Мұнайды ұңғымадан бұрғылау
Презентация қосу
Курстық жұмыс тақырыбы:
Мұнайды ұңғымадан
бұрғылау

Қабылдаған : х.ғ.к , доцент
Уркимбаева.П.И
Орындаған : Айты Қали
тобы :ОЗХТ-304Қ
Ұңғымалар
2-сурет. Роторлық жәнетурбиналык тәсілдермен және
электрбұрғы көмегімен ұңғымаларды бұрғылау
қондырғысы:
1— қашау; 2 — бұрғылау құбырлары; 3 — ауыстырғыш: 4-
ротор; 5 - жетекші құбыр; 6 — вертикальды люг; 7 — ілгек;
8 — белдік блок, 9 -- белдік арқан; 10 —шығыр; 11 —
шығыр мен ротор даигательдері: 12 — бұрғылау сорғысы;
13 сорғы двигателі; 14 —кабылдау сыйымдылығы; 15 —
науа; 16 — андайтын кұбыр: 17 - бұрғылау күбыршегі; 18
забой двигателі ( роторлық бұрғылау кезінде
Крлданылмайды): 19 мұнара; 20 — шеген құбырлар; 21
шеген құбырлар айналасындағы цементтік қоршау: 22 ---
3-сурет. Ұңыманың екі бағаналы конструкциясы:
D1. D2, d3 —- кондуктор астында, аралык және пайдалану
бағаналарын бұрғылау кезінде пайдаланатын сәйкес
қашаулар диаметрлері; d1,. D2,, d3. d4 – аралық және
пайдалану бағаналарын, кондуктор бағытының диаметрі;
һ1, һ2 ,һ3 һ4- бағыт, кондуктор. аралык және пайдалану
бағаналарының сыртында кұбырдан тыс кеңістіктегі
цементтеу аралыктары; L1,L2, L3,L4- бағытты кондукторды,
аралық және пайдалану бағаналарын түсіру тереңдіктері
Бұрғылау бағанасы
Бұрғылау қондырғысы

Ұқсас жұмыстар
Бұрғылау жару жұмыстарының есептеу паспорты
Бақылау ұңғымасы
Қазақстан Республикасының мұнай кешені жайлы
Көміртек оксид азот оксид азот оксид
Баку мұнайы 1917 жылға дейін
Бұрғылау қондырғыларының Негізгі ұғым мұнай бергіштікті жұмыс істеу принципін меңгеру арттыру жолдарын анықтау
ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ
Қазақстан Республикасының мұнай өндеу өнеркәсібі экономикасы
Қазіргі Атырау мұнай өңдеу зауыты
Мұнай фракцияларының крекингі
Пәндер