Нашар оқушы
Презентация қосу
ҚАЗІРГІ МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ
ҒЫЛЫМИ НЕГІЗДЕРІ.
ДАЙЫНДАҒАН: СӘРСЕН ҚАЙСАР
ЖОСПАРЫ:
1. «Білім мазмұны» ұғымы.
2. Білім мазмұны-
педагогикалық
бейімделген әлеуметтік
тәжірбие.
3. Білім мазмұнының
теориялары.
4. Білім мазмұнына
қойылатын талаптары.
5. Білім мазмұнын іріктеу
Білім беру мазмұны -
оқушылардың меңгеруі, олардың
жан-жақты дамуы үшін негіз
қамтамасыз ететін, олардың
ойлауын, танымдық
қызығушылығы мен еңбек іс-
әрекетіне дайындығын
қамтамасыз ететін білім, іс-әрекет
тәсілдері, шығармашылық іс-
әрекет тәжірибесі, әлемге
эмоциялы құнды қатынас жүйесі.
БІЛІМ БЕРУ
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ
ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІН
ІРІКТЕУ ЖОЛДАРЫН В.В.
КРАЕВСКИЙ, ЛЕРНЕР,
В.С.ЛЕДНЕВ, М.Н.СКАТКИН
ЖӘНЕ Т.Б БІЛІМ БЕРУДІҢ
НЕГІЗГІ МІНДЕТІ-БІЛІМДІЛІК
ШОҒЫРЛАНДЫРУДА
НӘТИЖЕГЕ БАҒЫТТАЛҒАН
ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТҰРҒЫҒА
КӨШУ.ҚР 2015 ЖЫЛҒА
ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ
ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНДА
АЙТЫЛҒАН.БІЛІМ БЕРУДІҢ
НЕГІЗГІ НЫСАНЫ –
МҰҒАЛІ
БІЛІМ М
БІЛІМ
АЛУШ
Ы
БІЛІМ
БЕРУ-
КҮРДЕЛІ
ПРОЦЕСС.
ОҚУ
ҒЫЛЫМИ
БІЛІМ МЕН ДАҒДЫСЫН
БІЛІКТІЛІК ҚАЛЫПТАСТЫ
РУ ЖҮЙЕСІ.

ӨЗІНДІК ТАҒЫ ІЗДЕНІС
ІЗДЕНІС. ЖАН-ЖАҚТЫ
ІЗДЕНІС.
ОҚУШЫНЫҢ
ЖАН-ЖАҚТЫ
ДАМУЫНА
ЫҚПАЛЫН
ТИГІЗЕДІ
БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫ-
ДИДАКТИКАНЫҢ НЕГІЗГІ МАЗМҰНЫ.
ОҚУ ДАҒДЫЛАРЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӨЗІНДІК
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
ІЗДЕНУШІЛІК ӘРЕКЕТ
ТӘЖІРБИЕСІ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ
БІЛІМ ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМУЫНЫҢ
БЕРУДІҢ САПАЛЫ МАЗМҰНЫ МЕН
СИПАТЫ.
МАЗМҰНЫ
ҒЫЛЫ
МИ БІЛІ
БІЛІМ К

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер ;
Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету;
Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау;
Сындарлы Оқытуда АКТ-ды пайдалану;
Талантты және дарында балаларды
оқытудың оқыту;
7 модулі Оқушыларды жас ерекшелігіне сәйкес
оқыту және оқу ;
Оқытудағы басқару және көшбасшылық.
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
САУАТТЫЛЫҚ-ТҰЛҒАНЫҢ ӨМІР
ТІРІШІЛІГІНІҢ ӘР ТҮРЛІ САЛАСЫНДАҒЫ
МІНДЕТТЕРДІ ШЕШУ НӘТИЖЕСІ ЖІНЕ
НЕГІЗІ. ФУНКЦИОНАЛДЫӨ
САУАТТЫЛЫҚ ӘР МЕКТЕП ПӘНІНІҢ
НЕГІЗІНДЕ ҚАЛЫПТАСАДЫ.БІЛІМ
АЛУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ
САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ЖІНЕ ОНЫҢ
ҚАЛЫПТАСУЫН ТЕКСЕРУ ҚҰРАЛЫ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ СИПТТАҒЫ
ТАПСЫРМАЛАР МЫСАЛЫ;ЗЕРТТЕУ
ЖҰМЫСТАРЫНА БЕРІЛГЕН
ТАПСЫРМАЛАР.
ЭТНОПЕДАГОГИКА ӘДІСНАМАСЫ ДЕГЕНІМІЗ

