Бухгалтерлік есеп
Презентация қосу
Нарықтық жағдайдағы «1С
бухгалтерия»
бағдарламасының
ерекшелігі
Орындаған: Серік Аружан
1С: Бухгалтерия бухгалтерлік есепті автоматты түрде
жүргізу үшін әмбебап жүйе болып табылады. Бұл
программа түрлі есеп жүйелерін, әр түрлі әдістемелік
есепті жүргізе алады. Сонымен бірге түрлі
кәсіпорындарда қолданылады.
1C:Бухгалтерия жүйесі. Ресейлік “1С” фирмасымен
жасалған жүйе, әмбебап бухгалтерлік программа болып
табылады.
1С: Бухгалтерия жүйесі бухгалтерлік есептің кез-келген
бөлімін жүргізу үшін қолдануы мүмкін.
o кассалық және банк операциялары бойынша есебі;
o негізгі құралдармен материалдық емес активтердің есебі;
o ТМІ
o өндірілген өнім,қызметтермен тауарлардың есебі;
o валюталық операциялардың есебі;
o Ұйымдармен, дебиторлармен кредиторлар және
тұлғалармен өзара есеп айырысу есебі;
o еңбек ақы бойынша есеп айырысу;
o бюджетпен есеп айырысу;
o есептің басқада бөлімдері.
1С:Бухгалтерия жүйесі келесі есептерді ұйымдастыру мүмкіндігі
бар:
-шот жоспарының көп дењгейлігі бойынша синтетикалық есеп;
бірнеше шот жоспары бойынша есеп;
валюталық есеп және валютаны жабу есебі;
көп өлшемді аналитикалық есеп;
әр бір өлшем бойынша көп деңгейлі аналитикалық есеп ;
сандық есеп;
бір ақпараттық базадағы,бірнеше кәсіпорын бойынша есебі.
1С:Бухгалтериясына ақпаратты енгізу, әр түрлі дәрежеде
ұйымдастырылып, автоматтандырылуы мүмкін:
1. операцияларды енгізу режимі;
2. типтік операциялар режимі;
3. құжаттар бойынша операцияларды автоматты тұрде енгізу
режимі.
1С:Бухгалтерия жүйесінің негізгі ерекшелігі оның
(конфигурациясы) түрлендіруі болып табылады. 1С:
Бухгалтерия жүйесі әр түрлі обьектер үшін арналған
механизммен сәйкес жүргізіледі. Нақтылай алынған
обьектілерді, ақпарат жиынтығының құрылымы, ақпаратты
өңдеу алгоритмнің барлығын конфигурация анықтайды.
Конфигурациямен бірге 1С: Бухгалтерия жүйесі есептер
класымен түрлі кәсіпорынды анықтауына бағыт беретін
қолдануға дайын программа болып табылады. Конфигурация
штаттық құралдар жүйесімен беріліп және “1С:” фирмасымен
жабдықталады.
1С:Бухгалтерия жүйесінің жинақталған құрылымы бар.
Есепті шығару автоматизациясы үшін бұл жүйе базалық
болып табылады.
Компоненттер –мүмкіндігінше қызмет жүйесін анықтайды.
1С:Бухгалтерия жүйесінің үш негізгі компоненттері бар:
“Бухгалтерлік есеп”
”Оперативті есеп”
”Есеп айырысу”
Әр бір компонент өзінің мүмкіндік жүйесі арқылы
ақпаратты өңдеу механизммен кеңейтеді .
Кәсіпорынның есебінде болып жатқан шаруашылық
операцияларын “Бухгалтерлік есеп” компонентіне
көрсетеді. “Бухгалтерлік есеп” компоненті , көп
түрлі және көп деңгейлі аналитикалық есеп , сандық
есеп және валюталық есепті , бірнеше шот
жоспарды,бір мезгілде қатарласып шаруашылық
операцияларын жүргізеді.
“ Оперативті есеп” компоненті ақшалай
қаржылардың қозғалысының оперативті есепті
автоматтандыру үшін арналған. “Оперативті есеп“
компоненты кәсіпорынның тауарларының,
материалдардың, ақшалай және басқада құралдардың
қалдықтары туралы ақпаратының қозғалысы мен
нақтылығын тіркеуге мүмкіндік береді.
Көрсетілген компоненттің ең бастысы – сауда және
қоймадағы операцияларды автоматтандыруы үшін
қолданады.
“Есеп айырысу“ компоненті күрделі кезекте есеп
айырысуын автоматтандыруы үшін арналған.
Бұл компонентті әр түрлі күрделі есеп айырысуларды
орындай алады. Сонымен бірге “өткен күннің “
нәтижесімен қайта есептеуге мүмкіншілігі бар. Бұл
компоненттің ең бастысы – еңбек ақы мен есеп
айырысуды қолданады.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Есепте қолданылатын өлшеуіштер
Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде
Бухгалтерлік есеп беру
Бухгалтерлік есеп жайлы
Менің мамандығым бухгалтер
Бух. есептің қағидалары, әдістері,принциптері
Бухгалтерлік есептің тұжырымдамалық негізі
І.Бухгалтерлік есептің концепциялары
Қазақстандағы бухгалтерлік есептің даму мәселелері мен перспективалары
Бухгалтерлік есептің концепциялары мен қағидалары туралы
Пәндер