Айналым қаржысы туралы
Презентация қосу
Айналым
қаржысы
Орындаған: Оразбаева А.М. (ФН-
305)
Тексерген: Алимжанова А.М.
Айналым
қаржысы – бұл
ақшалай формада
айқындалатын
айналым қорлары
мен айналыс
қорларының
жиынтығы.
Айналым
қорлары өндіріс
процесіне қатысса,
Айналым қорлары – бір
цикл ішінде толығымен
тұтынылатын еңбек
заттары. Айналым
қорлары өз құнын дайын
өнімге бірден түсіреді
және өзінің натуралдық
заттық формасын
өзгертеді.
Айналым қаржысының құрамы
Айналым қорлары Айналыс қорлары
Өндірістік қорлар Аяқталмаған Болашақ Дайын өнім Жіберілген, бірақ әлі Қосымша қорлар
өндіріс мерзімнің төленбеген өнім
шығындары

Шикізат, Жұмыс Жаңа өнімдерді Тексеруден Кәсіпорын есеп Кассадағы ақша,
материалдар, запас орындарында құрастыруға, өткен және шотына төлемі әлі есеп шоттағы ақша,
бөлшектер және т.с.с қалған өндіріс ғылыми- қоймада түспеген, бірақ дебиторлық
процестегі еңбек зерттеу, орналасқан жөнелтілген өнім қарыздылық және
заттары тәжірибе дайын өнім т.с.с
жұмыстарға
арналған
шығындар,
болашақ мерзім
өзіндік құнына
кіреді.
Айналым қорлары үздіксіз қозғалыста
болып үш кезеңнен өту
қажет:
Өндірістік кезеңнен

Тауарлық кезеңнен

Ақшалай кезеңнен
Айналым қаржысы екі бөліктен тұрады:
Тұрақты • (синонимы: ағымдағы
активтердің жүйелі бөлігі) —
айналым бүкіл операциялық цикл ішінде
олардағы қажеттілік мөлшері
капиталы салыстырмалы тұрғыдан тұрақты
болатын ағымдағы активтер.

Өзгермелі • (вариацияланатын ағымдағы
активтер) — операциялық
айналым циклдың ең шиеленісті
кезеңдерінде олардағы
капиталы қажеттілік пайда болатын
ағымдағы активтер бөлігі.
Ағымдағы міндеттемелер — мерзімі бір жылдан
артық болмайтын қарыздар.

Таза айналым капиталы — ағымдағы активтер мен
ағымдағы міндеттемелер арасындағы айырмаға тең
болатын көрсеткіш. Оның жетіспеушілігі
компанияның жойылуына әкелуі мүмкін. Бұл
көрсеткіштің деңгейі компания қызметінің
тәуекелділігімен және рентабельділігімен тығыз
байланыста болады.
Қорларға басқару саясатын
оңтайландырғанда келесі есепке алынады:

тапсырыс жасалғанда
қолданылатын қор
деңгейі;

қорлардың минимальды
мүмкін деңгейі (сақтық
қор);

тапсырыстың оңтайлы
партиясы.
Айналым қаржының қалыптасу көздері:
Өзіндік айналым
қаржысы
Келтірілген қаржы
Айналым қаржысының пайдалану
тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер

Айналым капиталын
басқару
Өзіндік айналым қаржысы

АҚ нормалау – айналым қорларының минимальды
қажет, экономикалық тұрғыдан дәлелденген деңгейін
анықтау процесі. Норма көбінесе күндермен есептелінеді
АҚ нормативі— кәсіпорын жұмысының үздіксіздігін
қамтамасыз ететін ақшаның минимальды сомасы.
АҚ нормасы келесі формула бойынша анықталады
(Нақ):

Мұндағы, Тағ — ағымдағы қор (ең үлкен үлес
алатын қор); Стр — сақтық қор; Тран —
транспорттық қор; Техн — технологиялық қор;
Пр — қабылдау уақыты.
Айналым қаржысының пайдалану тиімділігін
сипаттайтын көрсеткіштер:
1. Бір айналым ұзақтығы (До)

мұндағы Со — мерзім ішінде АҚ
қалдықтары; Тпер — мерзімдегі
күндердің саны; Vреал — өткізілген өнім
көлемі.
2. Айналымдылық коэффициенті
белгілі бір мерзім ішінде АҚ
жасаған айналым саны
3. АҚ тиеу коэффициенті,
өткізілген өнімнің 1 теңгесіне
шаққандағы АҚ сомасын
көрсетеді
Қорларға оңтайлы басқару жүргізу үшін
мыналар қажет:
жоспарлы мерзімге шикізаттағы жалпы
қажеттілікті анықтау;
шикізатқа тапсырыс берудің оңтайлы
партиясын және тапсырыс жасау мерзімін
мерзім сайын түзетіп тұру;
шикізатқа тапсырыс беруге және оны
сақтауға кеткен шығындарды мерзім сайын
түзету және салыстырып тұру.
Қорларды сақтау жағдайларын бақылап тұру;
Жақсы есеп жүргізу жүйесін қолдану.
НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
КӘСІПОРЫННЫҢ АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫСЫ
Айналым қаржысы
Компанияның қаржысы
Кәсіпорынның өндірістік қорлары»
Кәсіпорын және оның негізгі өндірістік қорлары
Қаржы жүйесін ұйымдастыру
Бағалы қағаздардың жіктелуі
ҚАРЖЫ ЖАЙЛЫ
Ақша қорларының жиынтығы
Қаржыға кіріспе
Пәндер