Балалар мен жасөспірімдерге гигиеналық тәрбие беру
Презентация қосу
М.ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН
МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
Факультет:Қоғамдық денсаулық сақтау
Кафедра:Кәсіби аурулармен гигиеналық пәндер

Студенттің өзіндік жұмысы
Тақырыбы:Оқытушылар еңбегінің гигиенасы

Орындаған:Төреғалиева А.Ө
Тексерген:Карашова Г.И
Жоспары
Кіріспе бөлім
Негізгі бөлім
1)Балалар мен жасөспірімдерге гигиеналық тәрбие беру
2)Еңбекке тәрбиелеу жағдайына қойылатын
санитарлық бақылау
3)Гигиеналық тәрбие жұмыстарын жүргізудегі іс әрекет
Қорытынды бөлім
Пайдаланылған әдебиеттер
Кіріспе
Гигиеналық білім мен тәрбие- тұрғындардың санитарлық мәдениетін
көтерудің теориялық және тәжірбиелік сұрақтарын қарастыратын
медициналық ғылым мен денсаулық сақтаудың бір саласы.
Казіргі кезде кең көлемде гигиеналық тәрбиелеу салауатты өмір салтын
қалыптастыру,өз денсаулығы мен жұмыс қабілетін сақтауға,өмірді неғұрлым
ұзақ және толыққанды етуге үйрену мақсатында әр адамның өз денсаулығына
және қоршаған ортаға саналы қатынасын қалыптастыру бойынша шаралар
жүргізіледі.
Гигиеналық білім беру мен тәрбиелеудің маңызды міндетінің бірі-
тұрғындардың басым бөлігін денсаулық сақтау ұйымдары мен мекемелеріне
көмек көрсетуге тарту
Балалар мен жасөспірімдерге гигиеналық тәрбие беру

Әлем халықтарының үлкен бөлігі балалар мен жасөспірімдер болып келетіндіктен,
оларға дұрыс көңіл бөлу сол қоғамның маңызды міндеті болып табылады. Балаларға
дұрыс тәрбие беру, оларға дұрыс көңіл бөлу деп қарауға болады. Тәрбие берудің 90%
өте ерте жаста қалыптасады.
Гигиеналық білім мен гигиеналық дағдылар баланың денсаулығын нығайтуға ғана
емес, сонымен бірге баланы әдептілікке, саналылыққа баулиды. Баланы жеке бас
гигиенасының талаптарын сақтауға баулу олардың саналы түрде қоғамға қажетті
негізгі ережелерді сақтап жүруін қалыптастырады. Балаға гигиеналық тәрбие
берудің негізі бала-бақшада басталады, одан ары қарай мектепте тереңірек түсініктер
беріледі.

Оның негізгі бөлімдері:
Оқу үрдісінде гигиена негіздерінен сабақ беру;
Мектеп оқушыларының мектептен тыс санитарлық ерікті жұмыстарын
жүргізу;
Оқушылармен мектептен тыс санитарлық ағарту жұмыстарын жүргізу;
Ата-аналармен санитарлық ағарту жұмыстарын жүргізу т.с.с. болып
табылады.
Сонымен қатар, балалар мен жасөспірімдерге гигиеналық
тәрбие беру жұмысы - мектептің оқу бағдарламасының
міндетті түрдегі құрамды бөлігі болып табылады.

Гигиеналық тәрбиенің бағдарламасы. Жалпы алғанда
оқушыларға гигиеналық тәрбие беру бағдарламасы
төмендегі талаптардан тұрады:

Денешынықтыру мен шынығудың салауатандырудағы
маңызы;
Мектеп оқушыларының ақыл-ой еңбегінің гигиенасы;
Тағам тану гигиенасы;
Қоғамдық және жеке бас гигиенасы;
Жарақаттанудың алдын алу;
Политехникалық оқытудың гигиенасы;
Жыныс тәрбиесі.
Бұл саладан ең маңызды мәселе қажетті тақырыптарды
мектеп оқушыларының жас мөлшеріне қарай бөліп алу
болып табылады. Балалардың жас мөлшерлері жалпы
қабылданған 3 топқа бөлінеді:

7-9 жастағы балалар (1-3 сыныптар);
10-14 жастағы балалар (4-7 сыныптар);
15-17 жастардағы жасөспірімдер (8-11 сыныптар);
Оқушыларды өздерінің жас мөлшерлеріне сәйкес келетін бөлімдерге
гигиеналық баулу - тәрбиенің негізгі принципі. Балалардың жасы
өскен сайын гигиеналық тәрбие туралы алғашқы түсініктердің
мағнасы тереңдей түседі.

