КОРПОРАТИВТІК ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ
Презентация қосу
КОРПОРАТИВТІК
ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ.

Орындаған:Даулетиярова З.
ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУ
Тәуекелді басқару

Тәуекелді бақылау Бөлшек
тәуекел
департаменті
департаменті

Банктің директорлар
кеңесі
БАНКТІҢ ТӘУЕКЕЛ
КОМИТЕТІ.
Міндеттері:
Тәуекелдерді басқару саясатының
мақсаттары мен міндеттерін
анықтау.
Тәуекелдерді басқару тетіктері мен
құралдарын әзірлеу
Тәуекелдер мониторингі және Банк
қабылдайтын тәуекелдің
дұрыстығын бағалау
ТӘУЕКЕЛДІ БАСҚАРУДЫҢ
КЕШЕНДІ ӘДІСІ
Диверсификациялау;

Лимиттеу;

Түрлі қорғаныс тетіктері;

Хеджирлеу құралдары:
ТӘУЕКЕЛ ТҮРЛЕРІ.

Несиелік
Нарықтық
Операциялық
НЕСИЕЛІК ТӘУЕКЕЛДІ
БАСҚАРУ:
Несиелік тәуекелдер басқарудың тиімді жүйесі Банктің несие
қоржыны сапасының жоспарлы деңгейін сақтауына мүмкіндік
береді.

Несие қоржынының сапасын жақсарту
жөніндегі жұмыс мынадай бағыттар
бойынша жүргізіледі:
Несиелік тәуекелдерді бағалау ісін және
мониторингін жетілдіру
Заемшылардың ішкі несие рейтингтері
жүйесін жетілдіру
Проблемалы активтерді басқару ісін
жетілдіру, сот ісін және соттан тыс
жұмыс жүргізу.
НАРЫҚТЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ
БАСҚАРУ.
Нарықтық тәуекелдерді бағалау мен мониторинг
жалпы VaR әдістемесі арқылы жеке құрал мен
қоржынға қатысты жүргізіледі.

VaR көрсеткішін бағалау үшін талдаудың негізгі
үш әдісі қолданылады:
Коварияциялық әдіс
Тарихи модельдеу әдісі
Стохастикалық модельдеу әдісі.
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДІ
БАСҚАРУ.
Операциялық тәуекелді банктің меншікті капиталы
мен тұрақты жұмысының сақталуын қамтамасыз
етуіне болатын деңгейде қолдап отыру
мақсатында операциялық тәуекелдерді басқару
жөнінде саясат әзірленген.
МІНДЕТТЕРІ:

Тәуекел объектілерін анықтау және бірегейлендіру:
Тәуекелдерді бірегейлендіру және талдау:
Тәуекелдердің мониторингі:
Операциялық шығын туралы дерек жинау:
Тәуекелдерді өлшеу:
Тәуекелді төмендетуді қабылдау туралы шешім:
Операциялық тәуекел бойынша есеп әзірлеу.
Назар
аударғандарын
ыз үшін
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Холдинг
Қаржы менеджменті
Кәсіпкерліктегі тәуекел менеджменттің негіздері
Квазимемлекеттік борыш
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер жайында
Тәуекелді бағалау
Тәуекелді бағалау алгоритмі
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер
Кәсіпкерлік қызметтегі қауіптер
КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ
Пәндер