БТА Сақтандыру компаниясы туралы


Бұл презентацияның бағасы: 400 теңге


Презентация қосу
“БТА Сақтандыру
компаниясы”
БТА Сақтандыру компаниясы
«БТА Сақтандыру» БТА Банкі ЕК» АҚ компаниясы Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес 1998 жылы тіркелген, ал 2003 жылы заңнама талаптарына сәйкес
қайта тіркеуден өтті. Қазіргі уақытта компания акционерлік қоғам нысанында қызмет
атқаруда.
БТА Сақтандыру» БТА Банкі ЕК» АҚ – автомобильдерді, пәтерлерді, шағын
кәсіпкерлік субъектілерінің мүлкін сақтандыру сияқты сақтандыру түрлеріне
маманданған Қазақстандағы алғашқы компания.
«БТА Сақтандыру» БТА Банкі ЕК» АҚ іскерлік беделі
• — «БТА Сақтандыру» БТА Банкі ЕК» АҚ 2006 жыл қорытындылары бойынша
сақтандыру нарығында 4-орын алды, нарықтағы үлесі - 9%.
• — Компания – автосақтандыру нарығында көшбасшы, нарықтағы үлесі - 15%.
• — Компанияның ерікті сақтандырудың 14 класы бойынша және міндетті
сақтандырудың 7 класы бойынша сақтандыру қызметін атқаруға лицензиялары бар.
• — Компанияның сақтандыру қызметтері – Қазақстан Республикасының 30 негізгі
аймағында қол жетімді.
• — Компанияның негізгі акционері – Қазақстан мен ТМД ірі банк – «БТА Банкі».
• — Компанияның жарғылық капиталы — 1 364,0 млн. теңге.
• — «БТА Сақтандыру» БТА Банкі ЕК» АҚ – Қазақстан Республикасындағы сақтандыру
төлемдерін кепілдендіру қорының №1 қатысушысы.
Міндеттері Мақсаты

Автосақтандыру, мүлікті және жауапкершілікті Қазақстанда бөлшек сақтандыру
сақтандыру саласында қол жетімді және нарығында көшбасшы болу, әрбір
қажеттіліктерге жауап беретін қызметтер ұсыну клиенттің, іскер әріптестің алдында
арқылы Қазақстандағы азаматтар мен міндеттерін орындайтын сенімді әрі
корпорациялардың қаржылық жағдайын қорғау. салиқалы сақтандырушының беделін
• — Компаниямыз күтпеген оқиғалар басталғанда
растау.
клиентке қаржы шығындарын қысқартуға көмектеседі.
• — Компаниямыз еліміздегі өркениетті сақтандыру Компанияның бар күші клиенттерге
нарығының дамуына өз үлесін қосуда. жан тыныштығы мен ертеңгі күнге деген
сенімге ие болуына көмектесетін жоғары
• — Компаниямыз сақтандыру мәдениетін дамыту сапалы сақтандыру қызметтерін ұсынуға
бойынша шаралар өткізуде. бағытталған.
• Өз жұмысымызда келесі қағидаттарды басшылыққа
аламыз: Сақтандыру қызметтеріміз
• — Сақтандырудың мәні мен болашағына берік сену. рахаттандырып, көңіл-күйіңізді
• — Кәсіби болу – нарықта жұмыс істеу кезіндегі негізгі көтеретіндігін білеміз.
фактор.
• — Әрбір Клиентпен ұзақ мерзімді ынтымақтастықта Ұзақ ойлануға болмайды, уақыт өтіп
болуға ұмтылу. жатыр. Еркіндік пен тыныштыққа қол
жеткізуге болатын өркениетті әдістерді
• — Жоғары сапалы қызметтер ұсыну. қазір-ақ пайдалануға болады, пайдалану
• — Бизнесте ілгерінді, ең тиімді технологияларды керек те!
қолдану.
• — Компанияның жоғары дамыған корпоративтік Өздеріңізден басқа ешкім де Сіздерді
мәдениетін және қызметкерлердің біліктілігін тұрақты тыныш болашақпен қамтамасыз етпейді.
жоғарылатып отыру.
• — Компания беделінің тұрақты болуын қолдау.
Компанияның клиенттері
БТА Сақтандыру компаниясының
жеке тұлғаларға көрсететін

