Сабақтарда қолданылатын әдістер
Презентация қосу
Мектептегі білім сапасын көтеру
жоспарының үздік жобасы
Қоғамдық – гуманитарлық пәндер бірлестігі

2015 жыл
Мақсаты:

Қоғамдық – гуманитарлық пәндер бойынша
сабақтарда инновациялық технологияларды
енгізудің тиімділігін әріптестермен бөлісіп,
оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беруге
үлес қосу, педагогикалық тәжірибе алмасу.
Міндеттері:
• басқару құжаттарын әзірлеу жүйесін дамыту;
• білім сапасын диагностикалау;
• оқытудың әдістемелік жүйесін жақсарту;
• білім сапасын бағалаудың жаңа рейтингтік формасын
енгізу;
• білім сапасына мектептің күллі қызметкерлерін
жұмылдыру;
• білім сапасын арттыруда жаңа технологиялар қолдану;
• ұлттық білім беру жүйесін әлемдік стандарттарға
сәйкестендіру;
Күтілетін нәтиже:
• жеке тұлғаны, яғни дарынды шығармашылықпен жұмыс істейтін тұлғаны
қалыптастыру үшін ауылдағы 2-5 жас аралығындағы барлық сәбилер тегін
балабақшамен қамтамасыз етіледі;
• ШО пен МАД топтары оқу-әдістемелік және ақпараттық - техникалық құралдармен
жабдықталады;
• бастауыш сынып кабинеттері жаңа үлгіде жасақталып, әр пән бойынша
көрнекіліктермен толықтырылады;
• дарынды оқушылардың жұмысын жолға қойылып, әрбір оқушыны дарындылыққа
жетелейді;
• барлық оқушылар ыстық тамақпен тегін қамтамасыз етіледі;
• сабақ үрдісінде жаңа технологиялар қолданылады;
• көптеген пәндерді тереңдетіп оқытатын сыныптар ашылады;
• педагог мамандардың сабақ беру шеберлігін арттыру мақсатында өз білімін үнемі
толықтырады.
Сапалы білім беру дегеніміз – ғылымға негізделген
жүйелі бағдарлама бойынша теориялық, практикалық іске
қабілетті, еңбекке баулу, дүниетанымын кеңейту және
баланың бойындағы бар қабілетін кемеліне келтіріп жан-
жақты тұлға тәрбиелеу болып табылады.
Қазіргі кездегі білім берудегі басты мақсат- жан-жақты
білімді, өмір сүруге бейім, өзіндік ой - талғамы бар,
адамгершілігі жоғары, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны
тәрбиелеу.
Болашақта өркениетті дамыған
елдердің қатарына ену үшін заман
талабына сай білім қажет.
Қазақстанды дамыған 30 елдің
қатарына жеткізетін, терезесін
тең ететін - білім
Н. Назарбаев
Қазақстан Республикасы азаматтарының халықаралық
білім кеңістігіндегі және еңбек нарығындағы
бәсекелестігін қамтамасыз ететін білімнің сапасына «білім
беру сапасын бағалаудың ұлттық жүйесі – білім беру
сапасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарттарына, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің
қажеттіліктеріне сәйкестігін белгілеудің институцио
налдық құрылымдары, нысандары мен әдістерінің
жиынтығы», -деп сипаттама берген.
Білім беру саласындағы реформалардың басты нәтижелерінің бірі
– мұғалім имиджі және мәртебесінің көтерілуі. Өйткені, ұстаз –
мектеп жүрегі.
Мұғалім - қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары,
интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға болуы керек.
Мектептегі жұмыс пен оқушы жетістіктерін өзгертудегі негізгі
тұлға – мұғалім. Сонымен қатар мұғалім:

1. Мұғалімнің өз пәнін жетік білуі керек.
2. Оқытудың жаңа педагогикалық технологияларын білуі керек.
3. Ақпараттық - коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктерін
игеруі қажет. Себебі сапалы білім беру осы 3 элементке негізделеді.
Ізденімпаз Нәзік Жан-жақты
ғалым психолог шебер

Әр ұстаз Терең
Тынымсыз
қазыналы
еңбекқор
білімпаз

Кез-келген
ортаның
ұйытқысы
ХХІ ғасыр білекке емес – білімге, күшке
емес – епке тоқтаған заман.

