Ұлттық тәрбие
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
«Өрлеу » біліктілікті арттыру ұлттық орталығының филиалы
Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін
арттыру институты

Жоба тақырыбы:
Патриоттық және көшбасшылық
қасиеттерді бағыттауға тәрбие үрдісін
басқару
Дайындағандар:
Долқын Құрманбек Долқынұлы
Талғар ауданы ,
Т.Рысқұлов атындағы №9 орта мектеп
Оразалиева Жангуль Умитхановна
Жамбыл ауданы ,
Абай атындағы гимназия мектебі

Алматы -2016ж .
Өзектілігі
Бүгінгі жас ұрпақ болашақ Қазақстан азаматы.
Түрлі мәдениетті меңгеріп, өзін сыйлата алатын, рухани
дүниесі бай, интеллект-деңгейі жоғары, білімді де білікті
жаһандану заманына сай болуы шарт.

Қазіргі таңда еліміздегі оқу-тәрбие жұмысына
байланысты болып жатқан жаңартулар білім мен
тәрбие жұмысында , оқушылар бойындағы патриот және кемел
көшбасшылық қасиеттерді дамыту өзекті мәселе болып
табылады.
Мақсаты:

Оқушылардың бойында белсенді
азаматтық ұстанымды,
әлеуметтік жауапкершілікті,
отансүйгіштік сезімді және
көшбасшылық қасиеттерді
қалыптастыру
Міндеттері :
Оқушыларға азаматтық-патриоттық,
рухани-адамгершілік тәрбие беруді
күшейту
Жаңа дәуірдегі жастардың көшбасшылық
қасиеттерінің даму жолдарын саралау
Патриот және кемел көшбасшы
тәрбиелеудегі жұмыстың атқарылатын
жұмысты жүйелеу.
Күтілетін нәтиже
Оқушылардың патриоттық сезімі артады.

Оқушылар көшбасшылыққа ұмтылады.

Тәрбие үдерісінде патриот тұлға ,кемел
көшбасшы қалыптасады.
ҰЛТТЫҚ ИДЕЯМЫЗ – МӘҢГІЛІК ЕЛ!

Mәңгілік Ел – елдің
Жаңа Қазақстандық
біріктіруші күші,
патриотизм
ешқашан
дегеніміздің өзі –
таусылмас қуат
Мәңгілік Ел!
көзі.

Тарих тұрғысынан алып қарағанда жас мемлекет болып
табылатын Қазақстан әлемдік қауымдастықта танымал
беделге ие, әлемдік саясатта толық құқықты белсенді
субъект болып саналады. Мұның барлығы ел азаматтары
үшін мақтаныш және қазақстандық патриотизм мен
көшбасшылық сезімін қалыптастырудың мағыналы
негізі.
Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру
жүйесіндегі тәрбие тұжырымдасы Білім және ғылым
Министрінің 16 қараша 2009 жылғы №521
бұйрығымен бекітілді

Жас ұрпақтың азамат болып қалыптасуы,
оның шығармашылықпен дамуының түп
тамыры тәрбиеден бастау алып ол
Қазақстанның ертеңі мен еліміздің ұлттық
қауіпсіздігі, қоғамның құндылық бағдарлары
жайлы сөз қозғағанда тәрбие проблемалары
ерекше назар аударуды қажет етеді.

Қазақстан Республикасы
үздіксіз білім беру жүйесіндегі тәрбие
тұжырымдамасы
ТӘРБИЕНІҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 22 сәуірдегі № 227 бұйрығымен бекітілген.

Тәрбие жұмысының басым бағыттары

Патриоттық және көшбасшылық тәрбие жұмысының
барлық бағыттары арқылы қамтылады.

1.Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие,
құқықтық тәрбие
2. Рухани-адамгершілік тәрбие
3. Ұлттық тәрбие
4. Отбасы тәрбиесі
5. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие
6. Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие
7. Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
8. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты
Патриот
- [грек, patris - отан, атамекен] - өзінің жеке және топтық
мүдделерін жалпы елдің мүдделеріне бағындыратын, оған
адал қызмет етіп, өз Отанын қорғауды мақсат тұтатын ,
Атамекеніне деген терең сүйіспеншілік сезімі.
Жаңа Қазақстандық Патриотизм

Жаңа Қазақстандық Патриотизмге тәрбиелеу
процесінің тұтастығы мен бірізділігі тек егер ол елдің
өткеніне құрметпен қарауды қалыптастыруға ғана емес,
сонымен қатар, қазіргі Қазақстанның құндылықтары мен
жетістіктерін меңгеруге табиғи байланысты таралған
жағдайда қамтамасыз етіледі.
Көшбасшы
Көшбасшы(leader)-әлеуметтік, психологиялық,
моральдық құндылықтары бойынша , қоғамдық
өмірде, белсенді , беделді, басқарушы адам
Патриот және кемел көшбасшының
бойындағы қасиеттер

Мінсіздікке ұмтылу,
өзгеше ойлау

Сенімділік

Ынта, білімге құштарлық

Дұрыс шешім қабылдай білу

Өзін көрсете білу

Салмақтылық

Мұғалім оқушылардың бойына, сенімі және ақылдылығы
мен парасаттылық қалыптастыра отырып, өмірге сыни көзқараспен
қарай алатын, ұйымдастырушылығы жоғары қабілетті тұлға
қалыптастырады. Әрбір оқушының өзіне деген сенімділігі мен
қабілетін, күш-жігерін бағалай білуі қажет.
Патриоттық және көшбасшылық тәрбие
үдерісін бағыттау жұмыс жүйесі
• Домбыра • Аула клубтары
• Хор • Спорттық
• Шебер қолдар клубтар
• Актерлік шеберлік • Аналар әжелер
• Би клубы
• Аталар мен
әкелер клубы
Үйірмелер Клубтар

Ұйымдар,
Жасақтар қосымша
ББМ.
• Жас құтқарушылар
• «Жасыл ел» • Жасұлан ОҮ
• Жас полиция достары • Өнер мектебі
• Музыкалық
мектептер
Интеллек
туалдық
ойындар
Мектеп
Кездесулер,
кештер ішілік
сайыстар

Патриоттық және көшбасшылықты Өзін-өзі
Саптық
басқару
жиындар дамыту ұйымы
жұмыс бағыттары

қосымша
білім беру
үйірмелер ,
мекемеле
клубтарме
рімен
н байланыс Оқушыларды байланыс
іс-шалараға ,
қоғамдық
жұмыстарға
қатыстыру
Қорытынды
Қазақстанның нағыз патриоттары мен
көшбасшыларын тәрбиелеу ел келешегінің
қажетіне жарайтын , өзіндік идеясы бар ,шешім
жасай алатын , айрықша пікірі бар, азаматтардың
шығуына себеп болады .
Еліміздің, қоғамның алдында өкениетті 30 елдің
қатарына кіру мақсатында , барынша
дамытушылық жұмыстар атқарылып жатқан
кезеңде , патриоттық азаматтар мен
көшбасшылардың рөлі зор болмақ!

Ұқсас жұмыстар
ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ-ҰЛТ БОЛАШАҒЫ
Ұлттық тәрбие, Этникалық тәрбие
Назарбаев Зияткерлік мектептеріндегі тәрбие жұмысының негізгі бағыттары
Тәрбиенің ұлттық ерекшеліктері
Этнопедагогика оқулықтары
ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ - ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ
Азаматтық, қазақстандық елжандылық, этносаралық келісім тұралы ұғым
ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ - ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ ТУРАЛЫ
Тәрбие түрлеріне сипаттама
Адамгершілік тәрбие туралы түсінік
Пәндер