Компьютерлік вирустар және оған қарсы бағдарламалар
Презентация қосу
Қ.И.Сәтбаев атындағы
Қазақ Ұлттық Техникалық
Университеті
Компьютерлік вирустар және оған қарсы
бағдарламалар

Орындаған:
Тексерген:
Компьютерлік вирустар

Компьютерлік вирустар-өз
көшірмелерін жасап оларды
компьютерлік жүйелер мен
желілердегі әр түрлі
объектілерге немесе
ресурстарға жасырын
енгізіп, қолданушыға
білдірмей зақымдау
жұмыстарын жасайтын
арнайы бағдарламалар тобы.
Компьютерге вирус
жұққандығының негізгі белгілері
1. Кейбір бағдарламалардың
жұмыс істеуінің баяулауы
2. Файл көлемінің үлкеюі
3. Бұрын болмаған кездейсоқ
файлдардың пайда болуы
4. Пайдаланылатын жедел жат
көлемінің кішіреюі
5. Операциялық жүйе жұмысының
кенеттен тұрып қалуы
6. Дискілерге мәлімет
жазылмайтын кезде оған
ақпараттың жазыла бастауы
т.с.с.
Компьютерлік вирустардың
жіктелуі
1. Таралу ортасына
қарай
2. Жұғу тәсілі бойынша
3. Зиянкестік әрекетіне
қарай
4. Алгоритм
ерекшеліктеріне қарай
5. Көлемдерінің
тұтастығына
байланысты
Таралу ортасына
қарай вирустар
желілік, файлдық,
жүктелетін және
файлдық жүктелетін
болып бөлінеді.
Желілік вирустар
компьютерлік желі
бойынша
таратылады.
Файлдық вирустар

Файлдық вирустар Com және Exe
типтегі атқарылатын командалық
файлдарға жұғып тарайды. Осы топқа
макрокомандалар арқылы жазылатын
макровирустар жатады.
Жүктелетін вирустар дискінің жүктелу секторына
немесе винчестердің жүйелік секторына жабысатын,
жұғатын вирустар.
Файлдық жүктелу вирустары файлдарды да жүктелу
секторын да зақымдайды.
Жұғу тәсілі бойынша топталған
вирустар
Резиденттік Резиденттік емес
вирустар жедел вирустар
компьютер
жадыға өзінің
жадысында
бөлігін тұрақты тұрақты
жазып орналаспайды.
орындалатын Сондықтан
бағдарламалар. шектеулі кезеңде
әсер етеді.
Зинкестік әрекетіне қарай
топталған вирустар
Қауіпсіз вирустар компьютер
жұмысына әсер етпейді, тек
дискіге жазылып оның бетіндегі
мәлімет жазылатын көлемді
азайтады.
Қауіпті вирустар компьютер
жұмысына әсер етіп дискідегі
файлдарды жойып жібере
алады.
Өте қауіпті вирустар өздігінен
қатты дискіні форматтап ондағы
мәліметтерді түгелдей жойып
жібереді.
Компаньон вирустар файлдарды
өзгертпейді бірақ ехе файлдары
үшін com типтес қосалқы файл
жасайды.
Паразиттік вирустар өз
көшірмелерін тарату барысында
диск секторларын немесе
файлдарды міндетті түрде
өзгертеді.
Репликаторлар немесе құрт
вирустар. Компаньон вирустар
сияөты компьютерлік желі
бойынша таратылып компьютер
жадындағы басқа компьютердің
адрестерін тауып оларға өз
көшірмесін жібереді.
Вирустардың әсерін жоятын антивирустық
программалар

Файл мәліметтерінің бақылауға
арналған олардың
қосындыларын есте сақтауға
негізделген программалар
Программаға немесе
операциялық жүйеге вирус
жұққан сәтте оларды
анықтайтын резиденттік
программалар
Вирус жұқтырылғаннан кейін
олардың бар екенін анықтайтын
программалар

Ұқсас жұмыстар
Компьютерлік вирустар жайлы
Жүктейтін - операциялық жүйе жүктелгенде негізгі жүктейтін жазбаға немесе жүктейтін секторға жұғатын вирустар
Вирустар және антивирустар
Компьютерлік және биологиялық вирустар
Компьютерлік вирустар.Антивирустық программалар
Компьютерлік вирустар. Антивирустық программалар жайлы
Компьютерлік вирустардың түрлері
Ақпараттық қорғаудың антивирустық құралдарына салыстырмалы талдау
Компьютерлік вирустар және олардың түрлері
Вирустар. Антивирустар
Пәндер