ХХІ ғасырда нені оқыту Мұғалімдер оқушыларды ХХІ
керек? ғасырға қалай дайындайды?
Бүгінгі ұстаздардың мақсат-міндеттері:

Оқушылардың
дүниетанымын және білім оқушыға білім, білік,
қорын кеңейту; дағдыларын игерту;
пәнге қызығушылығын қабылдауын, ойлауын,
арттыру; қиялын, сезімдерін, яғни жан-
ақпараттық-
жақты қабілеттерін дамыту;
коммуникациялық
жаңа технологиялардың
технологияны терең меңгерген,
өз Отанын шексіз сүйетін, тиімді жолдарын қолдану;
мемлекеттік тілді құрметтейтін, оқушылардың білім
білімді, іскер, адамгершілігі сапасын жүйелі түрде жоғары
мол, жан-жақты жетілген деңгейге көтеру.
жаңашыл тұлғаны
қалыптастыру.
Мектепте білім сапасын арттыруда, болашақ білімді
азамат қалыптастыруда, мұғалімнің кәсіптік шеберлігін ,
құзырлығын арттыруда мектеп жұмысының, әдістемелік
жұмыстың ұжымдық, топтық, жеке, белсенді түрлері мен
әдістері кеңінен қолданылуда. Сонымен қатар озат
тәжірибелер бойынша іс-тәжірибе тарату жұмыстары,
шығармашылық есептер беру, әдістемелік апталықтар,
оқушылардың ғылыми жұмыстары, пән олимпиадалары,
қашықтық олимпиадалар, әдістемелік сипаттағы
семинарлар, конференциялар өз жалғастарын тапса.
• Қазіргі заман талабына сай оқушылардың білімін, танымдық, ойлау,
Жаңа шығармашылық қабілеттерін, жаңа технологиямен жұмыс жасауға дағдыландыру
технолгия
әдісі

• Бақылау қабілетін дамыту, оқылатын мәселеге ықыласын көтеру үшін, оқу
Көрнекті материалының мазмұны көрнекі құрал арқылы беру
әдісі

• Теориялық және фактіге негізделген білімді қалыптастыруда үй тапсырмаларын
Іздену және жаңа сабақты пысықтауда тарихи кезеңдерді, оқиғаларды қайталау
әдісі

• Практикалық іскерлік пен әдетті дамыту үшін және түсіндірілген материалды
Практика- оқушының қаншалықты меңгергенін бақылау
лық әдісі
Сабақтарда қолданылатын әдістер

