Білім беру жүйелері және білім беру психологиясы
Презентация қосу
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-
техникалық университеті

Білім беру жүйелері және
білім беру психологиясы
Оқытушы - өзінің білімін үздіксіз көтеріп
отырғанда ғана оқытушы, ал оқуды,
ізденуді тоқтатқанмен оның оқытушыдігі
де жойылады.

К.Д.Ушинский.
Білім беру жүйесінің мақсаты мен
міндеті
Тиісті оқу орны арқылы ғылыми мағлұмат беріп,
адамның танымын, білімін, дағдысын,
дүниеге көзқарасын жетілдіру және қоғам мүшелерінің
адамгершілігін интектуалды, мәдени даму деңгейіне
қол жеткізу болып табылатын тәрбие мен оқытудың
үздіксіз процесі мен нәтижесі.

Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың
жаңа технологияларын енгізу, білім беруді
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық
коммуникациялық желілерге шығу
ХІХ ғ. БІЛІМ
БЕРУ

әр түрлі ғылым
мұсылмандық салаларын
орыс-қазақ
дәстүрлі діни оқытатын
мектептері
мектептер мұсылмандық
мектептер
Қазіргі білім беру жүйесі

Білім сапасын арттыру және нәтижеге бағытталған үлгіге беталуы
барысында оқытушыдер мемлекеттік стандарт берілген нәтижелерге жетуде
кәсіби шеберлікпен меңгерген зерттеу біліктері мен дағдылары нәтижесінде
проблеманың шешімін таба алатын, ақпараттық – коммуникативті мәдениеті
жоғары тұлғалық - дамытушылық функцияны атқарады. Қазіргі заман
адамның осы құзыреттілікті меңгере отырып тек « кәсіби икемділігін
оңтайландыруды қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу мүмкіндігін « үнемі
оқып – үйрену және өзін-өзі жасау талабын қалыптастыра алады.
Психологтар да, педагогтар да адамның рухани
интеллектуалдық, кәсіби шығармашылықпен өзін-
өзі дамытуы өмірінің әр кезеңінде әр қалай деп
көрсетеді. Педагогикалық шеберлік- кәсіби
әрекетті жоғары деңгейге көтеретін оқытушынің
жеке қасиеттерінің , оның білімі мен білігінің
жүйесі. А.Маркова оқытушынің кәсіби деңгейге
көтерілуіндегі психологиялық критерийлерді бөліп
қарастырды.
Шығармашылық
Обьективті Субьективті критерий оқытушы
критерий критерий Нәтижелі өз кәсібінің
критерий шекарасынан шыға
• Жоғары еңбек Педагогикалық Оқыту нәтижесі біз
бағыттылық, алуы, сол арқылы өз
көрсеткіші, үшін баланың тәжірибесін, еңбегін
әртүрлі кәсіптің психологиялық өзгерте алуы
маңыздылығын , функцияларын жатқызылады және де
мәселелерді оның құндылығын жетіліп, өзінің білгендері мен
шығармашылы түсіну, маман иесі педагогикалық түйгендерін
қпен шеше алу ретінде өзіне әрекеті арқылы алған басқаларға ұсына
біліктері, т.б білімдерін өз өмірлік алуының,
позитивті мәселелерін шешуге
көзқарастың шығармашылық
қолдана алуы. бағыттылықтың
болуын жатқызады
болуының мәні зор
Педагогикалық
үрдісте жүйелі
жұмыс жүргізе
алатын

Педагогикал
Білімді, іскер, ық
шебер болу өзгерістерге
керек тез
төселетін;
Оқытушының
педагогикалық
жүйесі

Жаңаша
Оқушыларме
ойлау
н ортақ тіл
жүйесін
табыса
меңгере
алатын
алатын;
К.Д.Ушинский айтқандай, «оқытушы тек өз пәнінен
сабақ беріп қана қоймауы керек, сонымен қатар тәрбиеші
адал, әділетті, шыншыл адам болуы керек». Олай болса,
әр оқытушы сабаққа қойған үш мақсатының үшеуіне де
жетіп, білім мен тәрбиені ұштастыруымыз қажет.
Оқытушы ата-ана мен оқушы, пән оқытушылармен
байланыстырушы ғана емес, қарым-қатынастарын
басқарушы, бақылаушы, кеңесші.
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуда әр түрлі әдіс -
тәсілдерді қолдануға болады. Оқушылардың өзіндік жұмыстарының
мән - мағынасын ұйымдастырудың тәсіл - амалдарын бір ғана
белгімен сипаттауға болмайды. Өзіндік жұмыстың ұйымдастырудың
негізгі шарттары мыналар:

- мұғалімнің нақты тапсырмалар беруі;
- жұмысты орындаудың уақытын белгілеу;
- мұғалімнің басқаруымен оқушылардың
- дербестігінің өзара байланысы олардың жұмысты өз еркімен
орындау.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. А.С. Макаренко. Педагогические сочинения. М., «Педагогика»,1988.
2. А.С. Макаренко. Психология труда учителя.М., «Просвещение»,
1993.
3. Қазақстан Республикасында 2015жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасы//Астана. 2004. 3-4б.
4. Советский энциклопедический словарь// М., Издательство
«Советская энциклопедия», 1984. 613-б
5. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы // Астана . 2004. 28-б
6. Б.А. Тұрғынбаева. Мұғалімнің шығармашылық әлеуметін
біліктілікті арттыру жағдайында дамыту.: теория және тәжірибе //
Aлматы. 2005, 174-бет

Ұқсас жұмыстар
Психология бойынша оқыту пәндері
ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ БАКАЛАВРИАТ
Макаренко және педагогикалық психология
Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ПСИХОЛОГИЯСЫ
Арнайы психологияның дамуы
Практикалық балалар психологының психологиялық білімін жетілдіру жолдары
Балалардың практикалық психологиясы
Балалар психологиясының даму тарихы,теориялар туралы негізгі түсініктер
ДУАЛЬДІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
Пәндер