қызметтері
Автосақтандыру түрлері
• VIP Каско
• Автомобиль көлiгi иелерiнiң АҚЖ
• Автосақтандыру
• Банк АВТО
• Екі тарапты сақтандыру
• Люкс
• Стандарт
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей сақтандыру қаржыны қорғаудың тиімді әрі үнемді түрі
болып табылады. «БТА Сақтандыру» ТұранӘлем Банкінің ЕК» АҚ қажеттіліктеріңізге жауап
беретін автомобиліңізге арналған сақтандыру қорғауын таңдай аласыз.
• Өнімдеріміз:
• — Автомобиль көлiгi иелерiнiң АҚЖ
• — Автосақтандыру: 2%, 3%, 3.5%
• — Банк авто – кредитке алынған автоны сақтандыру
• — Екі тарапты сақтандыру
• — Стандарт
• — Люкс
• — VIP Каско
Сақтандыру сыныбы Келіп түскен Сақтандыру төлемдері
сыйлықақы

Автокөлікті
457`616`000 110`681`000
Теміржол көлігін
27`519`000 -
Әуе көлігін
124`923`000 -

Су көлігін
44`718`000 -

Жүктерді
537`811`000 14`713`000
«VIP Каско» автокөлікті сақтандыру
бағдарламасы
Сақтандыру объектілері
2000 жылғы 1 қаңтардан кейін шығарылған жеңіл автомобильдер (рулі сол жатқа
орналасқан).
Сақтанушы
Жеке тұлға – келесі шарттардың біріне жататын VIP клиент:
— 3 000 000 (үш миллион) теңгеден асатын құны бар автомобильге ие адамдар;
— Корпоративті клиенттеріміз болып табылатын компаниялардың басшылары,
басшыларының орынбасарлары (олардың жұбайлары);
— БТА холдингінің басқа компанияларының VIP клиенттері немесе БТА холдингі
компанияларының бірінің корпоративті клиенттері болып табылатын
ұйымдардың басшылары болып табылатын жеке тұлғалар.
Пайдаланылу мақсаттары
Жеке мақсаттарда, негізгі жұмыс орны бойынша – қызметтік мақсаттарда, бұған
автокөлікті такси ретінде қолдану жатпайды.
Сақтандыру жағдайлары
Кез келген оқиғалар нәтижесінде, атап алғанда келесілердің нәтижесінде
сақтандырылған көлік құралына шығын келтіру немесе жоғалту сақтандыру
жағдайы болып табылады:
«Бүліну» тәуекелі «Жоғалту» тәуекелі
нәтижесінде автомобиль көлігін қалпына автомобиль көлігінің ұрлануын, тоналуын,
келтіруге болатын және мақсатты жойылуын немесе қалпына келтіру сомасы
автомобиль көлігінің нарықтық құнының
болатындай автомобиль көлігінің 80% асатын бүлінуін қамтиды
бүлінуін қамтиды. Яғни, төмендегідей Пайда алушы
негізгі сақтандыру жағдайларын Сақтанушы
қамтитын кез келген оқиғалар Сақтандыру аумағы
нәтижесінде сақтандырылған Қазақстан Республикасы
автокөліктің бүлінуі жабылады: Сақтандыру сомасы
— жол-көлік апаты (ЖКА); Сақтандыру сомасы КҚ нарықтық құнына тең.
Автокөліктің нарықтық құны «Моторное
— өрт, жарылыс; Бюро» ЖШС мамандары жүргізген
бағалау актіне сәйкес немесе автосалоннан
— табиғат апаттары; автокөлікті сатып алу-сату шартының
— түрлі бөтен заттардың (қар, мұз, ағаш, негізінде (автосалоннан алынған автокөлік
тексерілмейді) анықталады.
бұтақ, ғимараттардың бөліктері,
Сақтандыру шарттары
терезеден тасталған заттар) құлауы,
Келесідей сақтандыру жағдайларының
аударылуы, қозғалмайтын немесе нәтижесінде Сақтанушыға мүліктік
қозғалып келе жатқан заттарға шығын келтірілген жағдайда айдап
(имараттар, кедергілер, жан-жануарлар, кетуден басқа «бүліну» тәуекелі бойынша
шығын ЖПБ (*1) құжаттар берілмей
ағаштар) жүру (соғылу); төленеді:
— үшінші тұлғалардың заңға қайшы
әрекеттері, айдап кету, бұзақылық,
мүлікті қасақана жою;
Мүлікті сақтандыру:
• Алтын полисі
• Апат полисі
• Бизнесім
• Бутигім
• Ипотекалық сақтандыру
• Күміс полисі
• Қола полисі
Жеке клиенттерге:
— Алтын полисі – жеке тұлғалардың мүлкін сақтандыру
— Күміс полисі - жеке тұлғалардың мүлкін сақтандыру
