Қазақстан Республикасының
Прокуратурасы туралы» 1995 жылғы 21 желтоқсандағы
заң күші бар жарлыққа сәйкес, Республика Прокуратурасы:
прокурорлық қадағалауды жүзеге асыратын орган.
Прокуратура мемлекет атынан Республикасының
аумағында заңдардың, Қазақстан Республикасының
Президенті жарлықтарының және өзгеде нормативтік
құқықтық актілердің дәлме-дәл әрі біркелкі қолданылуын,
жедел іздестіру қызметінің, анықтау мен тергеудің,
әкімшілік және орындаушылық іс жургізудің заңдылығын
жоғары қадағалауды жүзеге асырады, сондай-ақ
Республика Конституциясы мен заңдарына қайшы келетін
заңдар мен басқа да құқықтық актілерге наразылық
білдіреді.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. Е. Баянов, “ Қазақстан Республикасының
мемлекеті мен құқығының негіздері”,
Алматы, 2007ж
2.Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік қызмет, «ЮРИСТ» баспасы,
Алматы, 2009ж
3. Қазақстан Республикасының
Конституциясы, Алматы, 2007 ;
4.Қ. И. Оспанов, «Құқық негіздері»,
Алматы, «Жеті жарғы» 2007 ж

Ұқсас жұмыстар
Құқық қорғау қызметінің мақсаты
Прокуратура
Прокуратураның ұйымдық құрылымы
Прокурорлық қадағалау актілерініңміндеттілігі
Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтаманы беру
Зорлық-зомбылық пен қатыгездіктің алдын алу
ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ
Қазақстан қалаларының экологиясы
ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУ
1995 жылдан Қазақ академиялық университеттінің ректоры, 1999 жылдан Қазақстан ҰҒА Төралқасының мүшесі
Пәндер