Оқушының мектепке қалыптасуы


Бұл презентацияның бағасы: 250 теңге


Презентация қосу
Тақырыбы:
Психология ғылымының
жетістіктерін қолдану
арқылы оқушыларды жеке
тұлға ретінде
қалыптастыру.
Мақсаты:

Психологиялық ғылымның жетістіктерін
негізге ала отырып, мектеп
оқушыларының әркелкі жас кезеңінде
жан-жақты, тұлғалық, интеллектілі
дамуына ықпал ету.
Психологиялық қызмет міндеттері

Баланың жас ерекшелігіне сәйкес тұлғалық
және интеллектуалдық даму,
өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту
қабілеттерін қалыптастыруына
ықпал ету;

Психологиялық-педагогикалық зерттеу
негізінде әр балаға жеке
қарым-қатынасты қамтамасыз ету;

Баланың интеллектуалдық
және тұлғалық
дамуындағы ауытқуларды
жеңу және олардың алдын алу.
1. Мақсаты мен 2. Мектеп
міндеттер ұжымының
диагностикасы

3. Педагогикалық
үрдістердің
диагностикасы
Психологтыңапталық
7. Психологтың
немесе
мен болжамы
жылдық жұмыс айлық жұмыс
жоспары
жоспары
4. Оқушылармен, 6.Психопрофи
5. Оқушылар мен
педагогтармен, лактикалық
ата-аналармен,
түзету жұмысы
жұмыс
әкімшілікпен
Психолог қызметінің моделі

Мақсаты: Жеке тұлғаның қабілеті мен қажетіне лайық
құзырлы біліммен тәрбие беру.

Психологиялық орталық

Мектеп әкімшілігі Мұғалім Оқушы Ата-ана

Психологиялық қызметтің негізгі жұмыстары

Психо Психо Психо Психо Психологиялық
диагностика профилактика коррекция консультация білімді көтеру

Тұлғаның жеке Тұлға Психо
Мәселелерді Психологиялық
және жас ерекше психикалық түзету
шешуге мәдениетін
ліктерін зерттеу сәтсіздіктің және оны
көмектесу көтеру
алдын алу дамыту
Диагностикалық
жұмыстар
Оқушылар
Бастауыш Ортаңғы Жоғарғы
сыныптар сыныптар сыныптар
Филипстің Жасөспірімдердегі Ақыл ойды
Жануарлар Зейіннің Жаңбыр
дегбірдік қарсы әрекет дамытудың
мектебі деңгейлерін астындағы
деңгейін және оны шешу мектептік
әдістемесі зерттеу адам
анықтау жолдары тестісі

Мектеп Мектепте Адамгершілік Мен және
Темпераментін Автопортрет
мотивациясын маған деңгейін менің өмірімнің
анықтау
зерттеу не ұнайды анықтау маңызы

Психо- Мамандықты Бейімділік
Геометриялық “Суретті боя” Теллинг
геометриялық қалау тестісі таныту
тест тестісі тест
тест
ІІ кезең.
Мектептің алдына
І-кезең. қойған мақсатын
Мектеп психолог ескеріп, педагогикалық
қызметінің үрдістерге
жұмысын жоспарлау қатысушылардың
қажеттілігін анықтап,
жұмыстың негізгі
бағыттарын іске асыру

Психологиялық
қызметтің
ІІІкезең.
жұмыс кезеңдері
Мектеп ІУ кезең.
мұғалімдеріне Нәтижелерді
қажетті қорытындылау,
көмек жалпыламалау.
көрсету
Мақсатқа жету Сезімтал төзімді
Жағымды ахуал
құпиясын ашуға байыпты тыңдай
орнатар іскер
көмектесетін білетін
жетекші

Болашағына сеніп
Баланың қабілетін
ашып, дамытуға
Мектеп мүмкіндігіне арттыру
жолын білетін
қамқор
психологының қолдаушы

тұлғасы
Балаларға ата-аналарға
Алға ұмтылдыратын мәселені бірлесіп
жатықтыру Жанашыр үлгі шешуге көмектесетін
өнеге болар тұлға серіктес
Көпшіл болу Оңтайлы
мінез-құлық