— Қола полисі - жеке тұлғалардың мүлкін сақтандыру
Шағын және орта бизнес субъектілері үшін:
— Бизнесім - шағын бизнес субъектілерінің мүлкін сақтандыру
— Бутигім– тауарды сақтандыру
Жеке клиенттер және шағын кәсіпкерлік субъектілері шарт жасай
алатын қосымша бағдарламалар:
— Апат полисі - көршілердің алдындағы жауапкершілікті
сақтандыру
— Ипотекалық сақтандыру - ипотекалық кредиттеу кезіндегі
сақтандыру
Ертең әрбір бақытты сәтті тыныш өткізу үшін бүгіннен
ойланыңыз!!!
“Алтын полис”
«Алтын полисі» сақтандыру бағдарламасы бойынша нені сақтандыруға болады?
— үй, пәтер;
— жылжымалы мүлік, атап алғанда: жиһаз, аудио, бейне- техника, тұрмыстық техника, компьютерлік техника,
басқа жабдықтар.
Мүлкіңізді неден сақтандыра аласыз?
— өрт, найзағай жарқылы, жарылыс;
— су құбыры, канализациялық, жылыту жүйелерінің істен шығуы нәтижесінде сумен бүліну және көрші
ғимараттардан судың басуы;
— табиғат апаттары, атап алғанда су басу, сел, қар көшу, опырылып құлау, ала құйын, дауыл, үзілістерде 22 м/с
және одан көп жылдамдықты ауадағы табиғи процесстерден туған ауа массаларының басқа қозғалысы;
— құлыптарды немесе басқа да құлыптау құрылғыларын, есіктерді немесе терезелерді бұзу арқылы үй-жайға
кіріп, ұрлау, тонау;
— үшінші тұлғалардың заңға қайшы әрекеттері (бөтен мүлікті қасақана жою, бұзақылық);
— ұшатын аппараттар мен сынықтарының құлауы.
Бағдарламаның артықшылықтары:
— Шарт жасау жылдамдығы мен қарапайымдылығы.
— Сақтандыру шарты сақтандыру сомасы аяқталғанға дейін күшінде болады.
— Сақтандыру жағдайы болып, сақтандырылған тұрғын үй тұруға жарамсыз деп табылса, компаниямыз 75 000
теңге мөлшерінде ұқсас тұрғын үй бойынша қосымша шығындарыңызды жабады.
Мүлкіңіз қандай сомаға сақтандырылады?
Мүлкіңіз сақтандырылатын сома сақтандыру шартында аталған мүліктің нарықтық құнына тең.
“Бутигім”
Бизнесіңіздің қаржы тұрақтылығы көптеген факторларға байланысты ... Бірақ ең бастысы
ісіңізде – тауарыңыз. Тауармен бір нәрсе бола қалса, бизнеске салған ақшаңызды
жоғалтасыз.
Ұсынымыздың артықшылықтары
— Сақтандыру өнімі жеке тұлғалар мен шағын бизнес субъектілеріне арналған.
— Өз бизнесіңізді өрт, найзағай жарқылы, жарылыс, су құбыры, канализациялық, жылыту
жүйелерінің істен шығуы нәтижесінде сумен бүліну және көрші ғимараттардан судың
басуы нәтижесінде тауардың бүліну, жойылу, жоғалу немесе құртылу сияқты негізгі
ықтимал тәуекелдерден қорғауды ұсынамыз.
— Сақтандыру тауар тексерілмей, тіркеуге алынбай сақтандырылады.
Нені сақтандыра аласыз?
Азық-түліктен басқа кез келген тауарды, сондай-ақ контейнер, бутик, т.б. сияқты басқа да
жылжымалы мүлікті сақтандыра аласыз.
Тауарыңыз қандай сомаға сақтандырылады?
250 000 теңге, 500 000 теңге, 750 000 теңге немесе 1 000 000 теңге сомасы шегінде
тауарыңызды сақтандыратын соманы өзіңіз таңдай аласыз.
Басқа мүлік бойынша сақтандыру сомасы шынайы құны мөлшерінде белгіленеді.
Сақтандыру жағдайы басталғанда қанша ақша аласыз?
«БТА Сақтандыру» ТұранӘлем Банкінің ЕК» АҚ компаниясы 15 000 теңгеге тең франшиза
сомасын шегеріп, сақтандырылған тауарға келтірілген нақты шығын мөлшерінде ақша
төлейді. Сақтандыру төлемі тауарыңыз сақтандырылатын сомадан аспайды.
“Бизнесім”
Бизнес білім мен қолдан бір нәрсенің келуін ғана емес, жаныңды салуды талап етеді. Сүйікті іс – сүйікті балаң
іспеттес. «Аурулардан», тәуекелді жағдайлардан, кездейсоқ қиындықтардан қорқамыз ...
Нені сақтандыруға болады?
— жылжымайтын мүлік;
