МАКСИ ТІГІН АТЕЛЬЕСІ


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
“ «МАКСИ»ТІГІН
АТЕЛЬЕСІ

Шьем с любовью ! ”

Орындаған : Аманжол Сандуғаш
Ателье атауы Макси тігін ательесі
Ателье мекен-жайы БҚО, Орал қаласы,
Мөңкейұлы 15, 0
АҚПАРАТ қабат тел:
87112265477
E-mail Maxi-
studio_design.uralsk@g
mail.ru

Instagram, Facebook Maxi-
studio_design.uralsk
Ателье басшысы Аманжол Сандуғаш,
: р т а д е ң г ейдегі
п а р а н к етасы м а қ са т ы:о і гу м ен
• Ж ос ос п а р рге к и і м т
ес т и ц и а л ық ж ке л у ш і л е
Инв н , к ө п ш і лік р х ан а а ш у.
т і б е
кіріс әкеле етін ұсыну және ше
пішу қызм: 0 0 т а пс ы р ыс ;
г і
Өнімділі шу және жөндеу - апсырыс; 6
-Киімді пі імдерді тігу - 360 т да жұмыстар - 180
-Дайын киу, пішу және басқа
-Перде тіг а л ы қ қ а ұ сыну,
с ы р ы с а ң а ү л г і л ерді х
тап к и і м ж ә не ж
Қызме т і : ге а й ы на -
ігу 0 00 0 т е ң
перделер тжалпы құны: 2 60
Жобаның ңге
144444 те лік мерзімі: 1,6 жыл
Өтелімді
Ателье киім тігу мен пішуді
ұсынатын шеберхана.
Бүгінгі таңда киім жөндеу
мен тігу қызметі әр түрлі
ауыл аймақ пен қалада
сұранысқа өте жоғары.
Ательенің қызметі нарығы
көлемінде жыл сайын 10
%-ға аса көлемді құрайды.
Және де жылма жыл өсу
үстінде. Неге солай, себебі
ателье кәсіптің табысты бір
түрі және де көп шығындар
әкелмейді. Әсіресе дағдарыс
кезінде дәл сол жөндеу
қызметтері сұранысқа ие.
Көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы
• Ателье тапсырыс қабылдауды және одан ары клиенттердің тапсырыстары
бойынша дайын киім тігуді, сондай-ақ, қосымша киімді қайта қалпына келтіру,
қиыстырып келтіру және жөндеу жұмыстарын жұзеге асырады .
• Дайын өнімді сату мен қызметтерді ұсынуды өз тапсырыс қабылдау пункті
арқылы жүзеге асыру жоспарлануда. Сонымен қатар, ірі сауда орталықтарында
тапсырыс қабылдау пунктін (немесе осындай бірнеше пунктті) орналастыру
арқылы қосымша клиенттерді тарту жоспарға енгізілген.
• Нарық сараптамасы
• Ателье ұсынатын негізгі қызметтер түрі
қатарында мыналарды атауға болады:
• Тапсырыс қабылдау
• Киімді жөндеу (адамның дене бітіміне қарай
қиыстыру, сыдырманы ауыстыру, астарын
ауыстыру, жағасын жөндеу, жамау тігу, торлап
тігу, т.б.)
• Киім тігу (сыртқы киім тігу, тері киімдерін
тігу және басқалары)
• Тері ательесі (тондарды өзгертіп пішу, дене
бітіміне қарай қиыстыру, жағасын ауыстыру,
тонның төменгі жағын қайта қалпына келтіру,
ұзындығын өзгерту және басқалары)
• Тері бұйымдарын жөндеу (сыдырмасын
ауыстыру, қиылған жерлерін жою, дене бітіміне
қарай қиыстыру және басқалары)
Орналасатын
жері:
Көктем сауда
кешені ,
Мөңкейұлы 15,
0 қабат
МАКСИ ТІГІН АТЕЛЬЕСІНІҢ СХЕМАСЫ
Ательенің мүмкіндіктері Кемшіліктері
Ыңғайлы ғимаратта орналасуы Матаға, фурнитураға, аренданың бағасына деген өсім
Көлік қоятын тұрақтың болуы Маусымдық кәсіпкерлік