Денешынықтыру тәрбиесінің тақырыбына дене тұлғасының
дұрыстығы туралы мәліметтер кіреді. Мұнда олар іс-әрекеттің дене
тұлғасының қалыптасуына әсерін, де-нешынықтыру
жаттығуларының, қимыл-қозғалыстың, демалыстың организмнің
қалыптасуына тигізетін пайдасымен танысады. Балаларды
таңертеңгілік гимнастика жаттығуларын жасауға әдеттендіру де
маңызды гигиеналық дағды болып табылады.

Ақыл-ой еңбегі гигиенасы тақырыбына күн тәртібі, үйдегі және
мектептегі сабақ оқу гигиенасы, демалыс тәртібі мен ұйқы
гигиенасының мәселелері кіреді. Балалар жас мөлшеріне байланысты
өздерінің күн тәртібінің элементтерінің ең дұрыс ұзақтығын білуі оны
өмірде дұрыс пайдалана білуі керек. 10 жастан бастап мектеп
оқушылары өздеріне ыңғайлы күн тәртібін құрастыра алуы тиіс.
Еңбекке тәрбиелеу жағдайына қойылатын санитарлық бақылау

Еңбекке тәрбиелеу жағдайына қойылатын санитарлық бақылау 3
бағытта: еңбектің мазмұнына, еңбектің тәртібіне және еңбектің
жағдайына қарай жүргізіледі.

Еңбектің мазмұнына жүргізілетін санитарлық бақылау жұмысына:

оқушылардың еңбектің іс-әрекеттерінің барлық түрінің сипатын
олардың жасы мен жыныс ерекшеліктеріне сәйкес келуін анықтау;
жоғарғы сынып оқушыларының өндірістік тәжірибеге өтуіне арналған
жұмыс орындарын таңдап алу;

Еңбектің денсаулық жағдайына әсерін анықтау; мектеп оқушыларын
терең медициналық тексеруден өткізуге баға беру; емдеу-мамандық
кеңес қызметінің жұмысын және мамандыққа жа-рамдылық туралы
қорытындылар берілу жағдайын анықтау;
еңбекке тәрбиелеудің бекітілген оқу бағдарламасына сәйкестігін
анықтау т.с.с. жатады.
Еңбекке тәрбиелеу және оқытуға арналған тәртіп уақыттарын санитарлық
бақылау төмендегідей шаралардан тұрады: еңбекке тәрбиелеу тәртібін
көрсететін мектеп уақыттарын (5-10 - сынып оқушыларының оқу және
тәжірибелік сабақтарының кестесі, қоғамдық пайдалы еңбекті орындаудың
жұмыс кестесі, жазғы каникул кезіндегі еңбек бірлестігінің күн тәртібі т.б.)
тереңірек зерттеу, осындай арнаулы бөлінген уақыттардың қолданылып
жүрген еңбекке тәрбиелеп, оқыту жөніндегі бағдарлама мен оқу
жоспарына, заңдылық және нормаландыру мәліметтеріне сәйкес
келетіндігін зерттеу; бекітілген еңбек тәртібінің орындалуына бақылау
(хронометраж) жүргізу; еңбек сабағының құрылымына гигиеналық баға
беру; еңбекке оқытудың жеке бөлімдерін тақырыптық тексеру.

Мектеп шеберханаларындағы, кабинеттердегі және лабораториялардағы
еңбек жағдайына санитарлық бақылау жүргізу жылына екі реттен кем
болмауы керек. Бірінші тексеру -осы бөлмелердің дайындығын анықтау
мақсатымен оқу жылының басында жүргізілуі керек. Сабақ жүргізуге
рұқсат беру актісі әрбір шеберханаға жеке жасалады. Екінші тексеру -
жылдың ортасында немесе жылдың аяғында кемшіліктерді анықтау үшін
жүргізіледі, анықталған кемшіліктерді жою үшін жоспар-тапсырма
жасалады.
Оқу жылы бойына оқушылардың еңбек
жағдайы гигиеналық талаптарға сәйкес
екендігін анықтау үшін, жоспарлы түрде
күнделікті санитарлық бақылау жүргізіледі.
Мұнда, жарық жеткіліктілігін, ауадағы газ,
шаң мөлшерін, желдеткіштің тиімділігін,
шуыл деңгейін анықтау үшін инструменттік,
лабораториялық зерттеу тәсілдері
қолданылады. Бақылаудың нәтижесінде
санитарлық тексеру актісі жазылады. Еңбек
сабағының міндетті түрде санитарлы-
гигиеналық талаптарға сәйкес келетін
базаларда өткізілуіне бақылау жасалады.
Гигиеналық тәрбие жұмыстарын жүргізудегі іс-әрекет

Балалар мен жасөспірімдер бөлімінде гигиеналық оқыту
және тәрбиелеу жұмысы негізгі үш бөлімнен тұрады:
ұйымдастыру, әдістемелік және ересек адамдарды
гигиенаға оқыту.

Ұйымдастыру жұмысына төмендегі сұрақтар кіреді:

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы бөлімі санитарлық
дәрігерлерінің халықтар арасында гигиеналық оқыту мен
тәрбие жұмыстарын жүргізу үшін, кешенді жоспар жасауға
қатысуы. 2.Бақылаудағы және МСЭҚБ қарамағындағы
объектлерді гигиеналық тәрбиелеу жөнінде оперативтік,
жылдық жоспарларды қарап, бекіту;
Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы жөніндегі жекелеген
сұрақтарды жоғарғы ұйымдардың қарауына дайындау және
тыңдау; Мұнда қызметкерлердің гигиеналық сауатының
нашарлығы салдарынан болатын кемшіліктерді анықтау
қажет.
Гигиеналық оқыту мен тәрбиелеу жұмысының қойылуын
және тиімділігін бақылау;
Әдістемелік жұмыс төмендегі міндеттерді қамтиды:

Халықтың санитарлық мәдениетінің деңгейін негізгі үш көрсеткіш
арқылы (ортаның санитарлық жағдайы, санитарлық салауаттылық
деңгейі, халықтың гигиеналық тәртібі) зерттеу.
Ортаның санитарлық жағдайын лабораториялық бақылау
көрсеткіштерінің динамикасы арқылы анықтайды. Объектлердегі
санитарлық - салауаттылық деңгейін гигиеналық тәртіп
сақталмауынан болатын санитарлық кемшіліктердің пайызы бойынша
анықтайды. Ұйымның санитарлық деңгейін гигиеналық оқытудан
өткен адамдардың арасындағы жіберілген кемшіліктердің пайызы
арқылы анықтайды.
- Жұмысқа түсер алдында инструктаж жүргізіліп, соңынан
жұмысқа түсетін адамның санитарлық кітапшасына белгі
қойылады. Одан кейінгі оқытуды балалар мекемесінің медицина
қызметкерлері жалғастырады.
- Сонымен қатар, санитарлық дәрігерлер балалар мен
жасөспірімдер гигиенасы бойынша білімді насихаттауға баспаға
материалдар дайындауға қатысады.
Қорытынды
Тұрғындарға гигиеналық білім беру және тәрбиелеу арқасында
тұрғындарда қоршаған ортаға деген дұрыс көзқарасы
қалыптасады,гигиеналық дағдыларды сіңіреді,санитарлық
мәдениеті жоғарылайды.
Гигиеналық білім беру мен тәрбиелеу тұрғындарға ағзаның
тіршілігі туралы,оның сыртқы ортасымен өзара қатынасы
туралы дәріптей отырып дұрыс түсінікті қалыптастыруда,сол
арқылы жалған пікірлерден арылтып елді-мекендерді
жайлыландыру,еңбек пен тұрмыс жағдайын
жақсарту,санитарлық мәдениетті көтеру бойынша мемлекеттік
және қоғамдық шараларды жүргізуде көпшіліктің
шығармашылық белсенділігін жоғарылатуда өте маңызды
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
Неменко Б.А. Оспанова Г.К Балалар мен
жасөспірімдер гигиенасы(Оқулық).- Алматы
2002.344б.
Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М.,
Медицина, 2004.,

Ұқсас жұмыстар
Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы
Балалар мен жасөспірімдердің дене
ДЕФЕКТОЛОГИЯ
Тоқ ішек
Кәмелетке толмағандар қылмыстылығының Криминологиялық сипаттамасы
Жазу орны
Мәдени - гигиеналық дағдылар
Отбасы функциялары Экономикалық Қорғаныс Репродуктивтік Балаларды оқытып-тәрбиелеу
Отбасы функциялары
Ойыншықтардың қауіпсіздігіне санитарлық бақылау
Пәндер