Түртіп алу әдісі
Ой шақыру әдісі

Ассоциация әдісі

Ұжымдық оқыту әдісі
Сипаттау әдісі

Салыстыру әдісі

Талдау әдісі

Проблемалық әдіс
Оқытуды басқару және
Топтық жұмыс көшбасшылық
Оқушыларды жас
Зерттеу жұмыстары, ерекшелігіне сәйкес оқыту
деңгейлік тапсырмалар және оқу
Дарынды және талантты
Слайдтар, ғаламтор, балаларды оқыту
YouTube сайты, Aсtiv Studio
Оқыту мен оқуда АКТ – ны
Балдық жүйемен,
қолдану
критериалды бағалау,
мадақтау
Оқыту үшін бағалау және
оқуды бағалау
Ойын, эссе, деңгейлік
тапсырмалар
Сыни тұрғыдан ойлауды
үйрету
жұптық, топтық жұмыс,
тренинг, постермен жұмыс
Оқыту мен оқудағы жаңа
тәсілдер
Қазіргі оқу үдерісінде білімді меңгеру үшін
жаңа технологияларды қолданып оқытудың
мәні зор. Әр сабақта оқушылар оқу үдерісінің
барлық аспектілеріне белсенді қатыса алады
және келесі сипаттамаларға ие болады: олар
өздерінің болжамдары мен сұрақтарын
құрастырады, бір-біріне кеңес береді, өз
алдына мақсат қояды, алынған нәтижелерді
қадағалайды, идеялармен эксперимент
жасайды және қателер оқудың ажырамас
бөлігі екенін түсіне отырып, тәуекелге
барады.
Жаңа технология әдісінің тиімділігі:
өзіңе деген сенімділікке тәрбиелейді;
шешендік өнер дағдылары қалыптасады;
тыңдай білуге үйретеді;
танымдылықтың маңызын түсінуге
көмектеседі (үнемі абсолюттік шындық
бола бермейді);
сыни ойлауға дағдыланады;
өз пікірін айту құқығының бар екенін
сезінеді;
пікірлердің сан алуан болатындығын
жақсырақ түсінеді.
Қолданып жатқан әдістің нәтижесінде оқушылар
қарым – қатынасқа түседі:

1. Мұғаліммен (оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап
берген кезде);
2. Оқушылармен (жұптасып жұмыс істеу барысында);
4. Шағын топтармен (3-4 оқушымен);
5. Оқушылардың үлкен тобымен (көбіне
пікірталас/дебат сынып болып әлдебір мәселені
талқылау барысында);
6. Техника түрлерімен (мысалға, компьютермен,
интербелсенді тақтада жұмыс істеуде).
Дәстүрлі сабақта:
1.Мұғалім уақыттың көп бөлігінде сөйлейді,белсенді.
2.Оқушылар тыныш отырып, мұғалімді тыңдайды.
3.Оқытудың басым түрі-түсіндіру.
4.Сабақтың негізгі бөлігі- жеке-жеке бағалау.
5.Сабақ кезеңдері ұзақ мерзімде өтеді.
Жаңа технология әдістерін қолданатын сабақта:
1.Оқушылар көп уақыт бойы белсенді,тапсырманы
талқылайды.
2.Мұғалім-бағыттаушы. Пікірталас кезінде
көмектеседі, сұрақтар қояды.
3.Оқушының өзі сұраққа жауап іздейді.
4.Бағалаудың жаңа түрлері пайдаланылады.
5.Жұппен және топпен жұмыс жасалады.
Қорытынды:
Білім сапасын көтерудің негізі – білім беруді демократияландыруды
көздейтін оқытудың жаңа технологияларын енгізу.
Басты байлық – адам, ал адам байлығы – білім. Сондықтан да, күллі
әлемдік жаңа идеология ең әуелі білімнің теңдессіз күшіне арқа
сүйейді. ХХІ ғасыр - білекке емес - білімге, күшке емес - епке тоқтаған
заман.
Заман талабына сай білімді, білікті, дүниетанымы кең,
шығармашылық қабілеті дамыған жеке тұлға қалыптастыру.
Осы мақсат негізінде:
- жас ұрпақтың қабілеті мен талантын ашу;
- шығармашылық, логикалық ойлау қабілеттерін жетілдіру;
- өз алдына мақсат қою арқылы оны жүзеге асыра білу;
- өз әрекетінің нәтижелерін бағалай білу.

Ұқсас жұмыстар
«Оқыту әдісі»
Негізгі экономикалық ұғымдар
САРАМАНДЫҚ ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ АЙЫРМАШЫЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Бастауыш білім беру пәндерін метапәндік тұрғыда оқыту әдістемесі
Көрнекілік әдіс
Инновациялық технология
Сын тұрғысынан ойлауға үйрету
Эвристикалық әдіс
Оқыту әдістері
Әлеуметтік - психологиялық тренинг әдістері
Пәндер