Интернет WWW құралдары
Презентация қосу
“Қазіргі заманда жастарға ақпараттық
технологиямен байланысты әлемдік
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру
өте қажет”
Н.Ә.Назарбаев
Оқу пирамидасы
Оқушылардың алған ақпараттарды
есте сақтауының орташа пайызы
Дәріс

Оқу

20% Аудио-визуалды қабылдау

30% Көрсетілім
50% Талқылау
75% Практика
90% Білім беру

Ұлттық оқу зертханалары,Бефель,Мэн штаты,АҚШ
Телекоммуникациялық
желілер
Интербелсенді
тақта Мультимедиялық
кабинет

Теледидар,
сандық теледидар Компьютер,
ноутбук
АКТ
Интернет/WWW құралдары

Видеоқұралдар

Ұтқыр қондырғылар
Электрондық
оқулықтар
Электрондық
пошта
Жаңа ақпараттық-коммуникациялық
технология

Бағыты Мақсаты

Оқу-әдістемелік,электронды
Электрондық оқулықтар
кешендер құру,әдістемелік
Web-сайттар ашу
Телекоммуникациялық
технология Жалпы компьютерлік желілерді
пайдалану

Мультимедиялық және
Бағдарламалау ортасында
гипермәтіндік технологиялар
инновациялық әдістерді
пайдаланып,бағдарламалық
сайттар,құралдар жасау
Қашықтықтан оқыту
(басқару) интернет
Өздігінен қосымша білім алуды
қамтамасыз ету
“АКТ- жаңа білім негізі”

Сабақты
жаңаша
ұйымдастыру
Өзіндік Еркін
көзқарасы ұстайды
қалыптасады
АКТ

Білім Белсенді
сапасы Дамыта
артады оқыту
Интербелсенді тақтаны қолданудың
тиімділігі

1 Сабақтың қарқынды өтуі;

2 Қызығушылықтың артуы;

3 Әр балаға жеке білім;

Берілген материалдың тиімділігі;

Шектеусіз ресурстар;
Қабылдау күшейеді:
Қабылдау түрлері:
Сабаққа дайындалу

Өзіндік
Электрондық Сабақтан
СД білімін материалдар тыс қызмет
көтеру

Электрондық Internet-ті
АКТ-ны сабақта
оқу әдістемелік Техникалық
қолданудың
материалдарын және құралдарды
әдістері мен
ың мазмұнын танымдық пайдалануға
тәсілдерін
толық оқып ақпарат көзі машықтану
үйрену
үйрену ретінде игеру
Білім сапасы

Жеке Электрондық Компьютерлік
тапсырмалар оқулықтар тестілеу

Жеке траектория Дидактикалық Тапсырманы дұрыс
материалдар түрлілігі орындауға бірден әрекет
жасауы
Мультимедия сабағы
Сабақтың тиімділігі

Электрон- Модель-
Энцикло- Презента- On-LINE
дық деуші
педиялар циялар тесттері
оқулықтар орта
АКТ арқылы жететін жетістіктер

Мұғалім үшін Оқушы үшін

1.Кәсіби шеберлік жетіліп 1.Жеке тұлға ретінде;
отырады;
2.Білім сапасы көтеріліп,өзіндік
2.Педагогика-психологиялық көзқарасы қалыптасады,
бақылау; қызығушылығы артады;

3.Үнемі өсу жолында; 3.Оқу материалын терең түсінеді,алған
білімін ұзақ уақыт есте сақтайды;
4.Шығармашылық қабілеті 4.Шығармашылық қабілеттері
артып,жеке тұлғаны нәтижеге дамып,ой-өрісі жоғары деңгейге
бағыттап отырады; көтеріледі;

Ұқсас жұмыстар
Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар және білім беру ортасы
Тянь - Шань Маркетингтік ортасы
АКТ және ЦБР топтамалары
Физика сабағында ақпараттық -коммуникативтік технологияны қолдану негізінде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту
Ақпараттық коммуникативтік технология
Компьютерлік желілер. E-mail қызметі. Әлеуметтік желілер
Ұлттық клиникалық басқарушылық
Компьютерлік технология
Интернет ауқымды желісі.Браузерлер.Электрондық пошта. Интернеттің пайдасы мен зияны
Ауқымды компьютерлік желі - Интернет
Пәндер