ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ АҚПАРАТТЫҚ
Презентация қосу
ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА
ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
АҚПАРАТТЫҚ
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРМЕН КІРІКТІРУ
Мақсаты:
Заманауи педагогикалық технологияларды
ақпараттық коммуникациялық
технологиялармен кіріктіре отырып,
оқушының жеке тұлғасын дамытуға
жаңаша мазмұн беру арқылы
оның шығармашылық
мүмкіндігін ашуға жан-жақты
жағдай туғызу
Міндеттері:
Білім беру үрдісінде оқытудың жаңа
технологияларын айқындайтын әдістемелік
басылымдармен танысу.
Сабақта оқытудың жаңа технологияларын,
атап айтқанда электрондық оқулықтарды тиімді
қолдана білу.
Оқушының таным белсенділігін
қалыптастыру барысында шығармашылық
ізденістің тиімді жолдарын үйрету, білім сапасын
көтеру.
«Қазіргі заманда жастарға
ақпараттық технологиямен
байланысты әлемдік
стандартқа сай мүдделі
жаңа білім беру өте қажет»
Н.Ә.Назарбаев
“Баланың ынтасын арттыру үшін
оқылатын нәрседен бір жаңалық
болуы керек”
Жүсіпбек
Аймауытов
Қазіргі заманғы жағдайларда жұмыс істеу үшін
оқытушы не білуге тиіс? Санамалап айтсақ, келесі бес
құрал педагогтың бесқаруы десе де болады:

Менеджмент ғылымы (басқару ғылымы);
Психология (білім беру - оқыту және тәрбиелеу
процесін психологияландыру жүріп жатыр); Егер біз
оқушының субъектісін, жеке тұлғасын нысаналасақ, біз
оны жақсы білуге тиіспіз;
Экономика (экономиканың қажеттіліктерін білу;
мектепке қандай адам даярлау керек екенін білу);
Информатика (дербес компьютерді пайдалану);
Ақпараттық-коммуникациялық технологияны сабақта
кеңінен қолдану (Интернет желісін пайдалана және іздей
білу, электронды оқулықтарды қолдану, флипчарттарды
игеру).
Оқу үдерісінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін
қажет:

Бір қалыпты пайдаланбау, деңгейлер бойынша (білу,
түсіну, қолдану) оқушылар әрекетін ауыстырып
отыру;
Баланың ойлау (зерделеу) қабілетін дамытуға
бағытталу, яғни елестету, салыстыру, байқағыштық
жалпыдан негізгіні айыра алу, ұқсастықты табу
қасиеттерін дамыту;
Компьютерлік технологияны пайдалана отырып
дарынды, орташа және үлгерімі төмен оқушыға
сабақты ойдағыдай меңгеруіне мүмкіндік туғызу;
Оқушының есте сақтау қабілеттерін ескеру (жедел,
қысқа мерзімді және ұзақ уақыттық есте сақтау).
Жаңа ақпараттық –
коммуникативтік технология

Бағыттары Мақсаттары

Оқу-әдістемелік,
Электронды электронды кешендер
оқулықтар құру, әдістемелік
Web-сайттар ашу

Телекоммуникациялық Жалпы компьютерлік
технологиялар желілерді пайдалану

Бағдарламалау ортасында
Мультимедиалық инновациялық әдістерді
және гипермәтіндік технологиялар пайдаланып, бағдарламалық
сайттар, құралдар жасау

