Шығармашы лық деңгей
Презентация қосу
Азиғалиева Жанерке
Себепқалиқызы
Қосарал орта мектебі
физика пәні мұғалімі
Атырау облысы
Махамбет ауданы
Шығармашы
лық деңгей
Эвристикалық
деңгей
деңгей

деңгей
Алгоритмдік
/физикалық лото/
деңгей
деңгей
деңгей
/тест
тапсырмалары
/
Оқушылық деңгей
/Қайталау сұрақтары/
1 саты:
«Міндетті, оқушылық» саты

Қайталау сұрақтары
1 5
2 4
6 8
1.Инерциялық санақ
жүйесі дегеніміз не?
Жауабы:
Ньютонның I заңы :
егер денеге түсірілген барлық күштер
өзара теңгерілген болса, онда дене өзінің
тыныштық күйін немесе бірқалыпты
түзусызықты қозғалысын сипаттайтын
санақ жүйесі болады.Мұндай санақ жүйесі
инерциялық санақ жүйесі деп аталады/
Импульс түрінде
жазылған Ньютонның
II заңын тұжырымда.
Жауабы:
Материялық нүктенің массасының үдеуге
көбейтіндісі осы нүктеге түсірілген күшке
тең болады. F=ma егер a= v/ t Сонда
F t= m v Денеге әрекет ететін қорытқы
күштің импульсі дене импульсінің
өзгерісіне тең.
Ньютонның III заңын тұжырымда
Жауабы:
Екі материалық нүктенің өзара әрекеттесу
күші модулі бойынша өзара тең және осы
нүктелер арқылы өтетін түзудің бойымен
бір-біріне қарама-қарсы бағытталады:
F12 = -F 21
Импульстің сақталу заңы
қалай тұжырымдалады?
Тұйық жүйеде денелердің қозғалыс
мөлшерінің векторлық қосындысы
тұрақты шама болып табылады.
p = m v=const

Жауабы:
Айналмалы қозғалысты сипаттау
үшін қандай физикалық шамалар
енгізілген?
күш моменті,
қозғалыс мөлшері моменті,
инерция моменті /

Жауабы:
Инерция моменті деген не?
Инерция моменті дененің
инерттілігінің өлшемі. Оны
Ĵ әрпімен белгілейді.

Жауабы:
Гюйгенс-Штейнер
теоремасы
Ауырлық центрі арқылы өтпейтін кез келген
оське қатысты дененің инерция моменті осы
дененің ауырлық центрі арқылы өтетін оське
қатысты инерция моментін дене массасы мен
арақашықтықтың көбейтіндісіне қосқанға тең./

Жауабы:
Бүкіләлемдік тартылыс
заңын кім , қай жылы ашты?
1666 жылы И.Ньютон Айдың Жерді
айнала қозғалысын бақылау негізінде ашты

Жауабы:
2 саты:
«Алгоритмдік» саты
Тест тапсырмалары
1. Материалық нүктенің қозғалысының теңдеуі:
Ѕ=6+2 t Қозғалыстың үдеуі
а) 5м/с2 б) 7 м/с2 в) -2 м/с2 г) 8 м/с2 д) 2м/с2

2. 9Н күштің әсерінен массасы 0,9кг дененің алатын үдеуі
а) 5м/с2 б) 8 м/с2 в) 10 м/с2 г) 12 м/с2 д) 9 м/с2

3.Гюйгенс-Штейнер теоремасының формуласы
а) Ĵ=m l2 /2 б) Ĵ=Ĵ 0+ma2 в) Ĵ=mR2 /2 г) Ĵ=mR2
д) Ĵ= mR2 /4

4.Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның II заңы
а) a=F/m б) ‫ = ۼ‬М/ Ĵ в) a= w R г) a= v2 / R д) a= ‫ ۼ‬R

5.Тұтас шардың инерция моменті
а) Ĵ=m R2 б) Ĵ=m R2/2 в) Ĵ=2/5 m R2
г) Ĵ= m l2 /12 д) Ĵ= 1/3 m l2
6.Екінші ғарыштық жылдамдық бірінші ғарыштық жылдамдық-
тан ______есеге артық.
а) v2= v¬2v1 б) v2= 2v1 в) 3 м/c д) 9.8 м/c с) v=7.9м/c

7. массасы 200 кг жүкті 2,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары
көтерді. Арқанның керілу күшін табыңдар?
а) 35 кН б) 25 Н в) 5,5 Н г) 2,5 кН д) 24000Н

8. Гравитациялық тұрақтының мәні
а) 6,67 Нм2 /кг б) 9,8 м/с2 в) 6,67 10-11 Н м2 /кг д) 7,9 м/с
с) 6,67 1011 Н м2 /кг

9.Массасы 3 кг материалық нүктенің одан 35 см қашықтықтағы
оське қатысты инерция моментін тап.
а) 0,002 кг м2 б) 25 10-2 кг м2 в) 5,5 кг м2 г) 0,35 кг м2
д) 0,37 кг м2

10. Денеге түсірілген ауырлық күшінің жұмысы неге тең?
а) А=mv2 /2 б) A= - WP в) WP =mgh г) A= WP д) A=F S
1 д
2 в
3 б
4 б
5 в
6 а
7 г
8 в
9 д
10 б
3 саты: «Эвристикалық » саты
физикалық лото ойыны
Физикалық лото
Тартылыс Күш моменті - Ф
күші -
Бұрыштық Дененің
үдеу - импульс И
моменті -

Массасы 1500 кг автомобиль 0,5 м/с2 үдеумен горизонталь
бағытта қозғала бастады.Қозғалысқа әрекет ететін кедергі З
күш 500Н. Қозғалыстың тарту күшін табыңдар.
Центрге Тұтас шардың Бұрыштық Айналмалы қозға-
тартқыш инерция моменті жылдамдық лыстың кинети- И
үдеу калық энергиясы

Инерция моменті 80 кг м2 маховик тұрақты 3,14 рад/с
бұрыштық жылдамдықпен айналады.Маховикті 15 с-тан К
кейін тоқтататын тежеуші моментті табыңдар

Жер серігі болу үшін дене қандай бірінші ғарыш
жылдамдығын алу керек? Rж =6,4 106 м g=10 м/с2 А
4 саты:
«Шығармашылық » саты

Деңгейлік есептер
Инерция моменті 40 кг м2 тыныш
тұрған маховик 20 Н м күш моментінің
әрекетінен бірқалыпты үдемелі айнала
бастайды.10 с- тан кейін маховиктің
алған кинетикалық энергиясын
табыңдар.
Егер 20 ұпай болса, “5”
деңгей

деңгей

деңгей 15-20 ұпай болса “4”
деңгей

10-15 ұпай болса “3”
§ 2,1-2,9

Ұқсас жұмыстар
Есімдіктен өткенді қайталау туралы ақпарат
Есімдіктен өткенді қайталау
Балалардың дәрігер мамандығы жайлы білімдерін кеңейту
Махамбетің Исатайға арналған өлеңдерін атау
Күлсең ескірген компьютерге күл
Ойын технологиясы
Бейіндік оқытуды ұйымдастыру формалары
Интерактивті әдістің тиімділігі
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының ерекшеліктері
Оқушылардың ақыл ой қабілеттерін жетілдіру. Шәкірттердің шығармашылық жеке дарындылығын дамыту
Пәндер