Бағаны белгілеу және бағалар жұйесі
Презентация қосу
ТӘЖІРИБЕЛІК
ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚСАБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ:
ТАҚЫРЫБЫ:Бағаны
Бағаны
белгілеу
белгілеу және
және бағалар
бағалар
жұйесі
жұйесі

Семинар жоспары:
1. Бағаның өнімнің сапасына, өткізілу
уақытына байланысты өзгерту
мүмкіндігі.
2. Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп
арасындағы айырбас.
3. Тұрақтылық және өзгерту
мүмкіндіктері
• Өнімнің өзіндік құнын есептеудегі сатылары:
– Негізгі қорларды пайдалануға арналған шығындар
;
– Көмекші және қосалқы өнеркәсіптік өндірістер
өнімдерінің өзіндік құны ;
– Суару шығындарын бөлу ;
– Әр салалар, бригадалар және жалпы шаруашылық
шығындар ;
– Жоспарлау және есепке алу обьектілері бойынша
өндірістік шығындардың жалпы соммасы;
– Өсімдік шаруашылығы өнімінің өзіндік құны ;
– Мал шаруашылығы өнімінің өзіндік құны ;
– Мал басы тірі салмағының өзіндік құны ;
– Ауыл шаруашылығы өнімін өңдеумен байланысты
қосалқы өндірістер өнімінің өзіндік құны ;
– Өсімдік шаруашылығымен мал шаруашылығының
тауарлы өнімінің толық өзіндік құны.
• Өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдары:
• 1. Өндіріске жаңа машиналар мен жабдықтар пайдалану
кешенді механикаландыру мен автоматтандыру
• 2. Өндірістің қор сиымдылығын төмендету
• 3. Өндірістің материал сиымдылығын төмендету
• 4. Өндірісті ұйымдастыру мен басқару шығындарын қысқарту
• 5. Ресурстарды, энергияны сақтайтын технологиялар енгізу
• 6. Еңбекті ұйымдастыру мен материалдық үстемелеуді
жетілдіру
• 7. Өндірістің мамандануын дамытып , шоғырландыруын
ұлғайту
• 8. Ауыл шаруашылық дақылдар мен малдардың өнімділігін
арттыру
• 9. Ауыл шаруашылығы өнім сапасын арттыру және өндіріс
шығындарын қысқарту
Пайдаланылатын әдебиеттер
тізімі:
1. ҚР Констетуциясы, Алматы, “Дәуір”, 1995 ж
2. ҚР “Шаруа (фермер) қожалығы туралы заңы” Алматы 1998
ж
3. ҚР Жер кодексі Астана 2003 ж
4. ҚР Еңбек Кодексі, Астана, желтоқсан 2007 ж
5. Абдельдина Л.И., Абдельдин С.С., “Экономика
предприятия” Алматы, 2004 ж
6. Әлжанова М.Ш. Инвестициялауды жобалау. Алматы 2006 ж
7. Белгібаев Қ.М.”Ауыл шаруашылық экономикасы” Оқулық
Алматы, Қайнар 1991 ж
8. Бельгиббаева К.М. “Экономика агарного сектора” Учебные
пособие 2001 ж
9. Ертазин Х.Е.”Становление и развитие агробизнеса в
Казакстане ” Алматы, 1999 г.
10. Есполов Т.И., Белгібаев Қ.М. Сулейменов Ж.Ж. “Аграрная
экономика” Алматы, 2005 ж
11. Коваленко Н.Я. “Экономика сельско хозяйства”М.:
ЮРКНИГА, 2004 ж-384с.

Ұқсас жұмыстар
Баға қалыптастыру әдістерін ата
Шет елдердегі баға құру және бағаларды реттеу тәжірибесі
Бағаны жоспарлау әдістері
Бағаның деңгейіне ықпал ететін сыртқы факторлар
Баға белгілеу адістері
Бағаны басқару Баға белгілеудің әдістері мен стратегиясы
Баға және баға жасау
Дамыған елдердегі баға құрудың және бағаларды реттеудің заңдылықтары мен тенденциялары
Бағаның түрлері,формалары,жүйелері туралы ақпарат
Баға, баға жасау
Пәндер