Қашықтан оқыту Өздігінен қосымша білім алуды
(басқару) (Internet) қамтамасыз ету
Оқу үдерісінде ақпараттық технологияны
пайдалану барысы:
1."Түсіну" деңгейінде (теориялық материалды
меңгерту):
Электрондық оқулықтар;
Power Point бағдарламасында жасалған
презентациялар;
MS Word редакторында жасалған сызба
кестелер, үлестірмелер;
Блокнот мәтіндік кіші редакторда жазылған
ережелер жиынтығы (электрондық ереже
анықтамасы) немесе электрондық сөздік
қолданылады.
2."Қолдану" деңгейінде (теориялық материалды
бекіту):
Word Pad мәтіндік редакторында мәтінмен тікелей
жұмыс (түзету, үзінді қосу, аяқтау, әріп қою, астын сызу,
суреттер мен сызбалар кірістіру).
Мультимедиалық мүмкіндіктерді пайдалану
(дыбыстарды жазу мен ойнату, лазерлік ойнатқыш
бағдарламасы, фонограф бағдарламасы арқылы дауысты
жазу және жазылған дыбыстық файлды құжатқа қою
аудиолекцияны алдын ала жазып алып, сабақ барысында
қолдануға болады).
Интернет жүйесі, яғни электрондық кітапхана
мүмкіндігін қолдануға болады. Ол арқылы жаңа
мәліметтер қорыту.
1."Жинақтау" деңгейінде (теориялық материалды
қорыту):

Тест бағдарламасы арқылы білімді тексеру;
Power Point бағдарламасымен презентация жасату;
Excel бағдарламасында өз білімдерінің
мониторингісін шығару.
Сынып ішіндегі компьютерлік желі арқылы өзара
білім жарыстыру неме өзара тексеру жұмыстарын
жүргізу;
Әмбебап ойнатқыш бағдарламасына жазылған
файлдар арқылы диктант алу;
Интернет жүйесі арқылы жазылатын рефераттар,
виртуальды интернет олимпиадалар.
Іс-тәжірибедегі өзгерістер

Ба
ға
ла
у
Жинақ
тау

талдау

қолдану

түсіну

білу
Ақпараттық–
коммуникативтік технология
жағдайындағы жалпы оқыту
үрдісінің функциялары: оқыту,
тәрбиелеу, дамыту, ақпараттық
болжамдау және шығармашылық
қабілеттерін дамытумен
анықталады
Ақпараттық – коммуникативтік технологияны
оқу-тәрбие үрдісіне енгізуде мұғалім алдына жаңа
бағыттағы мақсаттар қойылады:

Өз пәні бойынша оқу-әдістемелік электронды кешендер
құру, әдістемелік пәндік Web –сайттар ашу;
Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану;
Бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді
пайдаланып, бағдарламалық сайттар, құралдар жасау.
(мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар).
Қашықтықтан оқыту (Internet желісі) барысында
өздігінен қосымша білім алуды қамтамасыз ету.
Интерактивті тақтаны қолданудың тиімділігі

1.Сабақтың
1. Сабақтыңқарқынды
қарқындыөтуі
өтуі

2.Қызығушылықтың
2. Қызығушылықтыңартуы
артуы

3.Әр
3. Әрбалаға
балағажеке
жекебілім
білімберу
беру

4.Берілетін
4. Берілетінматериалдың
материалдыңтиімділігі
тиімділігі

5.Шектеусіз
5. Шектеусізресурстар
ресурстар
Сабаққа дайындалу
Өзіндік Сабақтан
Білімін элект.
CD материалдар тыс қызмет
көтеру

АКТ-ны Техникалық
Электронды Internet-ті
оқу сабақта құралдарды
әдістемелік
материал- қолданудың пайдалануға
әдістері мен және
дарының машықтану
тәсілдерін танымдық
мазмұнын
толық оқып игеру ақпарат көзі
үйрену ретінде игеру
Біз қабылдаймыз

10% оқығанымыздан
20% естігенімізден
30% көргенімізден
50% көріп, естігенімізден
70% басқалармен бірге
талқылағанымыздан
80% өзіміз сезінгенімізден
95% басқа біреуге үйреткенімізден
Уильям Глассер
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды іске асырудың жүйелі ғылыми - әдістемелік жолын анықтау
Ақпараттық технологиялардың пайдасы
МЕДИЦИНАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ
Ақпараттық құзіреттілік
Ақпараттық комуникациялық технология
АҚПАРАТТЫҚ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША САБАҚ ӨТКІЗУ
Ақпараттық технологиялар
Ақпараттық коммуникациялық технологияның білім беруде қолданылуы
CALS - технологиялары
Информатика туралы
Пәндер