-ЭТНИКАЛЫҚ ТОПТАРДЫҢ БАЛАЛАРДЫ
ТӘРБИЕЛЕУ МЕН ОҚЫТУДАҒЫ, СОНДАЙ-
АҚ,ОТБАСЫ,РУ,ТАЙПА,ХАЛЫҚ, НЕГІЗІНДЕ
МОРАЛЬДЫҚ-ЭТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ
ЭСТЕТИКАЛЫҚ ДҮНИЕТАНЫМДАРДЫҢ
ҚАЛЫПТАСУЫНА ҚОҒАМНЫҢ
.................... ӨЗСАНАСЫНЫҢ ДАМУЫНА СӘЙКЕС,
БОЛМЫСТЫ ҚАЙТА ҚҰРУ МАҚСАТЫНДА
.... ЭТИКАЛЫҚ ТӘЖІРБИЕСІНІҢ ТАРИХЫ МЕН
ТЕОРИЯСЫН ЗЕРТТЕУ МЕН ТАЛДАУ ӘДІСТЕРІ
ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМ.БҰЛ ҒЫЛЫМНЫҢ ОДАН ӘРІ
ДАМИ БАСТАУЫ/ДАМУЫ ОНЫҢ ӘЛЕМНІҢ
ЗАМАНАУИ СИПАТЫМЕН ҚАНШАЛЫҚТЫ
БАЙЛАНЫСТЫ ЕКЕНДІГІМЕН АНЫҚТАЛАДЫ.
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН БЕЛГІЛЕЙТІН
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
АДАМДАРДЫҢ,ЭКОНОМИКАЛЫҚ,ӘЛЕУМЕ
ТТІК ЖӘНЕ МӘДЕНИ ҚҰҚЫҚТАРЫ
ДЕКЛАРАЦИЯСЫ;
БАЛАЛАР ҚҰҚЫҒЫ ЖАЙЛЫ КОНВЕНЦИЯ;
БАЛОН ЖӘНЕ ЛИССАБОН
КОНВЕНЦИЯЛАРЫ;
ЖОҒАРЫ БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ ЖАЛПЫҒА
Мұғалімнің көшбасшылық қабілеті ең бастысы сабаққа
даярлықтан басталады.
Сабақ жоспарын құруда :
Әдістемелік жағын ;
Иллюстрациясын ;
Техникалық құралдарын;
Дидактикалық материалдарын дұрыс таңдау.
Көшбасшылық Оқушыны :
қабілет Шығармашылыққа жетелеу, жылдамдыққа баулу, тапқырлыққа
үйрету.
Оқытудың барлық модулінде осы көшбасшылық басты орын
алады.
Оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес білім
беру мен оқыту мұғалімнің жан-жақты
ойластырылған шеберлігін,іскерлігін қажет
Жас ерекшелігіне етеді.
сәйкес оқыту Оқушы бойына білім нәрін сіңіруде ең
бастысы оқушының жас ерекшелігін ескере
отырып, тапсырмаларды айқындау.
Топтық жұмыс немесе диалог барысында
оқушы-ның жас ерекшелігіне сай сұрақтар
түрлерін ойластыру болып табылады.
Дарынды оқушы.
Қиындық туғызбайтын,тәртіпті,ұйымшыл,білімді;
Талантты тұрақты, ұғымтал, өз ойын еркін жеткізе алатын оқушы.
және дарынды Нашар оқушы .
оқушылар. Қисынсыз сұрақ қоятын;
өз жұмысымен ғана айналысатын, көбінесе түсінбеушілік
туғызатын, қияли.
Келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына,
Іскерлік пен кәсіби
құзыреттілік,шығармашылықтың еркін дамуына,
компьютерлік сауаттылығын қалыптастыруға тиімді.
Ақпараттық- Оқушылар интербелсенді тақта арқылы әр-түрлі
коммуникациялық грамматикалық тапсырмаларды,мәтіндермен
технологиялар жұмыс,жаңа сөздерді табу,сөздерге талдау
жасау,уақытты үнемді пайдалану,сабаққа деген
ынтасын арттыруға қажетті құрал.
Тест тапсырмалары бойынша оқушылардың білім
сапасын бақылауда компьютерлік технологиялардың
атқаратын үлесі зор.
Бағалау-оқуыту нәтижесін анықтау мақсатында
қолданылатын тәсіл.
Берілген материалды меңгеру,меңгермеуфактісімен
қатар себептерді анықтау фактісімен қатар, себептерін
анықтауға мүмкіндік беретін оқытудың маңызды
құрамдас бөлігі.
Бағалау
Бағалау “Оқыту үшін бағалау” (формативті)
әр сабақ кезінде,сабақ үстінде,оқушының барлық іс-
әрекеті ойлауы, түсінігі,тәртібі де бағаланады.
“ Оқытуды бағалау” (сумативті) белгілі бір кезеңдегі
бақылаулар, тесттер, тоқсандық ,қорытынды жиыгтық
баға өлшемі.
Әдістер мен нәтижелер ;
Сын Білім алушының белсенділігі артады;
тұрғысынан Пәнге деген қызығушылығы оянады;

ойлау Өзіндік көзқарасын білдіруге мүмкіндік беріледі;
Зерттеуге икемдігі дамиды;
Сөйлеу белсенділігі артады;
Бір-бірімен қарым-қатынас жасай алады;
Басқаларды тыңдау,кез-келген жауапқа сыйластықпен қарауға
үйренеді.
Қозғаушы күш метатану.
Метатану-индивид ( қалай ойлайтынын
қадағалау,бақылау,өзін-өзі бағалау
арқылы,реттелу,өзгеру) Білім алуды үйрету өз бетімен
оқуды ойластыру және ойлау нәтижесін сабақта
қолдау.

