ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПОРЫНДАҒЫ МЕНЕДЖЕРДІҢ ПРИНЦИПТЕРІ, ФУНКЦИЯЛАРЫ


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
Менеджердің негізгі қағидалары
Менеджерлерге тән дағдылар мен
қабілеттер
Америка менеджмент мектебі
Менеджер деген сөздің өзі ағылшын
тілінен шыққан ол бір нәрсені реттеу, бір
нәрсені меңгеру, басшылық ету деген
сөз. Менеджер ең кең тараған түрі. Ол
басқару түрі экономикамен
шұғылданатын заң және басқада
мәселелерді жақсы білетін адам. Әр елде
менеджерлерге түрліше анықтама
беріледі. Американдықтардың
түсінігінше мұндай адамдардың,
міндетіне өзіне бағынатын белгілі
қызметтердің нақты жұмыстарын
ұйымдастыру жатады.
Европалықтардың түсінігінше
менеджер қазіргі тәсілдерді
басшылыққа ала отырып нақты
жұмысты ұйымдастыратын адам.
“Менеджер бұл жауынгер ” оған
қателесуге болмайды. Өзінің жеке
мүддесін фирма мүддесіне
бағындыра білдіруге өзінің
жанұясы фирманың гүлденуі үшін
күресуі тиіс.
Жапонияда менеджер мектебінің негізгі
жапон корпорацияларын болашақ
басшыларын даярлайтын арнайы оқу
орның жүздеген тыңдаушылары осы
өсиетті қайталайды. Менеджердің
табиғатына Друкер осындай сипаттама
береді. Оның пікірінше менеджер арнайы
екі міндетті атқарады және ол міндеттер
әскер кәсіпорын жұмыскерлерінде еш
қайсында жоқ.
1. Қолда бар ресурстардан нағыз тұтас
өндіріс құру.
2. Кез-келген шешімді қабылдау іс-
әрекетке кіріскенде.
Минцбург бойынша
менеджерлер рөлі
1. тұлғааралық рөлдер
• Басшы (әлеуметтік,
құқықтық)
• Көшбасшы –
қоластындағы
жұмысшыларды
ынталандыруға
жауапты.
• Байланыстырушы
звено – адамдармен
жұмыс
2. Ақпараттық рөлдер.
Ақпаратты қабылдау – сыртқы ортадан
ақпарат алу
Ақпаратты таратушы – ақпаратты
тасымалдайды
Өкіл – жоспардан тыс ақпаратты
таратушы
3. Шешім қабылдау барысындағы рөлдер
Кәсіпкер – жаңа жобаларды тауып
құрастырады
Қателерді жоюшы – қателерді жөндейді
Ресурстарды бөлуші – маңызды
шешімдерді қабылдайды
Келісімдер жүргізуші – келісім жүргізу
жауапты
Менеджер функциялары:
Мәселені анықтау
Мәселені шешу
Персоналмен жұмыс
Келісімдер жүргізу
Барлық менеджмент үшін олардың қызмет
орнына қарамастан ортақ қызмет болады.
А) Менеджер іскер кәсіпорын мақсатын
орындайды. Сол мақсатын орындау үшін не
істеу керектігін ойластырады.
Ә) Менеджер ұйымдастырушы болуы қажет.
Б) Менеджер көтермелеу шараларын
қамтамасыз ететін тығыз байланыс
орнатады.
В) Менеджер ұйым іс- әрекетін талдайды,
нормалауды белгілейді.
Г) Менеджер адамның қызмет жағынан
кемелденіп, жоғарлатуын қамтамасыз етеді.
Менеджерлік шеберліктің маңызды
жақтарының бірі – келіссөз жүргізе
білуі - әріптесінің мүддесін өз
мүддесіне сәйкестендіре білетін өнері
болуы тиіс. Мұның өзі әсіресе
қарамағындағы адамдарға әкімшілік
билік жүргізе алмайтын басшылар үшін
де, сондай –ақ сырттан шикізат
жеткізушілермен қарым-қатынас
орнату үшін де аса қажетті жағдай.

Ұқсас жұмыстар
Амортизация әдістері
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҮЙЕСІ. БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМЫ
Лидер менеджер
КӘСІПТІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПОРЫНДАРЫНДАҒЫ МЕНЕДЖМЕНТ
Ұйымды басқару негіздері
Менеджер мен менеджменттің қазіргі заманғы ұйымдар үшін маңыздылығы
Кәсіпкерлік пәніне жалпы шолу
Менеджмент туралы
Менеджердің жауапкершілігі
Пәндер