Тұңғиық тұқымдастары ның түрлері
Презентация қосу
ОҢТҮСТІК
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН
ҚАЗАҚСТАН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ
УНИВЕРСИТЕТІ

Тұңғиықтар
Тұңғиықтар
тұқымдасы
тұқымдасы
Нимфейные
Нимфейные
NYMPHAECEAE
NYMPHAECEAE
ЖОСПАР:

Кіріспе
Кіріспе
Негізгі
Негізгі бөлім
бөлім
1. Тұңғиықтарға
Тұңғиықтарға сипаттама
сипаттама
2. Тұңғиық
Тұңғиық гүлінің
гүлінің формуласы
формуласы
3. Тұңғиық
Тұңғиық тұқымдастарының
тұқымдастарының
түрлері
түрлері
Қорытынды
Қорытынды
Кіріспе
Түрлерінің
Түрлерінің жалпы
жалпы саны
саны 60(4туыс)
60(4туыс) ..
Шыққан
Шыққан жері
жері тропиктер
тропиктер .. Бұлар
Бұлар суда
суда және
және
батпақты
батпақты жерлерде
жерлерде өсетін
өсетін көпжылдық
көпжылдық
шөптесін
шөптесін өсімдіктер.
өсімдіктер. Жапырақтары
Жапырақтары судың
судың
бетіне
бетіне көтеріліп
көтеріліп тұрады
тұрады немесе
немесе судың
судың
қабаттарында
қабаттарында жүзіп
жүзіп жүреді.
жүреді. Барлық
Барлық түрлерінің
түрлерінің
жақсы
жақсы жетілген
жетілген тамырсабақтары
тамырсабақтары болады,
болады,
гүлдері
гүлдері аса
аса үлкен,
үлкен, олардың
олардың диаметрі
диаметрі 35см
35см
дейін
дейін жетеді.
жетеді. Гүлінің
Гүлінің құрылысы
құрылысы алуан
алуан түрлі
түрлі
болады.
болады. Гүлсерігі
Гүлсерігі қарапайым
қарапайым немесе
немесе
қосарланған
қосарланған болып
болып келеді,
келеді, ал
ал күлте
күлте
жапырақшаларының
жапырақшаларының саны саны орасан
орасан көп.
көп.
Тұңғиық
Тұңғиық гүлінің
гүлінің
формуласы:
формуласы:

Ca
Ca 3-5
3-5 Co
Co 3-∞
3-∞ A
A6-∞
6-∞ G
G 3-∞
3-∞
Тұңғиық
тұқымдастары
ның түрлері:
Ақ
Ақ
тұңғиық
тұңғиық (лат.
(лат. Nymphaea
Nymphaea
alba)
alba) –– Тұңғиықтар
Тұңғиықтар
тұқымдасына
тұқымдасына жататын
жататын
көп
көп жылдық
жылдық шөптесін
шөптесін сусу
өсімдігі.
өсімдігі.
Қазақстанда
Қазақстанда сирексирек
өседі.
өседі. Негізінен
Негізінен батыс
батыс
аймақтарында
аймақтарында (Батыс(Батыс
Қазақстан
Қазақстан облысы)
облысы)
таралған.
таралған. Су Су астындағы
астындағы
жүрек
жүрек тәрізді,
тәрізді, сопақша,
сопақша,
тамыр
тамыр сабағы
сабағы топыраққа
топыраққа
төселіп,
төселіп, кейде
кейде дөңгелек
дөңгелек
жапырақтары
жапырақтары су су бетіне
бетіне
жайылып
жайылып өседі
өседі
Ақбоз тұңғиық Европада,
Алдыңғы Азияда шөптесін өсімдік.
Жапырағы суда жүзіп жүреді, тамыр
сабағынан кететін жапырақ сабақтары
аса ұзын болып келеді. Гүлдерді аса
үлкен, аздаған жағымды иіс болады
(араматный запах);тостағанша
жапырақшаларының саны әдетте 4(3-5),
күлтежапырақшаларының ,
аталықтарының және жеміс
жапрақшаларының саны өте көп болып
келеді және сприральдың бойымен
орналасады. Гүл түйіні жартылай төменгі
болып келеді.
Қорытынды
Қорытынды
Гүлдерінің
Гүлдерінің құрылысы
құрылысы бойынша
бойынша тұңғиықтар
тұңғиықтар
магнолиялар
магнолиялар менмен лаврларға
лаврларға жақын,
жақын, бірақта
бірақта
соңғылары
соңғылары тектек ағаштар
ағаштар болып
болып келеді.
келеді. Тұңғиықтар
Тұңғиықтар
көп
көп жемістілердің
жемістілердің ғана
ғана емес
емес дара
дара жарнақтылардың
жарнақтылардың
да
да белгілерін
белгілерін қайталайды.
қайталайды. Оларға
Оларға кіндік
кіндік тамырының
тамырының
ерте
ерте өлуі
өлуі өткізгіш
өткізгіш шоқтарының
шоқтарының шашыраңқы
шашыраңқы
орналасуы,
орналасуы, гүлдерінің
гүлдерінің үш үш өлшемді
өлшемді болуы
болуы мысал
мысал
болады.
болады. Соған
Соған қарамастан
қарамастан ,, көпжылдық
көпжылдық шөптесін
шөптесін
өсімдіктердің
өсімдіктердің ішінде
ішінде ,, тұңғиықтар
тұңғиықтар дараланып
дараланып
тұрады.
тұрады. Тұңғиықтардың
Тұңғиықтардың қазіргі
қазіргі кездегі
кездегі ,, әртүрлі
әртүрлі
құрлықтарда
құрлықтарда геграфиялық
геграфиялық таралуы
таралуы және
және қазба
қазба
қалдықтары
қалдықтары туралы
туралы мәліметтер,
мәліметтер, олардың
олардың ертеде
ертеде
пайда
пайда болғандығын
болғандығын дәлелдейді.
дәлелдейді.

Ұқсас жұмыстар
Алабота тұқымдастары ( ( Chenopodium Chenopodium )
Асқабақтың аталық гүлі Асқабақтың аналық гүлі
Қазақстан Республикасының Қызыл кiтабы
Көкнәр,алабота тұқымдастары
Көкнәр, алабота тұқымдастары. 6-сынып
Асқабақ және орамжапырақ тұқымдастар
Жүгерінің сабақ көбелегі (Ostrinia nubilalis)
Сүліктер класы
Денесінде кенесі бар ауру малдар
Бунақденелілердің классификациясы
Пәндер