— жылжымалы мүлік, атап алғанда, жиһаз, аудио-, бейне- техника, тұрмыстық техника, компьютерлік техника,
басқа жабдық.
Мүлкіңізді неден сақтандыруға болады?
— өрт, жарылыс, найзағай жарқылы;
— су құбыры, канализациялық, жылыту жүйелерінің істен шығуы нәтижесінде сумен бүліну және көрші
ғимараттардан судың басуы;
— табиғат апаттары, атап алғанда су басу, сел, қар көшу, опырылып құлау, ала құйын, дауыл, үзілістерде 22 м/с
және одан көп жылдамдықты ауадағы табиғи процесстерден туған ауа массаларының басқа қозғалысы;
— құлыптарды немесе басқа да құлыптау құрылғыларын, есіктерді немесе терезелерді бұзу арқылы үй-жайға
кіріп, ұрлау, тонау;
— үшінші тұлғалардың заңға қайшы әрекеттері (бөтен мүлікті қасақана жою, бұзақылық);
— ұшатын аппараттар мен сынықтарының құлауы.
Мүлкіңіз қандай сомаға сақтандырылады?
Мүлкіңіз сақтандырылатын сома сақтандыру шартын жасаған кездегі оның шынайы құнынан артық болмайды.
Сақтандыру төлемінің мөлшері қалай анықталады?
— Сақтандыру төлемі ауыстырылатын бөлшектердің амортизациялық ескіруі, бүлінген мүліктің бұдан былай
қолдануға жарамды қалдықтары, франшиза сомасы шегеріліп, тәуелсіз сарапшылар анықтаған келтірілген
шығын мөлшерінде төленеді.
— Шығын мөлшері Шарт жасау кезінде бүлінген мүліктің шынайы құны есепке алынып анықталады.
«Күміс полис”
Бағдарламаның артықшылықтары:
— Шарт жасау жылдамдығы мен қарапайымдылығы.
— Жылжымайтын мүлік тексерілмей сақтандырылады.
— Сақтандыру жағдайы болған жағдайда шығындар сомасы сақтандыру сомасының
50% және одан көп пайызын құраса, жоғалған жылжымалы мүлікті қалпына
келтіруге 150 000 теңге мөлшерінде өтемақы аласыз.
— Сақтандыру жағдайы болып, сақтандырылған тұрғын үй тұруға жарамсыз деп
табылса, компаниямыз 75 000 теңге мөлшерінде ұқсас тұрғын үй бойынша
қосымша шығындарыңызды жабады.
Жылжымайтын мүлікті неден сақтандыруға болады?
— өрт, жарылыс, найзағай;
— су құбыры, канализациялық, жылыту жүйелерінің істен шығуы нәтижесінде сумен
бүліну және көрші ғимараттардан судың басуы;
— табиғат апаттары, атап алғанда су басу, сел, қар көшу, опырылып құлау, ала құйын,
дауыл, үзілістерде 22 м/с және одан көп жылдамдықты ауадағы табиғи
процесстерден туған ауа массаларының басқа қозғалысы;
— ұшатын аппараттар мен сынықтарының құлауы.
Жылжымайтын мүлкіңіз қандай сомаға сақтандырылады?
Пәтерді немесе үйді сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының мөлшері 1
шаршы метр үшін 25 000 теңгеге тең, соған сәйкес жалпы сақтандыру сомасы 1
шаршы метр құнын пәтердің немесе үйдің жалпы ауданына көбейту арқылы
анықталады.
Апат полисі
«Апат полисі» сақтандыру бағдарламасы – үшінші тұлғалардың өміріне зиян
немесе мүлкіне шығын келгені үшін олардың тарапынан берілетін шағым-
талаптардан сенімді қорғау.
Не сақтандыру жағдайы болып табылады?
Сақтанушының сақтандырылған жылжымайтын мүлікті пайдалану нәтижесінде
келесі себептер бойынша зардап шеккен деп танылған тұлғалардың өміріне,
денсаулығына және/немесе мүлкіне келтірілген зиянды өтеу бойынша
сақтанушының азаматтық-құқықтық жауапкершілігінің басталу фактісі
сақтандыру жағдайы болып табылады:
— сақтанушының жылжымайтын мүлкінде болған өрттен, жану өнімдерінен, өрт
көндіру құралдарымен бүліну;
— сақтанушының жылжымайтын мүлкінде болған су құбыры, канализациялық,
жылыту жүйелерінің істен шығуы нәтижесінде сумен бүліну.
Сақтандыру төлемін қалай алуға болады?
Сақтандыру төлемін зардап шеккен тұлға, ал ол қайтыс болғанда Қазақстан
Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес зардап шеккен тұлғаның
қайтыс болуына байланысты зиянды өтеу құқығына ие тұлға алады.
Жауапкершілікті қандай сомаға сақтандыруға болады?
1 000 000 теңгеден 10 000 000 теңгеге дейінгі шекте жауапкершілігіңізді
сақтандыра алатын соманы өзіңіз таңдайсыз.
“Қола полисі”
«БТА Сақтандыру» ТұранӘлем Банкінің ЕК» АҚ компаниясының «Қола
полисі» - пәтеріңізді не үйіңізді сенімді сақтандыру қорғауы.
Өз үйіңізді не пәтеріңізді қандай тәуекелдерден сақтандыра аласыз?
— өрт, жарылыс, найзағай жарқылы;
— су құбыры, канализациялық, жылыту жүйелерінің істен шығуы
нәтижесінде сумен бүліну және көрші ғимараттардан судың басуы.
Бағдарламаның артықшылықтары:
— Сақтандыру полисінің төмен құны.
— Шарт жасау жылдамдығы мен қарапайымдылығы.
— Жылжымайтын мүлік тексерілмей сақтандырылады.
— Сақтандыру жағдайы болғанда шығындар сомасы сақтандыру
сомасының 50% және одан көп пайызын құраса, жоғалған жылжымалы
мүлікті қалпына келтіруге 150000 теңге мөлшерінде өтемақы аласыз.
Жылжымайтын мүлкіңіз қандай сомаға сақтандырылады?
Пәтерді немесе үйді сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасының
мөлшері 1 шаршы метр үшін 20 000 теңгеге тең, соған сәйкес жалпы
сақтандыру сомасы 1 шаршы метр құнын пәтердің немесе үйдің жалпы
ауданына көбейту арқылы анықталады.
.
Заңды тұлғаларға
• Жүктерді сақтандыру
• Мүлік
• Жауапкершілік
• Қызметкерлер
• Қаржы тәуекелдері
• Қайта сақтандыру
Жүктерді сақтандыру Көciпорын мүлікті сақтандыру
Жүктерді сақтандыру саласындағы әріптес болу Басшының басты міндеті – кәсіпорынның тұрақты әрі
туралы ұсынысымызды қабыл алып, кездейсоқ
келеңсіздіктеріңіздің шешімін біздің тұрақты үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету. Оның
міндеттемемізге айналдырасыз! орындалуына көптеген факторлар кедергі келтіруі
мүмкін. Өрттер, табиғат апаттары, техногендік
Компаниямыз жүгіңізді қорғау үшін тәуекелдердің апаттар ... Бұл – табысты кәсіпорынның өзіне де
ыңғайлы және бағасы бойынша сай қисынын орны толмас зиян келтіре алатын оқиғалардың
таңдау мүмкіндігін ұсынады: толық тізімі емес.
— Жүк «А» орын толтыруы шеңберінде
сақтандырылады – «Барлық тәуекелдер». «БТА Сақтандыру» ТұранӘлем Банкінің ЕК» АҚ
— Жүк «В» орын толтыруы шеңберінде мүлікті сақтандыру – тұрақты бизнесіңіздің
сақтандырылады – «Жеке апат тәуекелі» кепілі!
— Жүк «С» орын толтыруы шеңберінде Сақтандыруға қабылданатындар:
сақтандырылады – «Қирау тәуекелі» — ғимараттар мен имараттар;
Сақтандыру сомасы
— технологиялық және басқа жабдық;
Сақтандыру сомасы Сақтандыру шарты бойынша — үй-жайды толық не ішінара әрлеу;
сақтанушы мәлімдеген сақтандыру жүгінің — қоймалардағы шикізат қорлары мен дайын өнім.
құнына тең болады.
Мүлікті келесі негізгі тәуекелдерден сақтандыруға
Сақтандыру сыйлықақысы келесідей факторларға
байланысты болады: болады:
— сақтандырудың орын толтыруын таңдау (тәуекел — өрт, найзағай, тұрмыстық қажеттіліктер үшін
санаты немесе тәуекелдер жиынтығы); қолданылатын газдың жарылуы;
— жүк сипаттамасы; — ұшатын объектілерінің немесе сынықтарының
— сақтандыру аумағы/жүкке ілесу жолы; құлауы;
— тасымалдау үшін қолданылатын көлік түрі;
— табиғат апаттары (жер сілкінісі, вулканның
— әскери күзеттің болуы және шамадан тыс көп жүк
тиеу; атқылуы немесе жер асты отының әсері, көшкін,
— тасымалдау ұзақтығы. таудың жарылуы, дауыл, құйын, бұршақтың
жаууы не су басу);
Жауапкершілік (Міндетті сақтандыру)