Қалай оқу Мұғалім оқушыға:
керек ? Білім міндеті қоятын талаптарды түсінуге;
Жек ойлау үдерісін және олардың жұмыс қағидаттарын
зерттеуге;
Қойылған міндеттегі стратегияларды әзірлеу және
ойластыруға көмектеседі.
СПИРАЛЬДІ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

ТАҚЫРЫПТАР ӘРТҮРЛІ ДЕҢГЕЙЛЕРДЕ
ҚАЙТАЛАНЫП ОТЫРАДЫ, КЕЙДЕ БІР ТОҚСАН
АЯСЫНДА КЕЙДЕ БІРНЕНШЕ ТОҚСАНДА;
ТАҚЫРЫПТАР ӘРБІР КЕЛЕСІ ДЕҢГЕЙГЕ
ҚАРАҒАНДА АНАҒҰРЛЫМ ТЕРЕҢДЕТІЛІП
ОҚЫТЫЛУЫ ТИІС.
ДЕҢГЕЙ ЖОҒАРЛЫҒАН САЙЫН
ТАҚЫРЫПТЫҢ КҮРДЕЛІЛІГІ ДЕ АРТЫП
ОТЫРАДЫ.
1. А І Л М Ұ Ғ
2. Ы Ы Ғ М И Л КІІБЛ
3. Д Ы Ы С Н Р А Л ЫОТУҚ
1. 4. Д О А А Е Т К Э Н Л Г О Г И К
Шатасқан
5. У А А А Б Ғ Л
әріптер
6. Д А А А А Ғ Р Б Л М
1. Мұғалім
2. Ғылыми білік
Шатасқан
3. Сындарлы оқыту
әріптер
4. Этнопедагогика
дұрыс
жауаптары 5. Бағалау
6. Бағдарлама
Білім беру
мазмұны- ...............................................................
Сындарлы оқытудың 7
модулі- ...............................................
Спиральді білім беру бағдарламасы
қаншалықты тиімді-....
2. Кім
Білім беру мазмұнын белгілейтін
бірінші халықаралық құжаттар-..
табады? Функционалдық сауаттылық не үшін
қажет-.........................
Оқушының жан-жақты дамуына ықпалын
тигізеді-..............
1. Оқушыының жан-жақты дамуына
ғылыми білік әсер етеді. Ия/Жоқ
2. Сабақ жоспарын құруда;
иллюстрациялық әдіс деген болмайды.
Ия/Жоқ
3. Ия әлде
3. Дарынды оқушы - қиындық
Жоқ туғызбайтын, тәртіпті, ұйымшыл, білімді;
Ия/Жоқ
4. Бағалау-оқуыту нәтижесін анықтау
мақсатында қолданылатын тәсіл. Ия/Жоқ
1. Оқушыының жан-жақты дамуына
ғылыми білік әсер етеді. Ия/Жоқ

2. Сабақ жоспарын құруда; иллюстрациялық
3. Ия әлде әдіс деген болмайды. Ия/Жоқ
Жоқ (дұрыс
жауабымен) 3. Дарынды оқушы - қиындық туғызбайтын,
тәртіпті, ұйымшыл, білімді; Ия/Жоқ

4. Бағалау-оқуыту нәтижесін анықтау
мақсатында қолданылатын тәсіл. Ия/Жоқ
1. Берикханова А.Е. Педагогикалық мамандыққа кіріспе. Оқу
құралы. - Алматы.
2. Введение в педагогическую профессию: Учебное пособие для
студентов пед. специальностей. /Хан Н.Н., Калиева С.И.,
Жексенбаева У.Б., Колумбаева Ш.Ж., Калиева Г.И., Берикханова
Пайдаланыл А.Е./ - Алматы, 2010. - 243 с.
3. ҚР «Білім туралы» заңы // Егемен Қазақстан, 27 шілде, 2007 ж.
ған 4. Мамандыққа кіріспе. Рувинский Л.Н. Алматы. 1991ж.
5. Мижериков В.А., Введение в педагогическую деятельность.
әдебиеттер -М., 2005.
тізімі 6. В.С. Кукушин. Введение в педагогическую деятельность.
Ростов-на-дону. – 2010
7. Садыков Т.С. и д р. О разработке ведущих
идей в профессиональной подготовке будущего специалиста //
Вестник АГУ им. Абая. №5(5), 2001.
соңы

Ұқсас жұмыстар
Көру қабілеті нашар
Біліміне сай бағалау
Оқушыларды бағалаудағы психологиялық ерекшеліктер
Педагогикалық жобалаудың заңдылықтары
Мұғалім әдебі
Заманауи сабақ
Оқушыларға шығарма жазуды үйрету
Темперамент типтері
Педагогикалық қарым­ қатынастағы және оқу педагогикалық іс­ әрекеттегі «кедергілер»
ОҚЫТУ МАТЕРИАЛДАРЫН ТІРЕК СИГНАЛДАРЫ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
Пәндер