Ауыл шаруашылығының жалпы және тауарлы өнімі, оларды сату жолдары
Презентация қосу
ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚ
ТАҚЫРЫБЫ: Ауыл шаруашылығының
жалпы және тауарлы өнімі, оларды сату
жолдары.

Сабақтың жоспары:
1. Жалпы және тауарлы
өнім, олардың бәсекелестік
қабілеті, тауарлы өнімді
өткізу жолдары
2. Өнімнің тауарлылық
деңгейін анықтау.
• Ауыл шаруашылығындағы еңбектің өнімділігін
ұлғайтудың факторлары және жолдары:
• Табиғи-климаттық жағдайлар;
• Жер ресурстарын оңтайлы орналастыру және тиімді
пайдалану;
• Өндірісті интенсивтендіру және материалдық-техникалық
базаны жетілдіру;
• Ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін өндіріске енгізу;
• Өндірістік үрдістерді кешенді механикаландыру және
автоматтандыру;
• Еңбектің қарқынды болуы;
• Мамандардың кәсіби біліктілігін жетілдіру;
• Еңбекті ұйымдастырумен материалдық ынталандыруды
жетілдіру.
• Ауыл шаруашылығын интенсивтендірудің тиімділігін
арттыру жолдары:
• Ауыл шаруашылығындағы ғылыми-техникалық прогрессті
дамыту
• Ауыл шаруашылық өндіріске салынатын күрделі салым
және инвестиция көлемін ұлғайту
• Ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық базасын
күшейту
• Өндірістік үрдістердің механикаландырылу деңгейін ұлғайту
• Ауыл шаруашылығын химияландыруды дамыту(минералды
тыңайтқыштар,өсімдіктер мен малдарды химиялық қорғау
құралдарын қолдану)
• Ауыл шаруашылығын мелиорациялау
• Ауыл шаруашылығына мамандар даярлауды жетілдіру
• Айналым құралдарын пайдаланудың экономикалық
тиімділігін арттыру жолдары:
• Ауылшаруашылық өндірістің еңбек заттарының сапасын жақсарту
және өзіндік құнын төмендету
• Құралдарды сақтау және үнемдеп пайдалану
• өндіріс технологиясын жетілдіру
• Айналым құралдар құрылымының оңтайлы болуын қамтамасыз
ету
• Айналым құралдарды нормалауды жетілдіру
• Өндірістің мамандандырылуын тереңдету және
шоғырландырылуын дамыту
• Айналым құралдарының бір айналымы уақытын қысқарту
• Ауылшаруашылығына ғылыми-техникалық прогресс жетістіктерін
енгізу
• Еңбекті ұйымдастыру мен материалдық ынталандыруды
жетілдіру
– Ауылшаруашылық өндірісінің экономикалық тиімділік
көрсеткіштері.
• Пайда – бұл ауылшаруашылық өнімді сатудан түскен
түсім мен оның толық өзіндік құнының айырмасы.
• П= Тс(ТӨ) – ТӨҚ,
• Мұнда: П – пайда,
• Тс(ТӨ) – а/ш өнімді сатудан түскен түсім, яғни
тауарлы өнім құны,
• ТӨҚ – сатылған өнімнің толық өзіндік құны.
• Өндірістің рентабельділік деңгейі - өнімді сатудан
түскен пайданың сатылған өнімнің толық өзіндік
құнына проценттік қатынасы.
• Р = П/ТӨҚ*100%
Пайдаланылатын әдебиеттер тізімі:
1. ҚР Констетуциясы, Алматы, “Дәуір”, 1995 ж
2. ҚР “Шаруа (фермер) қожалығы туралы заңы” Алматы 1998 ж
3. ҚР Жер кодексі Астана 2003 ж
4. ҚР Еңбек Кодексі, Астана, желтоқсан 2007 ж
5. Абдельдина Л.И., Абдельдин С.С., “Экономика предприятия” Алматы,
2004 ж
6. Әлжанова М.Ш. Инвестициялауды жобалау. Алматы 2006 ж
7. Белгібаев Қ.М.”Ауыл шаруашылық экономикасы” Оқулық Алматы,
Қайнар 1991 ж
8. Бельгиббаева К.М. “Экономика агарного сектора” Учебные пособие 2001
ж
9. Ертазин Х.Е.”Становление и развитие агробизнеса в Казакстане ”
Алматы, 1999 г.
10. Есполов Т.И., Белгібаев Қ.М. Сулейменов Ж.Ж. “Аграрная экономика”
Алматы, 2005 ж
11. Коваленко Н.Я. “Экономика сельско хозяйства”М.: ЮРКНИГА, 2004 ж-
384с.

Ұқсас жұмыстар
Қоғамдық өндірістің нысандары
Ауыл шаруашылығының даму процессі
Ауыл шаруашылығы
Бағаны белгілеу және бағалар жұйесі
ҚОЙ ЕТІ ЕШКІ СҮТІ
Балық өңдеу
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ІЛІМ ТАРИХЫ
Аграрлық өндірістің жер ресурстары және оларды пайдалану тиімділігін арттыру жолдары
Егістік жерлер өнімділігін көтеру және орналастыру жұмыстық жобасы
Сүтті мал тұқымын өсіретін фермалар ашу
Пәндер