• Аудиторлардың АҚЖ
• Зиян келтіргені үшін АҚЖ
• Тасымалдаушының АҚЖ
• Туроператорлардың АҚЖ
• Экологиялық сақтандыру
• Қауіпті объектілердің иелерінің АҚЖ
• Қоршаған ортаны ластағаны үшін АҚЖ

Әрқайсымыздың жауапкершілігіміз бар. Ол көбіне көңіл сүйсіндіреді, бұл табиғи
да, туыстарың үшін жауапты болу табиғи емес деп кім айта алады?

Бірақ жауапкершілік жоспарларыңызды, қалыптасып қалған өмір сүру, бизнес
жүргізу салтыңызды бұзатын жағдайлар да кездеседі ... Кездейсоқтық,
қателер, мұқиятсыздық – бұл үшін Сізді кешірмеуі мүмкін. Олардың
салдарларын болатын жауапкершілігіңізді өзіне алатын «БТА Сақтандыру» АҚ
кәсіби мамандарына сеніп тапсыра аласыз.
Сақтандыру сыныбы Келіп түскен сыйлықақы Сақтандыру төлемдері

Көлік құралдары иелерінің АҚЖ
1`102`292`000 163`095`000
Тасымалдаушының жолаушылар
алдындағы АҚЖ 32`751`000 -
Экологиялық сақтандыру
74`954758`000 561`000
Аудиторлардың және аудиторлық
ұйымдардың АҚЖ 1`414`000 -
Туроператордың және
турагенттің АҚЖ 6`197`000 633`000
Қызметі үшінші тұлғаларға зиян
келтіру қаупімен байланысты 52`341`000 2`230`000
объект иелерінің АҚЖ

Қауіпті объектілердің
иелерінің АҚЖ 1`651`421`000 457`796`000

Барлығы
2`717`294`000 624`315`000
Қызметкерлерге арналған сақтандыру
Ғалымдар – экономистер мен тәжірибелі
бизнесмендер қызметкерлер – кез келген компанияның ең
басты капиталы деген бір пікірге келді.
Қызметкерлеріңіздің жайын ойлаңыз. «Қызметкерлер»
деген сөз өз қуанышы, қайғысы бар, ертеңгі күнге сенімді
болғысы келетін адамдарды білдіреді...

Оларды, денсаулығын қалай сақтап қалуға болады,
қауіптен қалай арашалап қалуға болады? Әріптесіміз болу
туралы ұсынысымызды қабыл алып, кездейсоқ
келеңсіздіктеріңіздің шешімін біздің тұрақты
міндеттемемізге айналдырасыз!
БТА сақтандыру компаниясының ҚҚА ағымдығы
жылы қолданған ықпал ету шаралары

• 12 ақпан 2011 жылы №02-04-33/208
жазбаша міндеттемесі негізінде
«01.01.11ж. жылғы жағдай бойынша
пруденциалдық нормативтер есептілігі
уақытында ұсынылмағаны» үшін
ағымдағы жылдың 14 ақпанына дейін
орындау мерзімімен ықпал ету шарасы
қолданылды.
НАЗАР
АУДАРҒАНДАРЫНЫЗҒА
РАХМЕТ!!!

Орындаған: Алимжанова Ж.М
Ф08К4
Ұқсас жұмыстар
БТА Сақтандыру компаниясы
Евразия сақтандыру компаниясы туралы
Сақтандыру компаниясы
Лондон-Алматы сақтандыру компаниясы
Лондон-Алматы сақтандыру компаниясы жайлы
Жеке сақтандыру туралы
Мүлікті сақтандыру туралы
БТА Банкі
Сақтандыру
Adidas компаниясы
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь