Прокариоты клетка
Презентация қосу
Цитоплазма
Үй
тапсырмасы
Ой қозғау
ойыны
Дода
Ядро
100 200 300 400
Прокариоты
клетка 100 200 300 400

Эукариотты
клетка 100 200 300 400
Ядро дегеніміз
не?
Ядро - хромосомалары бар
жасушаның негізгі
органоиды.
Ядрошық
қандай қызмет
атқарады?
Олар нуклеин қышқылдары және
рибосомаларды синтездеу
қызметтерін атқарады.
Ядроның
құрылысы
н түсіндір.
Ядроның
формасын
түсіндір?
Ядроның формасы алуан түрлі
болады, бірақ ол әдетте клетканың
формасына сәйкес келеді:
паренхималық клет-каларда ядро коп
жағдайда шар тәрізді, ал
прозенхималық клеткаларда линза
тәрізді немесе ұршық тәрізді больш
келеді.
Прокариотты
жасушаға
түсінік бер
Прокариоттарға микроорганизмдер мен көк-
жасыл балдырлар жатады. Прокариоттардың
мөлшері өте кішкентай, ұзындығы 1—10 мкм.
Прокариоттардың эукариоттардан
айырмашылығы — олардың айқындалған
органоидтері, яғни эндоплазмалық торы,
Гольджижиынтығы, митохондриялары
болмайды. Жануарлардың және өсімдіктердің
жасушаларында жаксы айқындалған
түйіршіктер болады. Олар — нәруыз, май
және гликоген сияқты қор заттарынан тұрады
Прокариоттар
маңызы
- Дәрі-дәрмектер
- Тыңайтқыш ретінде
пайдаланылады
Бактерия мен
вирустың
айрмашылығын
түсіндір
Бактериялардың
негізгі биологиялық
ерекшеліктері ?
Біржасушалы әртүрлі пішінді ағзалар.
Денесі сілемейлі органикалық заттан
тұрады.
Жасуша қабықшасының өткізгіштік
қабілеті бар.
Жасуша органоидтары болмайды.
Аэробты, анаэробты түрлері бар.
Бөліну арқылы көбейеді.
Қолайсыз жағдайларда спора түзеді.
Мутацияға бейімді.
Әр түрлі орта жағдайларына
бейімделген
Эукариоттар
дегеніміз не?
Эукариоттар (грек. еu – жақсы,
толығымен және karyon – ядро) –
құрамында ядросы бар организмдер.
Эукариоттарға барлық жоғары
сатыдағы жануарлар мен өсімдіктер,
сондай-ақ бір немесе көп жасушалы
балдырлар, саңырауқұлақтар және
қарапайымдар жатады. Эукариоттар
жасушалары прокариоттармен
салыстырғанда күрделі келеді
Эукариоттарға
қандай
организмдер
жатады?
Эукариоттарға бір
жасушалы жасыл
балдырлар,
қарапайымдар, жоғары
дәрежелі гүлді өсімдіктер
және сүтқоректі
хайуанаттар, т. б. жатады
Жасуша
теориясыны
ң ашылуы.
Жасуша теориясының даму тарихы
300 жылға созылды. 1838—1939 жж.
ботаник Маттиас Шлейден мен
зоолог Теодор Шваннға
жасушалардың құрылысы туралы
ортақ қорытынды жасауға мүмкіндік
берді. Олардың тұжырымдауы
бойынша, өсімдіктер мен жануарлар
жасушаларының кұрылыстары өте
ұқсас және тіршіліктің дербес иесі
екендігі, тірі ағзаның ең ұсақ бірлігі,
сонымен қатар жасушасыз тіршілік
болмайтындығы туралы ғылымға
дұрыс түсінік берді.
Жануарлар мен
өсімдік
жасушаларының,
айырмашылығы
1.Жануарлар жасушасында центриоль болады.
2.Жануарлар жасушасында пластидтер
болмайды, дайын ағзалық заттармен
қоректенеді.
3.Қалың, тығыз, жасунықты (целлюлозалы)
қабықша тек өсімдік жасушасында болады. Ол
өсімдіктің пішінін өзгертуге кедергі жасайды.
Жануарлар жасушасындағы жарғақша
(қабықша) өте жұқа цитоплазма қабатының
тығыздалуынан пайда болтан. Сондықтан
жануарлар пішінін өзгертіп, қозғалады.
4.Ірі вакуольдер (латынша «уасиш» - қуыс)
өсімдіктерде болады, ал жануарлардың тек бір
жасушалы қарапайым түрлерінде (асқорыту,
жиырылғыш вакуольдер) ғана болады.
Митохондрия (гр. mitos - жіпше, гр. chondrion -
дәнек) - барлық тірі жасушаларда болады. Пішіні
таяқша, жіпше, дәнек тәрізді түзіліс. Жасушада
ондаған, мыңдаған митохондриялар кездеседі.
Сыртын 2 қабатты жарғақша қаптайды. Сыртқы
жарғақшасы тегіс, ішкі жарғақшасы қатпарлы.
Митохондриялар - май қышқылдарьш синтездеп,
жасушаларды энергиямен қамтамасыз ететін
энергия жинақтаушы құрылым. ішкі жарғақшадағы
ферменттер глюкоза мен аминқышқылдарды
ыдыратып, май қышқылдарын тотықтырады.
Эндоплазмалық тор (ЭПТ) - (гр. эндо - ішкі, гр.
плазма - жапсырылған) - жасушаның ішін түгелдей
бірімен-бірі тығыз байланысқан түтікшелермен торлап
жататын 2 жарғақшалы түзіліс. Сыртқы
жарғақшаларына рибосомалар бекінсе - түйіршікті
ЭПТ, бекінбесе, тегіс жарғақшалы ЭПТ дейді. Тегіс
жарғақшалы ЭПТ майлар мен полисахаридтердің
алмасуына қатысады. Түйіршікті жарғақшалы ЭПТ
рибосомаларында нәруыздар синтезделеді. ЭПТ
торланған түтікшелері жасуша ішіндегі басқа
органоидтардың қатынас жасауына көмектеседі.
Рибосома (рибонуклеин қышқылы, лат.
soma - дене) - цитоплазмада бос күйінде,
жарғақшаға (ЭПТ) бекінген күйінде
болатын нөруызды дөнек тәрізді өте ұсақ
органоид. Ол нәруыз синтезіне қатысады
Лизосома (гр. mitos - еріту, гр. soma -
төн) - домалақ немесе сопақша пішінді,
бір қабатты жарғақшалы түзіліс.
Құрамындағы ферменттердің әсерінен
нәруыз молекулаларымен
полисахаридтерді ыдыратады.
Жасушаға түскен бөгде заттарды
ерітеді.
Гольджи жиынтығы - ядроға жақын,
жасуша орталығын (центриоль)
айнала қоршап жататын көпіршік,
түтікше тәрізді түзіліс. Жасушада
заттардың тасымалдануына, қажетсіз
соңғы өнімдердің жасушадан
шығарылуына қатысады.
Жасуша орталығы - центриоль (лат.
centrum - орталық нүкте, орталық)
Гольджи жиынтығына жақын
орналасқан цилиндр пішінді 2 денешік.
Жасуша бөлінуінің алғашқы кезеңінде
2 центриоль бірінен-бірі екі полюске
карай ажырайды. Ортасында ұршықша
жіпшелер пайда болады.
Жасушалардың бөлінуіне қатысады.
Эндоплазмалық тор
Гольджи аппараты

Митохондрия

Жасуша орталығы
Лизасома
Сәйкестендіру
1. Митохондрия А. Заттарды қорытатын органоид

2. Жасуша орталығы Б. Нәруыз биосинтезі жүреді

С. Тұқым қуалайтын ақпарат
3. Лизосома
сақталады

4. Рибосома Д. Жасушаның бөлінуіне қатысады

5. Гольджи жиынтығы Е. Энергия түзіледі, жиналады

6. Ядро Ж. Лизосоманы түзеді
«Ыстық орындық»
Бағалау
Үйге тапсырма
§ 7 Цитоплазма және
оның органоидтары

Ұқсас жұмыстар
Микроорганизмдердің қоректенуі
Эвристикалық кезең
Вирустардың клеткаға енуі
Постэмбриональді гемопоэз
Клеткалар мен тканьдердің патологиясы
Клетка орталығы
Клеткалардың патологиялық физиологиясы,тканьдердегі патологиялық процестер
Жасушалар және тіндер патологиясы
Вирустар репродукциясы
Жасушалық инженерия туралы
Пәндер