Сапалы өнім арқылы сыртқы пішіннің әдемілігімен
тұтынушыларды тарту

Ателье арасында конкуренцияның аз болуы

Жаңа жұмыс көздерін тарту

Тұтынушының арманындағы киімін өз ойынан
шығатындай етіп тігу

Жаңа технологиялық жаңалықтарды қолдану (жаңа
техниканы ғана емес, киім тігу арқылы жаңа
техниканы пайдалану)
Инвестициялық жоспар
Атауы Саны бағасы Барлығы
Тігін материалдары 5 150000 750000 тг
Құрал-сайман, жиһаз 1 600000 600000 тг
Ғимаратты жалға алу 12 ай 60000 720000 тг
Жарнама 1 50000 50000 тг
Шығыс материалдары 1 75000 75000 тг
Заңдық рәсімдеу 1 15000 15000 тг
Айына жұмсалатын 390000 390000 тг
қаржы
Барлығы 2600000 тг
Өнімді таратудан түсетін табыс
Атауы Ай сайынғы Тапсырыстың Айлық кіріс 1-жылдық
тапсырысты орташа құны нәтиже
ң орташа
мөлшері
Киімді қиыстырып 45 2000 тг 900000 тг 1080000 тг
тігу және өңдеу
Дайын киімдерді 30 12000 тг 360000 тг 4320000 тг
өндеу
Перделерді тігу, 45 5000 тг 225000тг 2700000 тг
қиыстыру және басқа
да жұмыстар
Барлығы 705000 тг 8100000 тг
САУДА ОРНЫН ЖАЛҒА АЛУ
ОСЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАНЫҢ ШЕҢБЕРІНДЕ ТҰРҒЫН ҮЙДІҢ БІРІНШІ ҚАБАТЫНДА ОРНАЛАСҚАН
АУМАҒЫ 40 ШАРШЫ МЕТРДЕН КӨП ЕМЕС, КІШІГІРІМ ТҰРҒЫН ОРНЫН ЖАЛҒА АЛУ ЖОСПАРЛАНЫП
ОТЫР.
Бағасы , Айына Жылына
Аумағы
тг./м2 барлығы барлығы
Тұрғын үйдің бірінші қабатындағы
40 1500 60 000 720 000
орынжай

• Жобаны қаржыландыру және мемлекеттік қолдау шарасы
• ЕДБ арқылы несиелендіру. Қаржылық есеп қарыз қажеттілігін 14% пайыздық мөлшерлемемен,
өтеу мерзімі 72 ай, жарты жылға ұзартып, сонан соң тұрақты ай сайынғы төлеуді қарастырады.
• «Жұмыспен қамту - 2020» бағдарламасын жүзеге асыру аясында несиелендіру . Бағдарламада
жеке бизнесті ұйымдастыруға бюджеттік қаражатты бөлу қарастырылған.
Шығын материалдары Жіптер, аспаптар, маталар және
ательеге арналған жабдықтарды жөндеу - жылына 20 мың
теңге. Жылына: 12 ай * 20 000 теңге = 240 000 теңге.
Еңбекақы төлеу
Шеберханаға қажетті ең аз штат - тапсырыс қабылдаушы,
сәнгер-дизайнер, киімді жөндеу және тігу шебері.

Қызметкерл
ерге ай
сайын Жылдық
Атауы Саны Еңбекақы
жұмсалатын жиынтық
қаражат
жиыны
Тігінші 2 50 000 100 000 1 200 000
Тапсырыстар
ды
1 40 000 40 000 480 000
қабылдаушы-
өлшеуші
Сәнгер-
1 150 000 150 000 1 800 000
дизайнер
4 290 000 3 480 000
Барлығы
Қаржылық жоспар
Жылына жұмсалатын шығын және кіріс есебі

Сала атаулары Жылына , Те ң ге Мен
Қызмет көрсетуден түсетін табыс 8100000
Шығыс материалдары, құрал-саймандарды жөндеу 260 000

Еңбекақы төлеу шығындары ( жалдамалы 3 480 000
жұмысшыларға )

Еңбекақыдан төлетін әлеуметтік төлем 5 ⁒ 289944

Ғимаратты жалға алу 720 000
Салық төлеу 810000
Қызметтік өзіндік құны (шығындар) 5559944
Таза пайда ( таза табыс ) 2830000

Ұқсас жұмыстар
Жайдарлы тігін шеберханасы
Мақтадан жасалған жіптер
Тігін жіптері
Тігін машинасының инесі
Талдықорған қаласы
Сүйікті пәндері
Жобаның түйіндемесі
БЕЛДЕМШЕ. БЕЛДЕМШЕ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҮЙЛЕСТІРУ
Материалдарды созу кезінде алынатын жартылай және бір циклді сипаттамалар
Чипсылардың орнына ЖЕМІСТЕР
Пәндер