Оқытудың белсенді әдістері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ЖӘҢГІР ХАН АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН АГРАРЛЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ

«Агрономия» факультеті
"Тағам және қайта өңдеу
өндірістерінің технологиясы" кафедрасы

Практикалық сабақ №4

Оқыту әдістерін тиімді
пайдалану
Кіріспе
Оқыту әдістері-оқытушыдан білім алушыға білім, білік және дағды
берудің реттелген тәсілдері. Бұл үдеріссіз мүмкін емес: мақсаттар мен
міндеттерді іске асыру, материалды тану және меңгеру.
Практикалық - белсенді әдістерге жатады, оның басты мақсаты
оқушылардың теориялық дағдыларды практикада бекіту. Одан әрі
қызмет пен оқуға деген жоғары уәждемені қалыптастырады.
Көрнекі әдістер - интерактивті құралдар арқылы жүзеге асырылады.
Материалды беру табысты болады және адамның визуалды сенсорлық
жүйесін барынша іске қосады.
Оқытудың ауызша әдістері - бірнеше ғасыр бұрын ғана мүмкін деп
саналған дәстүрлі әдістер. Сөздің көмегімен, сабақ барысында үлкен
ақпарат қабатын беруге болады.
Оқытудың белсенді әдістері
Оқытудың белсенді немесе практикалық әдістері демократиялық түрде
жүргізіледі және ойлауды белсендіруге бағытталған, оқушылардың белсенділігін
оятады.
Оқытудың
белсенді
әдістеріне
мәселелерді
зертханалық
ұжымдық
жұмыстар;
талқылау.

рөлдерді
практикумдар;
ойнату;

пікірталас; конференция;

дөңгелек
семинарлар;
үстелдер;
Оқытудың интерактивті әдістері
Оқытудың көрнекі әдістері, немесе
заманауи дыбыстауда интерактивті, оқу
материалдарын жетілдіру үшін маңызды
бағыттардың бірі. Инновация ретінде-
интерактивті тәсіл XX ғасырдың 90-шы
жылдарының басында пайда болды.
Интерактивті әдістердің үлгісі бола алады:Ми
шабуылы, оқыту әдісі ретінде 30-шы жылдардың
соңында Осборн ойлап тапты.
Ми шабуылы шығармашылық шешімдерді
ынталандыруды көздейді, олар көп мөлшерде
жиналады және бастапқы кезеңде талданбайды.
Синектика әдісі-жетілдірілген ми
шабуылының эвристикалық әдісі. Әр түрлі
элементтерді біріктіру арқылы шығармашылық
қиялды дамытады және қатысушылар
ұқсастықтарды немесе үйлеспейтін
объектілердің жанасу нүктелерін іздейді.
Пассивті оқыту әдістері
Дәстүрлі оқыту әдістері немесе пассивті білім берудегі классика болып
саналады және қазіргі уақытта табысты қолданылады. Оқытудың мұндай түрінің
оң аспектілері белгілі бір уақыт аралығында материалдың үлкен көлемін ауызша
беру мүмкіндігі болып табылады. Ауызша әдістердің кемшіліктеріне процестің бір
жақты болуы жатады (студент оқытушы тиімді коммуникациясының болмауы).
Оқытудың заманауи әдістері
Білім беру саласы қарқынды дамып келеді,
жаңалықтардың қажеттілігі уақытпен белгіленеді.
Қазіргі заманғы инновациялық әдістерді 2 түрге бөліп
қарастырамыз: имитациялық (зақымдаушы - жасанды
модельдеу ортасын құруға бағытталған) және
имитациялық емес.
Оқытудың имитациялық Оқытудың имитациялық емес
әдістері әдістері

көп өлшемді матрицалар әдісі
рөлдік ойындар; (проблемаларды
морфологиялық талдау,
жетіспейтін элементтерді іздеу);

зерттеу жобалары; негізгі сұрақтар әдісі;

дидактикалық ойындар коучинг;
(физикалық, психологиялық,);

іскерлік ойындар (атрибутиканы консалтинг;
қолдану арқылы мамандыққа
ойын арқылы кіру)

