Қалай оқу керектігін үйрену


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
Қалай оқу
керектігін
үйрену

ОҚО, Кентау қаласы.
Әл-Фараби атындағы
№14 мектепгимназиясы.
Бастауыш сынып мұғалім
Қалдыбекова Ақмарал
Мақсаты:
1. Оқушылардың қалай оқу керектігін үйренудегі қабілеттерін дамыту
жөніндегі мұғалімнің әрекеттерін білу.
2. Оқушының қалай оқитыны туралы сыни тұрғыдан ойлау.

Күтілетін нәтиже:
Егер мұғалім балаға қалай оқу керектігін үйретсе...
Балалар өз оқуы туралы біледі және өзінің эмоцияларын, ынтасы мен
әлеуметтік қарымқатынасын басқару үшін көбірек мүмкіндік алады,
өзін-өзі реттейтін оқушы ретінде дамиды.

Сұрақ:
1. Оқу ептілігі дегеніміз не?
2. Сыныптағы оқу үрдісінің пайдасын
айқындайтын негізгі факторлар?
3. Сыныпта сізден үнемі көмек сұрайтын
оқушылар барма?
4. Ең нәтижелі оқушы қандай болады?
“Оқуды үйретудің” қозғаушы
күші “метатану” болып
табылады. Басқаша айтқанда:
оқу бар, бірақ сонымен бірге
оқуды үйрету де бар. Адамдар
ойлауға қабілетті және ойлау
туралы ойлануға да қабілетті.
Тап сол сияқты танымдық
қабілет бар да, танымды тану
да бар.
Джон Флейвелл атты
американдық психолог өткен
ғасырдың жетпісінші жылдары
оқу мен ойлауды дамытудың
маңызды аспектісі ретінде
метатануды анықтады.
Бұл үрдісте мұғалім оқушыға:

Білім міндеті қоятын
талаптарды түсінуге
Жеке ойлау үрдістерін және олардың
жұмыс қағидаттарын зерттеуге
Міндеттерді орындау стратегияларын
әзірлеуге және ойластыруға

Нақты міндет үшін сәйкес
келетін стратегияларды
таңдауға көмектеседі

Осы төрт тармақты іске асыру үшін оқушылардан оқуды үйрену талап етіледі. Мұғалімдер,
өз кезегінде, өзінің сабақ беруіне емес, оқушылардың оқу ептілігіне назар аударуы тиіс.
Сыныптағы оқу үрдісінің пайдасын
айқындайтын негізгі факторлар

Балалардың оқу үдерісін түсінуі

Нені оқу керектігін түсінуі

Оқу үдерісін қалай құрылымдау
қажет екендігі туралы ұғымның
қалыптасуы

Оқу нәтижелілігін бағалау
мүмкіндігін игеруі
Балаларға оқу қағидаттарын үйренуде көмек көрсету
Сыныпта сізден үнемі көмек сұрайтын оқушылар
барма?

Метатанымдық қабілеттер
оқушыларға білім алуында
тәуелсіздік береді. Метатануды
игермеген оқушылар қиындық
кездескен кезде үнемі басқа
адамдардан көмек сұрайды. Егер
оқушылар өздерінің оқу үрдісін
бақылауды үйреніп, шын қажет
болғанда ғана көмек сұраған
жағдайда, мұғалімдерде оқу
үрдісін өнімді қылу мақсатында
оқушылармен жеке жұмыс
жүргізуге уақыты көбейеді.
Қалай оқу керектігін үйрену
Жаңа кезеңдерге өтуіне қарай басқа адамдарға
тәуелсіздігін қысқарту қабілетіне ие болған оқушы
ең нәтижелі оқушы болады
“Қалай оқу керектігін үйрену” модулінің атауы “өзін-өзі реттеу”
үрдісіне жатады.

Бронсон (2002) айқындаған өзін-өзі реттеудің төрт саласы бар:
танымдық, әсершілдік, әлеуметтік және ынталандырушылық.

Тапсырма: Балалардың өзін-өзі
реттеу үлгілерін осы салалар бойынша
топтастыру.
Сұрақ: Өздігінен реттелетін оқуды
мұғалімдер қалай ынталандыра алады?
Тіпті кішкентай балалардың өздері тиісті мүмкіндіктерін жасаған
жағдайда өздерінің оқуы үшін үлкен жауапкершілік алуға қабілетті.
Балалар ерте жастан бастап оқу үдерісін түйсіне бастайды, оқу
тапсырмаларын орындағанда өз тәсілдерін қолдана біледі,
сондай-ақ өздерін жақсы оқушы ретінде ұсына алады.
Өзін-өзі реттеу мен метатанымдық қабілеттерді дамыту баланың
алғыр оқушы болу ықтималдығының негізгі көрсеткіші болып
табылатынын көрсетті.
Мұғалімдер жоғары сапалы
педагогикалық тәжірибенің
көмегімен осы салаға
барынша мол үлес қоса
алады.

І с к е с ә т !!!

Ұқсас жұмыстар
Жаңа форматтағы мұғалім
Оқушының оқу жетістігін бағалау критерийлері
Кәсіби құзырлылықтың түрлері
Педагогикалық қоғамдастық аясында әріптестеріне кәсіби қолдау көрсету
Қалай оқу керектігін үйренудің мәні
Пәндік білімін жетілдіру
"Өзіндік білім көтеру жоспары"
Оңтүстік және Солтүстік Кореа балабқшасының оқыту жүйесі
Ғаламтордың денсаулыққа пайдасы мен зияны
Мұғалімнің жеке тұлғасы оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі. Педагогикалық еңбектердің көрнекті шеберлері
Пәндер