Ұлттық клиникалық басқарушылық,құрылу қағидалары
Презентация қосу
Қ Р. Денсаулық сақтау министрлігі
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық Медицина Университтеті

Кафедра:Саясат және денсаулық сақтауды басқару.

Ұлттық клиникалық
Тақырыбы:
басқарушылық,құрылу қағидалары
Орындаған: Үміт
Тобы: 07-002
Курсы: 3
Тексерген: Нұрмұханбетова Р.Н.
Ұлттық клиникалық
басқарушылық , құрылу
қағидалары.
Жоспары:
I.Кіріспе
Мақсаты:
Клиникалық басқарушылықты толығымен түсіну.
Міндеті:
1. Клиникалық басқарушылықты бағалау және қолдану не үшін керек?
2. Клиникалық басқарушылықты құрастырудағы ДМ принциптері және әдістемесінің
принциптері мен әдістесінің типтері,сатылары қалай болады?
3Клиникалық басқармаларды қалай енгізеді?
ІІ.Негізгі бөлім
1. Клиникалық басқарушылықтың зерттеу сапасын бағалау.
2.Клиникалық басқарушылық әдістерінің қолданылуы.
.Клиникалық басқарушылықты құрастырудағы ДМ принциптері.
.Клиникалық басқарушылық әдістемесінің типтері.
.Дәйектемелер негізіндегі клиникалық басқарушылық әдістемелерді құрастыру сатылары.
3.Клиникалық басқармаларды енгізу сатылары.
ІІІ.Қорытынды
IV.Қолданылған әдебиеттер
Негізгі бөлім
. 1. Клиникалық басқарушылықтың зерттеу
сапасын бағалау.
2.Клиникалық басқарушылық әдістерінің
қолданылуы.
.Клиникалық басқарушылықты құрастырудағы
ДМ принциптері.
.Клиникалық басқарушылық әдістемесінің
типтері.
.Дәйектемелер негізіндегі клиникалық
басқарушылық әдістемелерді құрастыру
сатылары.
3.Клиникалық басқармаларды енгізу сатылары.
Клиникалық басқарушылықтың
зерттеу сапасын бағалау
-Клиникалық басқарушылықты бағалау оның
сапасына деген пікірге сенімді болғысы келеді
-Тәжірибиеге енгізуге рұқсат беруі алдында
профилактикалық және үкімет құрылымдары
клиникалық басқарушылықты сапалы екеніне
сенімді болулары керек
Ұлттық клиникалық басқарушылық
әдістері не үшін қолданылады:

Емге жұмсалған шығынның нөтижелігі
Емнің сапасы
Емдеуге ғылыми көзқарас
Үнемі сапаны жақсарту
Құқықтық көзқарас
Білім беру деңгейін жоғарлату
Ұлттық клиникалық басқарушылықты
құрастырудағы ДМ принциптері:

Клиникалық басқарушылық әдістемелер
клиникалық шешім қабылдаудың құралдары болып
табылады
Бұларды амбулатория мен стационардағы

дәрігерлер мен менеджер, денсаулық сақтау
саласындағы бастықтар, экономистер және
басқалар қолданады.
Егер басқару дұрыс
құрастырылып негізілген болса,
ол медицицналық жәрдем көрсету
саласын жоғарлатады және оның
бағасын төмендетуде орасан зор
үлесін қосатын еді.
Ұлттық клиникалық басырушылық
әдістемесінің типтері:

Ең үздік практика негізінен әдістеме
Клиникалық әдістемелер
Консенсус негізіндегі әдістеме
Дәйектеме негізіндегі әдістеме
Дәйектемелер негізіндегі
клиникалық басқарушылық
әдістемелерді құрастыру сатылары:

1.Аурушылдықтың ең маңызды сипатын
негізге ала отырып,клиникалық
басқарушылықты жазу үшін тақырыпты
таңдау.
2.Әдістемлік материалдарды жүргізу.
3.Нұсқамалар жобасын құру.

4.Жоспарланған және басқада көңіл
аударылған мекемелер мен
топтардағы пациенттердің,
дәрігерлердің айтылғанын ойыл
жинау .
Клиникалық басқармаларды
енгізу сатылары
1.Ғылми сұрақты анықтаймыз;
2.Мақсатты анықтау ;
3.Міндетін анықтау;
4.Жұмсалатын қаражаттарды дайындау;
5.Барлық ішкі құрал –саймандармен жабдықтау;
6.Жұмыс бағыты ғылмыи зерттеу жұмыстарын
дайындау т,б.
Қорытынды:
1.Жалпы сонымен клиникалық басқарудың өзі барлық клиникалық
салалардың зерттеу жұмыстарымен іс-әрекеттерін бақылап отыратын
басқару түрлерінің бірі болып табылады.
2.Жалпы екінші негізгі бөлімге тоқталсақ егер клиникалық басқаруларда
бағалау,қоданылу және құрастырылып енгізілу прициптері дұрыс және
сапалы болған жағдайда,ол медициналық жәрдем көрсету сапасын
жоғарлатуда және оның бағасын төмендетуде орасан зор үлесін қосатын
еді.
3.Жалпы қорыта келгенде жоғарыда айтылған клиникалық
басқарулардың енгізулері аймақтарда әдістемені түгел
ұсынып,практикалық сабақтар өткізу.Медициналық қызыметкерлермен
поценттердің барлық сұрақтарына жауап беру.Әдістемелерді енгізгеннен
кейін негізгі нәтижелерді бағалау үшін,клинистер қажетті мәліметпен
және индикаторлармен танысу керек.
Қолданылған әдебиеттер:
1.Интернет
www.google.ru
www.rambler.ru
2.Журнал
“Қазақстан медицина” журналы
3.Дәлелді медицина пәніне арналған
әдістемелік нұсқаулар.

Ұқсас жұмыстар
Ұлттық клиникалық басқарушылық
Клиникалық әдістемелер
Ұлттық клиникалық басқарушылық әдістемесінің типтері
Қолданыстағы клиникалық ұсыныстар
Менеджменттегі басқару шешімдері
Сауықтыру міндеттері
Бух.есеп концепциялары мен қағидалары
Бухгалтерлік есеп концепциялары мен қағидалары
Этноортадағы әлеуметтік жұмыстың мәні
Дене шынықтыру тәрбиесінің қағидалары
Пәндер