тақырыптық талқылау
Оқыту әдістерін таңдау
Оқытушылар кәсіби оқытудың түрлі
әдістерін табысты педагогикалық процесс
үшін қолданады. Оқыту әдістерін таңдау
көптеген факторларға байланысты:
білім берудің жалпы мақсаттары мен
міндеттері;
оқушылардың дайындық деңгейі;
оқытушының жеке ерекшеліктері;
оқу орнының материалдық
жабдықталуы (қазіргі заманғы жабдықтар,
техникалық құралдар).
Оқыту әдістерінің тиімділік шарттары
Оқытудың тиімді әдістері бақылау құралдарының
көмегімен қадағаланатын оқыту шығуында жоғары
нәтиже береді. Егер оқушы көрсеткен болса, оқыту
әдістерін тиімді деп санауға болады.:
Оқыту әдістері-кітаптар
Оқытудың негізгі әдістері білім беру жүйесінде және мектепке дейінгі
мекемелер мен жоғары оқу орындарында қолданылады. Оқытушылар тобын
таңдаған адамдарға әдістердің әртүрлі сыныптамаларында бағдарлану қиын.
Кәсіби әдебиет көмекке келеді:
"Оқыту негіздері: дидактика және әдістеме". Оқу. В. В. Краевский, А. В.
Хуторский-кітапта педагогтарға арналған қазіргі заманғы оқыту әдістері
сипатталған.
"Оқытудың белсенді әдістері: жаңа тәсіл". Генике Е. А. оқытудың жаңа
интерактивті әдістері қызықты және кәсіби сипатталған.
"Педагогика" (Пидкасты ред.). Педагогикалық колледж студенттеріне арналған
оқу құралы."Жоғары мектепте қоғамдық пәндерді оқыту әдістемесі". Ляудис
В. Я.-студенттер мен оқытушылар үшін.
ҚОРЫТЫНДЫ
Оқушыдан кәсіпқойға дейінгі жол қиындықтарды жеңу арқылы жатыр. Оқыту әдісін
таңдау білімді меңгерудің тиімділігі мен жылдамдығына әсер етеді, өйткені оқушы мен
мұғалімнің өзара әрекеттесуі – мұғалімнің материалды дұрыс үйрету қабілетіне байланысты
екі жақты процесс.
Бүгінгі мақсат — әрбір оқушыларға түбегейлі білім мен мәдениеттің негіздерін беру
және олардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау. Қазіргі мектеп оқушыларын
жеке тұлға етіп қалыптастыруда адам бойындағы асыл қасиеттердің көзін ашып, оны
қоғамның белсенді мүшесі етіп дайындау білім мен тәрбиені қатар жүргізгенде ғана
ғаламдық ойлауға бейімдеу өз дәрежесінде жүзеге асады. Жастардың болашаққа деген
бағыт-бағдары отбасында, мектеп қабырғасында, қоғамда, яғни бүкіл қоршаған дүние
ортасында қалыптасады. Сондықтан оқушылардың ғаламдастыруға дайындығы, өмірге
көзқарасын бейімдеу зор маңызды міндет болып табылады. Осыған байланысты білімнің
мазмұнын, оқыту әдістері мен сабақты ұйымдастыру нысандарын жетілдіруді нақтылай түсу
қажеттілігі туындайды. Білімнің әрбір бөлігі оқушының ғаламдық ойлауға септігін тигізіп,
олардың әлем туралы ой жүйесін дамытуға негіз салуы тиіс. Оқушының ғаламдық тұрғыдан
ойлауын қалыптастыруға, ойлау әрекетін дамытуға алған жалпы білімдері тірек бола алады.

Ұқсас жұмыстар
Оқытудың белсенді әдісі
Оқытудың белсенді әдістері - оқу
Белсенді оқыту әдістерінің жіктелуі
Оқытудың белсенді формасы мен әдістері
МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ
БЕЛСЕНДІ ОҚУ ӘДІСТЕРІ
МҰҒАЛІМ ОҚЫТУ
Оқытудың әдістері
Оқыту әдістерінің мәні
Оқыту әдісі туралы ақпарат
Пәндер