ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИН ҚЫШҚЫЛЫ
Презентация қосу
ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИН
ҚЫШҚЫЛЫ

ӘР КЛЕТКА ЕКІ БӨЛІКТЕН ТҰРАДЫ

ЦИТОПЛАЗМА ЯДРО
Хромосома ДНҚ мен белоктан
құралған күрделі жүйе.
ДНҚ құрамына азоттық негіздер
• АДЕНИН
• ГУАНИН
• ЦИТОЗИН
• ТИМИН КІРЕДІ.
• Азоттық негіздер, дезоксирибоза және
фосфор қышқылы дезоксирибонуклеотид
түзеді, бұларды ДНҚ ның мономерлі тізбегі
болып табылады.
ДНҚ молекуласының екі еселеніп
өсуі
РЕПЛИКАЦИЯ деп аталады.
РНҚ-ның ДНҚ тізбегінде түзілу процесі

ТРАНСКРИПЦИЯ деп аталады.
ДНҚ
Дезоксирибонуклеин қышқылы
(ДНҚ) - тірі жәндіктердің фунциялау
және даму генетикалық
бағдарламасының сақталуына,
ұрпақтан ұрпаққа жеткізілуіне және
жүзеге асырылуына жауапты
нуклеиндік қышқылдардын екі
түрінің бірі.
ДНҚ түрінің әртүрлілігі
Днқ-ң сызықты және сақиналы түрлері болады.
Бактериялық плазмидтер,кейбір бактериялардың хромосомалары
көбіне митохондриялық ж.е хлоропласттық днқ, сүтқоректілерде
вирустардың геномдары қос сақиналы дуплексті днқ молекуласы
түрінде болады. Барлық днқ in vivo жағдайда екі тізбекті бола
бермейді. Ұсақ кейбір бактерялар вирустардың геномдары ,
өсімдіктер мен жануарлар өздерін ковалентті жабық сақиналы
түрде өзін көрсетеді,олар бір тізбекте тұрады.
Барлық біртізбекті са қиналы ДНҚ құрамы: ДНҚ фагы
х174 және М 13 құрамында 5300 және 6000 нуклеотидтер бар
және ұзындығы 1,5-2мк болады. Кейбір репликацияларда әр түрлі
ДНҚ лық вирустар, көбінесе біртізбекті сақинаға айналады. Да, екі
тізбек тіге қатысып отырады, содан кейін біртізбекті сақиналы ДНҚ
вирустарының ұрпағы пайда болады. Генетикалық ақпаратта
экспрессия бқндай геномда екі тізбекті ДНҚ лық фазасында
жүзеге асады., себебі ол тек сол ғана субстрат болады. ДНҚ ның
үшінші реттік құрылымы спиральды және суперспиральды
болады.

Ұқсас жұмыстар
НУКЛЕОТИДТЕРДІҢ АЛМАСУЫ
Нуклейн қышқылы
Вирустардың жіктелу принциптері. Олардың номенклатурасы. Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері, көбею сатылары
Құрамында ДНҚ және РНҚ бар вирустар
Ақуыздың қызметі және қасиеті Ақуыз фолдингі Нуклейн қышқылдарының қызметі және қасиеті ДНҚ пішіні және РНҚ түрлері
транскрипцияның молекулалық негізі
ДНҚ ашылу тарихы
Ақуыз және нуклейн қышқылдары
Нуклеин қышқылдары. Химиялық құрамы
Вирустардың жіктелу принциптері.Олардың номенклатурасы.Вирустардың көбеюінің биогенетикалық ерекшеліктері және көбею сатылары
Пәндер