Мектеп
психологының
этикасы Жан-жақты
білімдар болуы
Ұстамды болу керек
Түрлі ситуациядан
өзінің мінез-құлқын
аяғына дейін
бірқалыпты деңгейде
ұстау
Психологиялық түзету және дамыту

Танымдық процестерді түзету
бағдарламасын жасау
тұлға ерекшеліктерін түзету
бағытында жеке және топтық жұмыс
Мамандармен: логопед, нейропсихолог,
невропатолог, психиатр, әлеуметтік
педагогпен бірлесіп жұмыс істеу
Психологиялық консультация
Жұмыстың тиімді жолдары
Оқу үдерісінің ұйымдастырылуы
Сабақты түсіндіру тәсілдері
Мектептегі тәртіпті сақтау
Оқушы – мұғалім кикілжіңі
Бала – ата-ана қарым-қатынасы
Оқушы – оқушы қарым-қатынасы
Өзін-өзі тану мәселелері
Телефонмен консультация
Оқушылармен Дарынды
жұмыс оқушылармен
жұмыс

Оқытушылармен Ата-аналармен
жұмыс Психологтың жұмыс

жұмыс бөліктері

Әкімшілікпен
Қиын оқушылармен
жұмыс
жұмыс
Оқушылармен жұмыс
Оқушының мектепке қалыптасуы
Үлгермеушілермен жұмыс
Оқушылармен қарым-қатынас
Ата-анасымен қарым-қатынас
Мұғалімдермен қарым-қатынас
Баланың қиын кезеңдерімен жұмыс
Дарынды баламен жұмыс
Сол қолмен жазатын балалар
Тәртібі нашар балалар
Сынып ұжымындағы психологиялық ахуал
Кәсіби бағдарлау жұмысы
Мұғалімдермен жұмыс
Әкімшілікке әлеуметтік-психологиялық көмек:
Тұлғаның әлсіз және күшті тұстарын анықтау
Жайлы психологиялық микроахуал
қалыптастыруға
Тиімді басқару стилін қалыптастыруға
Педагогикалық ұжымды зерттеуге
Кадрларды қабылдауға
Кадрларды аттестациялауға
Өндірістік кикілжіңдерді шешуге
Ата-аналармен жұмыс
Жанұялық тәрбие стилін анықтау
Ата-аналардың тұлғалық ерекшеліктерін
айқындау
Олардың балаға қарым-қатынасын
зерттеу
Психологиялық ағарту және
профилактика (дәріс, әңгіме, әдебиеттер
ұсыну)
Түзету және дамыту жұмыстарына
қатыстыру
Мектептегі жайлы психологиялық
ахуалдың қалыптасуы
-Адамға сый-құрмет көрсету
- адамға сенім арту, сену
-адамға деген біртұтас көзқарастың болуы
-ынтымақтастық пен бірлестіктің болуы
-жеке дара адамның бабын табу
Ұжымның Мектеп, сынып
ахуалын анықтау
П бойынша лидерлерін
анықтау

Оқушының
С
Шығармашылық
тәрбиелік деңгейін
анықтау И топты
анықтау

Сыныптың Х Мұғалімнің
тәрбиелік деңгейін шығармашылық
анықтау О қабілетін анықтау

Сыныптың
ынтымақтастығы
Л Оқушылардың жанұялық
жағдайын анықтау

О
Оқушының қарым- Ата-ананың
қатынасын анықтау Г баламен
қарым-қатынасы

қызметінің тиімділігі мен нәтижелігі

Ұқсас жұмыстар
Бастауыш мектептегі педагогикалық коррекция
ЕРТЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯСЫ ЖАЙЛЫ
Балалардың мектепке психологиялық дайындығы
ЕРТЕ ОҚЫТУ ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯСЫ
Бейіндік оқытуды ұйымдастыру формалары
Класс жетекші
Бастауыш сынып окушыларының психологиялық ерекшеліктері
Балалардың практикалық психологиясы
Сынып жетекшілерге әдістемелік көмек
Сыни тұрғысынан ойлау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту
Пәндер